BERICHTEN

Een overzicht van berichten uit onze parochie:

Bart van der Bruggen ontvangt koninklijke onderscheiding

donderdag, 2 mei 2024|

Op zaterdag 27 april heeft Bart van der Bruggen een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen. Bart is in onze parochie actief als acoliet bij uitvaarten en bij de werkgroep onderhoud H. Willibrorduskerk. Bart is een [...]

Presentatie informatieavond Sint Caeciliakerk 30 april jl.

donderdag, 2 mei 2024|

Tijdens de informatieavond voor parochianen en andere belangstellenden op 30 april heeft het parochiebestuur de aanwezigen geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. het voorgenomen besluit tot het onttrekken van de Sint Caeciliakerk in [...]

Meimaand Mariamaand

maandag, 29 april 2024|

Traditiegetrouw bidden we in de meimaand de rozenkrans. De Eikelaar: woensdagavond om 19.00 uur; St. Lambertuskerk: dinsdag- en donderdagochtend na de eucharistieviering; St. Willibrorduskerk: dinsdagavond vóór en donderdagochtend na de eucharistieviering. U bent van harte [...]

Dodenherdenking in Udenhout

maandag, 29 april 2024|

Er gaat nog steeds geen dag voorbij zonder oorlog of onderdrukking. Zaterdag 4 mei a.s. wordt om 19.00 uur door Stichting Udenhouts Belang in samenwerking met Erfgoedcentrum 't Schoor op bescheiden wijze opnieuw stilgestaan [...]

Geloofsgesprek

dinsdag, 16 april 2024|

In de reeks van Johannes Verdiept is er op woensdag 1 mei een geloofsgesprek. Aanvang om 20.00 uur in de parochiezaal van de St.-Willibrordus. Aanmelding is niet nodig. Flyers vindt u achter in de [...]

(Beëindiging) Grafmonumentenverzekering

dinsdag, 16 april 2024|

Grafmonumenten op een van de 4 begraafplaatsen van de R.K. Johannes XXIII Parochie zijn gedurende de looptijd van het grafrecht eigendom van de rechthebbende. Bij wet is in 2010 vastgelegd dat de eigenaar van de begraafplaats [...]

Informatieavond Sint Caeciliakerk 30 april

maandag, 15 april 2024|

Het parochiebestuur wil de parochianen en overige belangstellenden graag bijpraten over de voortgang met betrekking tot het voorgenomen besluit tot het onttrekken van de Sint Caeciliakerk te Berkel-Enschot aan de eredienst. Daartoe houden wij [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 8 april 2024|

In de St.- Willibrorduskerk hebben we afscheid genomen van Ies Appels, 93 jaar en Bart van Dongen, 89 jaar

Ter nagedachtenis

donderdag, 4 april 2024|

In de St.- Lambertuskerk hebben we afscheid genomen van Ine Smit-Segers, 84 jaar, in de St. Caeciliakerk van Els Panis-Hamers, 77 jaar en in de Beukenhof te Biezenmortel van Riet Coppens-Kuijpers, 89 jaar. [...]

Ter nagedachtenis

donderdag, 28 maart 2024|

In de St. St. Willibrorduskerk hebben we afscheid genomen van Thea Tromp-Stoelinga, 92 jaar en in de St.- Lambertuskerk van Ine Smit-Segers, 84 jaar.

Lezing

maandag, 25 maart 2024|

Op woensdag 10 april is er de volgende aflevering van de lezingencyclus, dit maal over het Boek Ruth. In dit Bijbelboek spelen twee vrouwen de hoofdrol: Naomi en haar schoondochter Ruth. Als er iets [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 18 maart 2024|

In de St. Lambertuskerk hebben we afscheid genomen van Diny van de Wouw-van Strijdhoven, 83 jaar en in de St.- Willibrorduskerk van Annie Damen-van de Sande, 94 jaar.

Vrijwilligers gevraagd!

maandag, 18 maart 2024|

Het functioneren van de parochie staat of valt met de inzet van vrijwilligers. Op dit moment zetten ruim 180 personen, nog los van de diverse koren, zich in om allerlei activiteiten uit te voeren. [...]

Kerkbalans 2024

maandag, 18 maart 2024|

Graag vragen wij nogmaals aandacht voor de Aktie Kerkbalans. De Aktie Kerkbalans is eind januari jongstleden gestart en is eerder via berichtgeving in dit weekblad onder uw aandacht gebracht. Deze landelijke actie is in [...]

Woensdagavond 20 maart: Geloofsgesprek

maandag, 11 maart 2024|

In de reeks van Johannes Verdiept is er op woensdag 20 maart een geloofs­gesprek. Aanvang om 20.00 uur in de parochiezaal van de St.-Willibrordus. Aanmelding is niet nodig.

Ter nagedachtenis

donderdag, 7 maart 2024|

In de St. Lambertuskerk hebben we afscheid genomen van Hein van den Berg, 87 jaar.

Ter nagedachtenis

maandag, 19 februari 2024|

In het crematorium te Tilburg hebben we afscheid genomen van Annie van den Brand-op ’t Hoog, 93 jaar.

Gedeeltelijke renovatie begraafplaats bij de Oude Toren.

maandag, 19 februari 2024|

Afgelopen week is gestart met een gedeeltelijke renovatie van het parochiële kerkhof bij de Oude Toren. De werkzaamheden zullen allereerst bestaan uit het opnemen en opnieuw leggen van de twee hoofdpaden. Door de natte [...]

Broeder Richard van Grinsven overleden

dinsdag, 30 januari 2024|

Op 29 januari is broeder Richard van Grinsven op 81 jarige leeftijd te Tilburg overleden. Hij was broeder bij de Minderbroeder Kapucijnen en heeft een groot deel van zijn werkzame leven aan de gemeenschap [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 29 januari 2024|

In de St. -Lambertuskerk hebben we afscheid genomen van Cees van den Oetelaar, 84 jaar.

Lezing

maandag, 22 januari 2024|

Op woensdag 31 januari houdt onze parochiaan Piet Haarmans een lezing in de cyclus van Johannes Verdiept over zijn pastoraal en ontwikkelingswerk in Suriname in de jaren 1960-2004. Woensdag 31 januari, parochiezaal bij de [...]

Wijziging doordeweekse vieringen Udenhout

vrijdag, 12 januari 2024|

Vanaf 16 januari zullen de doordeweekse vieringen op dinsdag en donderdag om 9.00 uur niet meer in de Eikelaar plaatsvinden maar in de St.-Lambertuskerk.

Peter Maas ontvangt pauselijke onderscheiding

donderdag, 4 januari 2024|

Op zondag 17 december 2023 heeft Peter Maas uit handen van pastoor Marcel Dorssers de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice ontvangen. De directe aanleiding was het vertrek van Peter als waarnemend penningmeester uit [...]

Ter nagedachtenis

donderdag, 4 januari 2024|

In de St. -Lambertuskerk hebben we afscheid genomen van Cor van de Plas-Schoenmakers, 91 jaar en Riet van der Lee-Broeders, 92 jaar.

In memoriam pastoor Van Spreeuwel

donderdag, 4 januari 2024|

Op 25 december 2023 overleed te St. Anthonis overleden oud-pastoor Van Spreeuwel. Hij werd geboren in Tilburg op 26 januari 1944. Op 22 maart 1975 ontving hij de priesterwijding. Na diverse benoemingen als pastoraal [...]

Impressie bijeenkomsten Sint Caecilia

vrijdag, 22 december 2023|

Impressie bijeenkomsten Sint Caecilia Op 15 september 2022 en op 3 mei 2023 hebben het pastoraal team en het parochiebestuur de parochianen bijgepraat over diverse ontwikkelingen binnen de parochie. Deze ontmoetingen waren onderdeel van [...]

Woensdagavond 20.00 uur: Geloofsgesprek

donderdag, 21 december 2023|

In de reeks van Johannes Verdiept is er op woensdag 10 januari een geloofs­gesprek. Aanvang om 20.00 uur in de parochiezaal van de St.-Willibrordus. Aanmelding is niet nodig.

Woestijndag 13 december

vrijdag, 8 december 2023|

Op woensdag 13 december 2023 houdt onze parochie een woestijndag, een dag van stilte en reflectie in de voorbereiding op Kerstmis. Pater Frank van Roermund, norbertijn van de Abdij van Berne-Heeswijk, zal ons begeleiden [...]

Vieringen Kerstmis – Nieuwjaar 2024

vrijdag, 8 december 2023|

Er zijn vieringen in onze parochie rondom Kerstmis en Nieuwjaar 2024. Het rooster voor deze vieringen kunt u downloaden. Rooster van de vieringen december 2023 - januari 2024, zie BIJLAGE [...]

Gulden mis

maandag, 4 december 2023|

Ook dit jaar is er een Gulden Mis, een stemmige Mis in de Advent bij uitsluitend kaarslicht. Van harte aanbevolen: dinsdag 19 december om 19.00 uur in de St.-Willibrorduskerk.

Kersttocht Berkel

maandag, 4 december 2023|

Stuurgroep Kersttocht Berkel, Enschot, Udenhout en Biezenmortel organiseert op zaterdag 16 december 2023 de jaarlijkse Kersttocht. De starttijd van de tocht is tussen 17.00 uur en 18.30 uur bij de St. Willibrorduskerk in Berkel. [...]

Ter nagedachtenis

donderdag, 30 november 2023|

In de St. -Willibrorduskerk hebben we afscheid genomen van Ria de Brouwer-van de Pas, 84 jaar, in de St.-Caeciliakerk van Berry Baans, 67 jaar, Margriet Grasveld-Teeuwen, 91 jaar, en Bep Habraken-Kwaks, 79 jaar en [...]

Woensdag 13 december: Woestijndag

maandag, 27 november 2023|

Op woensdag 13 december houdt onze parochie een woestijndag, een dag van stilte, inkeer en gebed ter voorbereiding op Kerstmis. Pater Frank van Roermund, norbertijn van Berne, zal ons begeleiden met enkele inleidingen. Meer [...]

Aktie voedselbank 2023

maandag, 27 november 2023|

De MOV houdt op 8 en 9 december van 10:00 - 17:00 uur een inzameling van producten voor de Voedselbank in het kader van de jaarlijkse Adventsactie. Dit gebeurt bij en in samenwerking met [...]

Ter nagedachtenis

vrijdag, 3 november 2023|

In de St. Lambertuskerk hebben we afscheid genomen van Harrie van Gorp, 95 jaar en Toon van Beerendonk, 81 jaar en in de St. Caeciliakerk van Fien van Esch-van der Bruggen, 93 jaar. [...]

Pelgrimstocht naar Den Bosch

woensdag, 25 oktober 2023|

Pelgrimstocht Biezenmortel – Den Bosch Zaterdag 7 oktober 2023 zijn we met een groep van zeven parochianen te voet op weg gegaan vanaf Biezenmortel naar ’s-Hertogenbosch. Voor drinken, wat lekkers en een gezonde appel [...]

Lezing mgr. De Korte

vrijdag, 20 oktober 2023|

Onze bisschop, mgr. De Korte, houdt een lezing over twee encyclieken van paus Franciscus: Laudato Si’ uit 2015 en Fratelli Tutti uit 2020. De lezing vindt plaats op woensdag 8 november om 20.00 uur [...]

Priesterwijding en eerste mis Erik Buster

vrijdag, 20 oktober 2023|

Zaterdag 4 november vindt om 10.30 uur in de St.-Jan in Den Bosch een voor Berkel-Enschot bijzondere viering plaats. Onze dorpsgenoot Erik Buster zal namelijk de priesterwijding ontvangen. Erik groeide op in Enschot en [...]

Allerzielen

vrijdag, 20 oktober 2023|

Om onze overledenen te gedenken houden we op Allerzielen 2 november om 19.00 uur in de St.-Willibrorduskerk en in de St.-Lambertuskerk een gedachtenisviering. In Udenhout zullen hierbij ook de graven op het kerkhof worden gezegend. [...]

Pelgrimstocht naar Den Bosch

maandag, 9 oktober 2023|

Pelgrimstocht Biezenmortel – Den Bosch Zaterdag 7 oktober 2023 zijn we met een groep van zeven parochianen te voet op weg gegaan vanaf Biezenmortel naar ’s-Hertogenbosch. Voor drinken, wat lekkers en een gezonde appel [...]

Woensdagavond 11 oktober 20.00 uur: Geloofsgesprek

maandag, 25 september 2023|

In de reeks van Johannes Verdiept is er op woensdag 11 oktober een geloofs­gesprek. Aanvang om 20.00 uur in de parochiezaal van de St.-Willibrordus. Aanmelding is niet nodig.

Patroonsfeest Paus Johannes XXIII

maandag, 25 september 2023|

Op zondag 8 oktober vieren we in onze parochie het patroonsfeest van onze patroonheilige, Paus Johannes XXIII. Er is dan 1 viering voor alle parochianen om 10.00 uur in de St. Lambertuskerk met aansluitend [...]

Oktobermaand Mariamaand

maandag, 25 september 2023|

Traditiegetrouw bidden we in de oktobermaand de rozenkrans. In De Eikelaar in Udenhout op woensdagavond om 19.00 uur en in de St. Willibrorduskerk vóór de eucharistieviering van dinsdagavond 19.00 uur en na de eucharistieviering [...]

Pelgrimage naar Den Bosch

dinsdag, 12 september 2023|

Op zaterdag 7 oktober pelgrimeren we naar de Zoete Moeder in de Sint-Janskathedraal van Den Bosch. Oktober is immers rozenkransmaand, en staat daarom in het teken van Maria. Vanaf 10.30 uur staat bij het [...]

Ter nagedachtenis

vrijdag, 1 september 2023|

In de St. Willibrorduskerk hebben we afscheid genomen van Jan van Rijsewijk, 93 jaar en van Philly Kevenaar, 73 jaar en in de St. Caeciliakerk van Jo van Roessel-Wolfs, 96 jaar. [...]

Lezing Diaken Broeders – Kerk in Nood

maandag, 28 augustus 2023|

Diaken Peter Broeders houdt op woensdag 13 september een lezing over geloof belijden in landen waar dat moeilijk is (zoals Noord-Korea, Syrië en Nigeria). De lezing vindt plaats op woensdag 13 september om 20.00 [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 28 augustus 2023|

In de St. Willibrorduskerk hebben we afscheid genomen van Pierre Verhulst, 80 jaar.

Zaterdagavondmis

maandag, 21 augustus 2023|

Vanwege de verminderde belangstelling en aantallen kerkgangers zal, met ingang van september, de zaterdagavondmis in de St.-Lambertuskerk komen te vervallen. Wij verzoeken de vaste bezoekers van de zaterdagavondmis aan te sluiten bij de H. Mis [...]

Start communie en vormsel voorbereiding schooljaar 2023-2024

donderdag, 17 augustus 2023|

Zondag 10 september om 10:00 uur starten we met het derde seizoen van Johannes 2.3. Een mooi initiatief binnen onze parochie, gericht op kinderen, jongeren en hun ouders. Om vanuit de jongere generatie te [...]

Ter nagedachtenis

donderdag, 17 augustus 2023|

In de St. Caeciliakerk hebben we afscheid genomen van Lietje Weustink-Laudeij, 82 jaar.

Ter nagedachtenis

dinsdag, 27 juni 2023|

In de St. Lambertuskerk hebben we afscheid genomen van Annie van Kempen, 72 jaar en van Kees van Kempen, 70 jaar.

Ter nagedachtenis

dinsdag, 30 mei 2023|

In het crematorium te Tilburg hebben we afscheid genomen van Dré Netten, 85 jaar.

Inzegening gerestaureerde Calvariegroep Biezenmortel

dinsdag, 30 mei 2023|

Op vrijdag 30 juni om 18.30 uur zal pastoor Marcel Dorssers de gerestaureerde Calvariegroep van het St. Josephkerkhof te Biezenmortel inzegenen. Aansluitend daarop gaat hij om 19.00 uur voor in een eucharistieviering. Bij mooi [...]

Nieuwe penningmeester

maandag, 1 mei 2023|

Onze bisschop heeft onlangs de heer Wil Broos uit Udenhout benoemd als bestuurslid en nieuwe penningmeester van onze parochie. De heer Peter Maas, die waarnemer was, blijft actief als administrateur. We zijn blij met [...]

Ter nagedachtenis

dinsdag, 25 april 2023|

In de St. Willibrorduskerk hebben we afscheid genomen van Frans Kools, 74 jaar.

Parochieavond Berkel-Enschot

maandag, 24 april 2023|

Op woensdag 3 mei is er een parochie-avond voor de kern Berkel-Enschot. Doel van deze avond is om met u, de parochianen, van gedachten te wisselen over waar de parochie staat, over wensen en [...]

Dodenherdenking Udenhout

maandag, 24 april 2023|

Er gaat nog steeds geen dag voorbij zonder oorlog of onderdrukking. Donderdag 4 mei a.s. wordt om 19.00 uur door Stichting Udenhouts Belang in samenwerking met Erfgoedcentrum 't Schoor op bescheiden wijze opnieuw stilgestaan [...]

Meimaand Mariamaand

maandag, 24 april 2023|

Traditiegetrouw bidden we in de meimaand de rozenkrans. In De Eikelaar in Udenhout op woensdagavond om 19.00 uur en in de St. Willibrorduskerk na de eucharistieviering van vrijdagmorgen 9.00 uur. We bidden voor vrede [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 17 april 2023|

In het crematorium te Tilburg hebben we afscheid genomen van Mien Schellekens-Versteijnen, 86 jaar.

Kerk-tv/Livestream

maandag, 17 april 2023|

In de Lambertuskerk te Udenhout is de kerk-tv/live-stream weer actief. De zondagvieringen in de Lambertuskerk zijn via internet live te volgen of kunnen op een later tijdstip worden teruggekeken. Vieringen van uitvaarten worden alleen [...]

Zaterdagavondviering St. Lambertuskerk

maandag, 3 april 2023|

Met het ingaan van de zomertijd is er vanaf zaterdag 15 april weer elke zaterdagavond om 19.00 uur een eucharistieviering in de St.-Lambertuskerk, behalve de 1e zaterdag van de maand.

Toekomst St.-Caeciliakerk

maandag, 3 april 2023|

Afgelopen week lazen we een bericht van een plaatselijke stichting die meldde dat de St.-Caecilia­kerk binnenkort aan de eredienst onttrokken zou worden. Met ons is niet over dit bericht overlegd, en het bericht klopt [...]

Parochiecentrum gesloten

maandag, 3 april 2023|

Het parochiecentrum is vanaf 7 april (Goede Vrijdag) tot en met 12 april gesloten.

Ter nagedachtenis

maandag, 27 maart 2023|

In de St. Lambertuskerk hebben we afscheid genomen van Bertha de Jong-Jansen, 96 jaar.

40-jarig priesterjubileum pastoor Looijaard

maandag, 27 maart 2023|

Op maandag 17 april is het 40 jaar geleden dat pastoor Godfried Looijaard de H. Priesterwijding mocht ontvangen uit handen van Mgr. Van den Hurk, aartsbisschop van Medan Indonesië. Sinds september 2003 is pastoor [...]

Vastenactie – Je land is je leven

maandag, 20 maart 2023|

De Vastenactie van 2023 heeft als thema Mensen onderweg en staat daarmee in het teken van mensen die hun huis moesten verlaten. Zij ontvluchtten bijvoorbeeld geweld of grote natuurrampen. Anderen zijn van hun land [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 20 maart 2023|

We namen afscheid van Iny van der Poel-Peters, 83 jaar (St.-Willibrorduskerk), Annie Balsters-Schoonings, 90 jaar (St.-Caeciliakerk), van Kees Clijsen, 84 jaar (St.-Willibrorduskerk), van Jetty Rasenberg-Widdershoven, 88 jaar (St.-Caeciliakerk), van Annie Van Balkom-Moonen, 88 jaar [...]

Woestijndag

dinsdag, 28 februari 2023|

Woestijndag woensdag 8 maart 2023; 9.30 – 16.30 uur; Parochiecentrum Udenhout Op woensdag 8 maart 2023 houdt onze parochie een woestijndag, een dag van stilte en reflectie in de voorbereiding op Pasen. Pater Joost [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 27 februari 2023|

In de St. Willibrorduskerk hebben we afscheid genomen van Emma Geerts-van Bavel, 84 jaar en in de St. Caeciliakerk van Toos Koopmans-Zimmerman, 83 jaar.

Bestuurswisseling

maandag, 30 januari 2023|

In het bestuur heeft een wisseling plaatsgehad. De heer Kees van Esch, eerst verantwoordelijke voor het vastgoed, heeft zijn werkzaamheden wegens drukte beëindigd. We zijn verheugd dat de heer Caspar de Bont, eveneens uit [...]

Actie Kerkbalans

maandag, 30 januari 2023|

De actie kerkbalans is weer van start gegaan. Onze parochiegemeenschap is voor haar taakuitoefening sterk afhankelijk van deze bron van inkomsten. Wij doen een beroep op uw welwillendheid om ook financieel de schouders te [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 23 januari 2023|

In de St. Willibrorduskerk hebben we afscheid genomen van Martin Brok, 86 jaar en in de St. Caeciliakerk van Corrie van Spaandonk-van Pelt, 87 jaar.

Parochie-avond St.-Lambertus

maandag, 16 januari 2023|

Op woensdag 25 januari is er een parochie-avond voor de kern St.-Lambertus. Doel van deze avond is om met u, de parochianen, van gedachten te wisselen over waar de parochie staat, over wensen en [...]

Verjaardag pastoor G. Looyaard

maandag, 16 januari 2023|

Op 24 januari is pastoor Looyaard jarig. Graag wil hij dit heugelijke feit met U allen vieren en wel op zondag 22 januari na de Hoogmis van 10.00 uur. Iedereen is van harte welkom [...]

Ter nagedachtenis

dinsdag, 10 januari 2023|

In de St. Lambertuskerk hebben we afscheid genomen van Lena van Baest-van de Pas, 95 jaar.

Geloofsgesprek

maandag, 2 januari 2023|

In de reeks van Johannes verdiept is er op woensdag 11 januari een geloofsgesprek. Aanvang om 20.00 uur in de parochiezaal van de St.-Willibrordus.

Ter nagedachtenis

maandag, 2 januari 2023|

In de St. Willibrorduskerk hebben we afscheid genomen van Reijer Besamusca, 80 jaar.

Ter nagedachtenis

maandag, 19 december 2022|

In de St. Caeciliakerk hebben we afscheid genomen van Toos de Kroon-Kouwenberg, 90 jaar.

Avond van Barmhartigheid

maandag, 5 december 2022|

Ter voorbereiding op Kerstmis is er op woensdag 21 december in de St.-Willibrorduskerk een Avond van Barmhartigheid, met gelegenheid tot persoonlijke gesprekken. De avond begint met de uitstelling van het Allerheiligste om 19.00 uur [...]

Gulden Mis

maandag, 5 december 2022|

Ook dit jaar is er een Gulden Mis, een stemmige Mis in de Advent bij uitsluitend kaarslicht. Van harte aanbevolen: dinsdag 20 december om 19.00 uur in de St.-Willibrorduskerk.

Kerst in Biezenmortel

maandag, 5 december 2022|

Stuurgroep Kersttocht Berkel, Enschot, Udenhout en Biezenmortel organiseert op zaterdag 17 december KERST IN BIEZENMORTEL. Het evenement is te bezoeken in de dorpskern (Capucijnenstraat) van Biezenmortel van 16.30 tot 19.30 uur. [...]

Aktie Voedselbank 2022

maandag, 28 november 2022|

In het kader van de jaarlijkse Adventsactie houdt onze MOV op 9, 10 en 11 december van 10.00 – 13.00 uur een inzameling van producten voor de Voedselbank. Dit gebeurt bij, en in samenwerking [...]

Geloofsgesprek

maandag, 28 november 2022|

In de reeks van Johannes verdiept is er op woensdag 7 december een geloofsgesprek. Aanvang om 20.00 uur in de parochiezaal van de St.-Willibrordus. Aanmelding via het secretariaat.

Ter nagedachtenis

maandag, 21 november 2022|

In de St. Willibrorduskerk hebben we afscheid genomen van Wim van Rijsewijk, 88 jaar en in de St. Caeciliakerk van Truus Braam-de Jong, 89 jaar.

Lezing Sint Nicolaas

maandag, 14 november 2022|

Al meer dan 25 jaar legt Markus Vankan pr. zich toe op het verzamelen van Sint-Nicolaas­voorwerpen. Op basis van deze collectie organiseert hij regelmatig tentoonstellingen. Daarnaast geeft hij al vele jaren lezingen over Sint [...]

Ter nagedachtenis

donderdag, 3 november 2022|

In de St. Lambertuskerk hebben we afscheid genomen van Cees van Strijdhoven, 84 jaar en van Gerard van Gorkom, 77 jaar, in de St. Caeciliakerk van Fien Blom-Walschots, 91 jaar en in de St. [...]

Nieuwe Kerk-tv

donderdag, 3 november 2022|

Met ingang van 1 november is in de St.-Lambertuskerk te Udenhout de kerk-tv weer actief. Wij zijn blij deze vieringen weer thuis te kunnen aanbieden. De vieringen zijn via internet live te volgen of [...]

Allerzielen

maandag, 24 oktober 2022|

Om onze overledenen te gedenken houden we op Allerzielen 2 november om 19.00 uur in de Caeciliakerk en in de Lambertuskerk een gedachtenisviering. In Udenhout zullen hierbij ook de graven op het kerkhof worden [...]

Wijzigingen vieringen wintertijd

maandag, 17 oktober 2022|

In verband met de stijgende energiekosten heeft het parochiebestuur helaas moeten besluiten om in de wintertijd de zaterdagavondviering in de St.-Lambertus in Udenhout en de woensdagochtendviering in de St.-Caecilia te laten vervallen en de [...]

Ter nagedachtenis

donderdag, 6 oktober 2022|

In de St. Caeciliakerk hebben we afscheid genomen van Ton Borsboom, 86 jaar.

Misa Criolla

maandag, 3 oktober 2022|

Het gemengd St. Willebrorduskoor zal tijdens de Eucharistieviering van 11.00 uur op zondag 9 oktober in de St. Willibrorduskerk de Misa Criolla van Ariel Ramirez ten gehore brengen. Het koor is daartoe versterkt met twee vocale [...]

Oktobermaand Mariamaand

vrijdag, 30 september 2022|

Traditiegetrouw bidden we in de oktobermaand de rozenkrans. In De Eikelaar in Udenhout op dinsdag en donderdag na de Mis van 09.00 uur. In de St. Willibrorduskerk na de eucharistieviering van vrijdagmorgen 09.00 uur. [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 26 september 2022|

In de St. Lambertuskerk hebben we afscheid genomen van Cor van den Brand-van Groenendaal, 95 jaar.

Vieringen in de Vorsselaer

maandag, 12 september 2022|

Tijdens een parochieavond in het voorjaar in Biezenmortel bleek dat een aantal parochianen, na de sluiting van de St.-Joseph, te veel afstand tot de parochie ervoer. Om de afstand te verkleinen, starten we met [...]

Parochieavond St. Caecilia

maandag, 5 september 2022|

Het parochiebestuur en het pastorale team willen in alle kernen van onze parochie in gesprek gaan over de toekomst. Na een succesvolle bijeenkomst in de kern St. Joseph, gaan we binnenkort naar de parochianen van [...]

Wij zijn op zoek

maandag, 5 september 2022|

In verband met het verlopen van de grafrechten op de begraafplaats “De Oude Toren” in Enschot zijn wij op zoek naar familieleden of bekenden van: Indien uw informatie heeft gelieve u contact op te [...]

Reddingsactie beuken kerkhof Udenhout

maandag, 5 september 2022|

Zoals de meeste parochianen weten staan er op het kerkhof twee grote, zeer oude, beuken. De afgelopen tijd is het zeer droog geweest en uitzonderlijk warm. Het gevolg van deze omstandigheden is dat de [...]

Johannes verdiept: lezing over Pausen

maandag, 15 augustus 2022|

Johannes verdiept is het verdiepingsprogramma van parochie Johannes XXIII. Op woensdag 7 september is er een lezing over Pausen; parochiezaal Berkel; inloop 19.45 uur; start 20.00 uur; einde 21.30 uur. David van Dijk, pastoor [...]

Mivacollecte

maandag, 15 augustus 2022|

Op 27 en 28 augustus 2022 vindt de MIVA-collecte plaats in de katholieke kerken. Dit jaar vraagt stichting MIVA aandacht voor medische zorg voor de meest kwetsbaren in Tanzania. Vervoer is daarvoor noodzakelijk en [...]

Ter nagedachtenis

vrijdag, 5 augustus 2022|

In het crematorium van Tilburg hebben we afscheid genomen van Frans de Koning, 90 jaar en in de St. Lambertuskerk hebben we afscheid genomen van Jos van den Bersselaar, 86 jaar en Wim Franken, [...]

Informatieavond gemist voor Communie en Vormsel?

maandag, 25 juli 2022|

Heeft u de info-inschrijfmomenten gemist, en gaat uw zoon of dochter naar groep 4 of groep 8?? Aanmelden voor het seizoen van 2022/2023 is nog steeds mogelijk. Binnen de Johannes XX111 parochie is de [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 25 juli 2022|

In de St. Willibrorduskerk hebben we afscheid genomen van Riet Janssens-Smulders, 93 jaar.

Afscheid Frits Hendriks als pastoraal werker

maandag, 18 juli 2022|

Op woensdag 27 juli nemen we afscheid van onze pastorale werker Frits Hendriks. Frits is twee jaar in onze parochie werkzaam geweest en heeft velen mogen inspireren en begeleiden. We bidden het kerkelijk avondgebed [...]

Bedevaart naar Kevelaer 2022

maandag, 18 juli 2022|

Bus- en fietsbedevaart naar Kevelaer op 10 en 11 september 2022. Voor de buspelgrims wordt de heen en terugreis op zaterdag 10 september volledig verzorgd. Voor de fietspelgrims is dit een georganiseerde tweedaagse fietstocht [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 11 juli 2022|

In de St. Willibrorduskerk hebben we afscheid genomen van Tini van Broekhoven-Beekes, 92 jaar, in de St. Caeciliakerk van Ben Mensing, 88 jaar, en in de St. Lambertuskerk van Jeanne Bax-van de Wouw, 97 [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 20 juni 2022|

In de St. Lambertuskerk hebben we afscheid genomen van Nico Smit, 82 jaar.

Parochiecentrum gesloten

maandag, 13 juni 2022|

Het parochiecentrum is wegens vakantie van 27 juni tot en met 8 juli gesloten.

Inschrijving communie, vormsel en familiepastoraat

dinsdag, 7 juni 2022|

In september starten we met het tweede seizoen van Johannes 2.3. Een mooi initiatief binnen onze parochie, gericht op kinderen, jongeren en hun ouders. Om vanuit de jongere generatie te bouwen aan een duurzame [...]

Sacramentsdonderdag

dinsdag, 7 juni 2022|

In de kerk ben je nooit alleen. Christus heeft gezegd ‘dit is mijn Lichaam, dit is mijn Bloed, blijft dit doen om Mij te gedenken’. Zo, onder de gedaante van brood, wil Hij blijvend [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 30 mei 2022|

In het Crematorium te Tilburg hebben we afscheid genomen van Ans de Krom-Thijssen, 88 jaar.

Lezing over vrede

maandag, 23 mei 2022|

Is vrede mogelijk? Dat is een altijd actuele vraag. Ook nu weer met de oorlog in Oekraïne. In het kader van Johannes verdiept geeft Roland Putman een lezing over Vrede en hoe wij er [...]

Rondje van Johannes

maandag, 16 mei 2022|

Op Tweede Pinksterdag 6 juni organiseert de parochie een fietstocht van 20 kilometer. De start is bij de kerk in Berkel, de tocht voert door Biezenmortel en eindigt bij de kerk van Udenhout. Maar [...]

Afscheid Frits Hendriks

maandag, 16 mei 2022|

Onze pastoraal werker Frits Hendriks gaat onze parochie per 1 augustus verlaten. In goed overleg heeft hij ontslag genomen vanwege ‘een verschil van inzicht over wat een parochie zou moeten zijn en hoe we [...]

Monument voor het overleden ongedoopte kind

vrijdag, 13 mei 2022|

Zaterdag 7 mei, aan de vooravond van Moederdag, is op de begraafplaats van de St.-Lambertus in Udenhout een nieuw monument ingezegend. Het monument is een coproductie van twee Udenhoutse kunstenaars. José McVean zorgde [...]

Kloosterspiritualiteit

woensdag, 11 mei 2022|

Zondag 15 mei is het Open Kloosterdag, waarop religieuze gemeenschappen zich presenteren door hun huis open te stellen. In onze omgeving zijn met name kloosters in Tilburg geopend. De Konferentie Nederlandse Religieuzen maakte er [...]

Rondje van Johannes

dinsdag, 10 mei 2022|

Op Tweede Pinksterdag 6 juni organiseert de parochie een fietstocht van 20 kilometer. Bij de eindplaats is er een korte quiz om samen te beantwoorden onder het genot van een drankje. Er is ook [...]

Terugkomviering dopelingen 2020 en 2021 Udenhout

dinsdag, 10 mei 2022|

Omdat de terugkomviering voor de dopelingen van 2020 en 2021 van Udenhout vanwege corona niet eerder heeft kunnen plaatsvinden nodigen wij de ouders en hun gezinsleden uit op zondag 22 mei om 12.00 uur [...]

Rectificatie

dinsdag, 10 mei 2022|

Bij de parochieberichten van week 17 stond bij de berichtgeving over de bedevaart naar Kevelaer een verkeerd telefoonnummer vermeld. Het juiste telefoonnummer van Ria Voermans is: 06-44668181

Ter nagedachtenis

maandag, 25 april 2022|

In de St. Caeciliakerk hebben we afscheid genomen van Wil van Spaandonk, 71 jaar.

Rondje van Johannes

maandag, 25 april 2022|

Op Tweede Pinksterdag 6 juni organiseert de parochie een fietstocht van 20 kilometer. Voor niet-ervaren fietsers klinkt dat misschien als veel, maar het gaat in etappes. Elke vijf kilometer is er een stop. Dan [...]

Geloofsgesprek over Vrijheid

maandag, 25 april 2022|

In het kader van Johannes verdiept is er op dodenherdenking 4 mei een geloofsgesprek: aan de hand van een video nadenken over wat vrijheid voor ons kan betekenen en daarover delen met anderen. Woensdag [...]

Dodenherdenking in Udenhout

maandag, 25 april 2022|

Er gaat nog steeds geen dag voorbij zonder oorlog of onderdrukking. Woensdag 4 mei a.s. wordt om 19.00 uur door Stichting Udenhouts Belang in samenwerking met Erfgoedcentrum 't Schoor op bescheiden wijze opnieuw stilgestaan [...]

Meimaand Mariamaand

maandag, 25 april 2022|

Traditiegetrouw bidden we in de meimaand de rozenkrans. In De Eikelaar in Udenhout op dinsdag en donderdag na de Mis van 09.00 uur. In de St. Willibrorduskerk voor de eucharistieviering van dinsdagavond 19.00 uur [...]

Ter nagedachtenis

donderdag, 21 april 2022|

In de St. Lambertuskerk hebben we afscheid genomen van Riek Kennes-Weijtmans, 95 jaar en in de St. Caeciliakerk van Sientje van Dorp-Woerde, 91 jaar.

Inzameling Voedselbank

maandag, 11 april 2022|

Elk jaar is er in onze parochie een collecte in natura op Witte Donderdag. We zamelen dan houdbare etenswaren voor de voedselbank in. Alle soorten lang houdbaar voedsel zijn welkom, bijvoorbeeld pasta, rijst, koffie, [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 11 april 2022|

In de St. Caeciliakerk hebben we afscheid genomen van Kees Schoenmakers, 87 jaar.

Ter nagedachtenis

donderdag, 7 april 2022|

In de St. Caeciliakerk hebben we afscheid genomen van Riet Meijs-van Alphen, 88 jaar en in de St. Lambertuskerk van Wil van Alphen, 59 jaar en Miet Brekelmans-van de Sande, 88 jaar. [...]

Avond van Barmhartigheid

woensdag, 6 april 2022|

Om ons goed voor te bereiden op het komende Paasfeest houden we in onze parochie op dinsdag 12 april een Avond van Barmhartigheid. Deze is bedoeld om in de hectiek van de Goede Week [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 28 maart 2022|

In de St. Lambertuskerk hebben we afscheid genomen van Betty Hoogers-de Jong, 98 jaar.

Collecte Oekraïne

maandag, 28 maart 2022|

De collecte voor Oekraïne die we op 12 en 13 maart in onze kerken hebben gehouden heeft 1833 euro opgebracht. Hartelijk dank voor uw gift.

Woestijndag

dinsdag, 22 maart 2022|

Op donderdag 7 april houdt onze parochie een woestijndag, een dag van stilte, studie en samenzijn in de voorbereiding op Pasen. Jules de Bruin, priester, woonachtig in het Duitse bedevaartsoord Kevelaer, zal ons begeleiden [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 21 maart 2022|

In het crematorium van Tilburg hebben we afscheid genomen van Harrie Schellekens, 87 jaar, in de St. Willibrorduskerk van Frieda Müskens-Jochijms, 89 jaar en in de kapel Joannes Zwijsen te Tilburg  van Truus de Groot, [...]

Lezing over pausen

woensdag, 16 maart 2022|

‘De man in het wit’ is beeldbepalend voor de Rooms-Katholieke Kerk. Maar ook een paus is maar een mens, al is hij dan de plaatsbekleder van Christus op aarde. Het ene pausschap is vaak [...]

Rondje van Johannes

maandag, 14 maart 2022|

Dit jaar is er weer het Rondje van Johannes, op Tweede Pinksterdag 6 juni. Het is een fietstocht van 20 kilometer langs kerken en andere bezienswaardigheden. Meer informatie volgt, maar houd alvast deze dag [...]

Huispaaskaarsen

maandag, 14 maart 2022|

Al is de vastentijd nog maar net begonnen, we zijn op weg naar Pasen. Om dat feest van verrijzenis en licht ook thuis te vieren, is het mogelijk om een huispaaskaars te bestellen. Alle [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 14 maart 2022|

In de St. Willibrorduskerk hebben we afscheid genomen van Corrie van der Heijden-van de Ven, 86 jaar en in de St. Lambertuskerk van Jet van der Ven-Pulles, 96 jaar.

Collecte voor Oekraïne

woensdag, 9 maart 2022|

Op zaterdag 12 en zondag 13 maart zullen we in onze kerken collecteren voor Oekraïne. De Nederlandse bisschoppen hebben ons daartoe opgeroepen. Mgr. Van den Hout, bisschopreferent voor missie en ontwikkelingssamenwerking: ‘Laten we ons [...]

Vastenactie: Je land is je leven

dinsdag, 8 maart 2022|

De Vastenactie van 2022 verloopt net als vorig jaar anders dan de jaren voor 2020. De Missie Ontwikkeling en Vrede-groep probeert u in deze kerkberichten te informeren over het thema van dit jaar: Je [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 7 maart 2022|

In de St. Willibrorduskerk hebben we afscheid genomen van Chris Klijnhout, 75 jaar.

Wij zijn op zoek (i.v.m. grafrechten)

donderdag, 3 maart 2022|

In verband met het verlopen van de grafrechten op de begraafplaats “De Oude Toren” in Enschot zijn wij op zoek naar familieleden of bekenden van: K. van Esch, grafnummer L-02-09 J. en E. Mols, [...]

Ter nagedachtenis

zondag, 27 februari 2022|

In de St. Lambertuskerk hebben we afscheid genomen van Ad van Kempen, 81 jaar.

40 dagen 40 vragen

maandag, 21 februari 2022|

Tijdens de eerste corona-lockdown leken we als samenleving elkaar heel goed te vinden, maar hoe is dat nu? En er komen verkiezingen aan voor de gemeenteraad. Is dat een bijdrage aan saamhorigheid of aan [...]

Johannes verdiept: Geloofsgesprekken

donderdag, 17 februari 2022|

Elke zondag houdt Leo Fijen voor de KRO-televisie een zogenaamd geloofsgesprek. Veel mensen halen er inspiratie uit. We zullen samen twee van deze geloofsgesprekken bekijken. Het onderwerp van de gesprekken zal raken aan de [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 14 februari 2022|

In de St. Willibrorduskerk hebben we afscheid genomen van Netje Smits-van Will, 85 jaar.

Kerkbalans

maandag, 7 februari 2022|

Ieders bijdrage is nodig voor het behoud van onze kerkgebouwen en het goed laten functioneren van onze parochiegemeenschap. Er worden dit jaar geen brieven aan huis bezorgd maar u kunt een financiële bijdrage overmaken [...]

50 jaar Zangvreugd

maandag, 7 februari 2022|

Aanstaande zaterdag viert Seniorenkoor Zangvreugd haar gouden jubileum in een feestelijk gezongen eucharistieviering: zaterdag 12 februari, 19.00 uur, St. Lambertuskerk in Udenhout.

Ter nagedachtenis

dinsdag, 1 februari 2022|

In het crematorium Hilvarenbeek hebben we afscheid genomen van Anny Fonken-van Erp, 93 jaar.

Ter nagedachtenis

maandag, 17 januari 2022|

In de St. Lambertuskerk hebben we afscheid genomen van Tonny Verhoeven-Kuijpers, 93 jaar.

Bidden voor eenheid

zondag, 16 januari 2022|

In de gebedsweek voor de eenheid onder de christenen, zouden we de woorden kunnen gebruiken van het gebed dat paus Franciscus ons gegeven heeft voor het Synodaal proces 2021-2023: Wij staan ​​voor U, Heilige [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 3 januari 2022|

In de St. Lambertuskerk hebben we afscheid genomen van Harrie van de Pas, 93 jaar en Cor Bertens-Verhoeven, 89 jaar en in Tilburg hebben we afscheid genomen van An Schilder-van der Meijs, 98 jaar. [...]

Ter nagedachtenis

vrijdag, 24 december 2021|

In de St. Willibrorduskerk hebben we afscheid genomen van Sjaan van de Ven-Vugts, 85 jaar.

Thuis Kerst vieren

woensdag, 22 december 2021|

Het is alweer een vreemde Kerstmis dit jaar, daarom zoeken we naar nieuwe mogelijkheden om het ook buiten de kerk te vieren, met televisiemis en huisliturgie. Uiteraard zendt de KRO via de televisie traditiegetrouw [...]

Boom van Hoop

maandag, 20 december 2021|

In deze donkere dagen kunnen we wel wat positieve gedachten gebruiken. Zeker met Kerst, wanneer we vieren dat Jezus is geboren, onze Redder in duistere tijden. Daarom heeft de Johannes XXIII Parochie de Boom [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 20 december 2021|

In de St. Lambertuskerk hebben we afscheid genomen van Net van Ingen-Verschuuren, 96 jaar.

Ter nagedachtenis

dinsdag, 14 december 2021|

In de St. Caeciliakerk hebben we afscheid genomen van Jan Obers, 94 jaar en in het Crematorium Hilvarenbeek van Riek Mulders-van Erp, 94 jaar.

Middag van Barmhartigheid

dinsdag, 14 december 2021|

Om ons goed voor te bereiden op het komende Kerstfeest houden we in onze parochie op dinsdag 21 december een Middag van Barmhartigheid. Een Middag van Barmhartigheid is bedoeld om in de hectiek voor [...]

Woestijndag

maandag, 6 december 2021|

Op donderdag 16 december 2021 houdt onze parochie een woestijndag, een dag van stilte, studie en samenzijn in de voorbereiding op Kerstmis. Norbert Swagemakers, rector van het Sint-Janscentrum zal ons tijdens deze dag begeleiden. [...]

Geen vieringen na 17.00 uur, met Kerstmis reserveren

donderdag, 2 december 2021|

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen uit te breiden. Voorlopig worden er geen vieringen of andere kerkelijke bijeenkomsten gehouden tussen 17.00 en 05.00 uur. Dit geldt dus ook voor Kerstavond. Voor de vieringen [...]

Mariakapel Biezenmortel

donderdag, 2 december 2021|

Na het sluiten van de Sint-Josephkerk in 2019 werd het kerkelijk best wel stil in Biezenmortel. Natuurlijk, de begraafplaats was en is er, maar een plek om te bidden, een kaarsje op te steken, [...]

Bisschoppen: geen vieringen na 17.00 uur, ook niet met Kerstmis

woensdag, 1 december 2021|

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na [...]

Advent: extra activiteiten

maandag, 29 november 2021|

De weken voor Kerstmis zijn weken van voorbereiding, niet alleen van het kerstdiner en de gezinsplanning, maar ook van onze ziel. Daarom heeft onze parochie een stevig programma met diverse activiteiten en vieringen. Vanwege [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 29 november 2021|

In de St. Caeciliakerk hebben we afscheid genomen van Betty Blom-van Huijgenvoort, 75 jaar en in de St. Lambertuskerk van Piet van Lier, 90 jaar

Adventsactie 2021-een gezonde start voor moeder en kind

maandag, 29 november 2021|

Jaarlijks voert de Adventsactie campagne tijdens de vier weken voor Kerstmis: de adventsperiode. In 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een [...]

Parochiecentrum tijdelijk gesloten

maandag, 22 november 2021|

Het parochiecentrum is wegens corona tijdelijk gesloten. Voor het opgeven van misintenties en overige vragen zijn wij bereikbaar op ma-di-do-vrij van 9.00 tot 16.00 uur tel: 013-5111215 of via email info@johannesxxiiiparochie.nl [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 22 november 2021|

TER NAGEDACHTENIS In de St. Lambertuskerk hebben we afscheid genomen van Adri van de Pas, 95 jaar en Wim van Etten, 81 jaar en in de St. Caeciliakerk van Sylvia Sinot-Knehans, 82 jaar . [...]

JV Lezing: Over pausen AFGELAST

maandag, 15 november 2021|

DEZE LEZING IS AFGELAST VANWEGE DE CORONA-MAATREGELEN. ‘De man in het wit’ is beeldbepalend voor de Rooms-Katholieke Kerk. Maar ook een paus is maar een mens, al is hij dan de plaatsbekleder van Christus [...]

Bisschoppen voeren anderhalvemetermaatregel en mondkapjes opnieuw in

donderdag, 11 november 2021|

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 8 november 2021|

In de St. Willibrorduskerk hebben we afscheid genomen van Rietje Tuerlings-van der Put, 82 jaar en Jan Robben, 88 jaar. In de St. Lambertuskerk hebben we afscheid genomen van Mitzi Peeters Weem-van Daal, 99 [...]

Grafrechten verlopen

maandag, 1 november 2021|

Van onderstaande graven zijn de grafrechten verlopen. Ik verzoek de rechthebbenden van deze graven voor 31-12-2021 contact met mij op te nemen. A 117    A Lommers B 024     J vd Plas van Munster [...]

Informatie Johannes 2.3

dinsdag, 19 oktober 2021|

Communie- en vormselvoorbereiding binnen het familiepastoraat Johannes 2.3 Sinds twee jaar vindt de communie- en vormselvoorbereiding in onze parochie plaats binnen het ruimere verband van het gezin. De naam daarvoor is: familiepastoraat Johannes 2.3. [...]

Inschrijven Johannes 2.3

dinsdag, 19 oktober 2021|

Inschrijven voor het familiepastoraat graag vóór 8 september; dan hebben we bij de eerste bijeenkomst alle benodigde gegevens. U kunt een formulier afhalen bij het parochiesecretariaat parochiesecretariaat of  hier downloaden als Word-bestand. Het formulier [...]

Communie? Vormsel? Johannes 2.3!

dinsdag, 19 oktober 2021|

Dit jaar begint de parochie met Johannes 2.3. Communicanten en vormelingen krijgen daarin een programma op maat. Maar ook andere kinderen én hun ouders hebben hun eigen activiteiten. Leuk? Interessant? Kom dan naar de informatie-avond! Dinsdag [...]

Allerzielen

maandag, 18 oktober 2021|

Om onze overledenen te gedenken houden we op Allerzielen 2 november om 19.00 uur in de Willibrorduskerk en in de Lambertuskerk een gedachtenisviering. In Udenhout zullen hierbij ook de graven op het kerkhof worden [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 18 oktober 2021|

In de St. Caeciliakerk hebben we afscheid genomen van Anny Hoppenbrouwers-Broeders, 84 jaar.

JV Lezing: Verloren maar niet vergeten

donderdag, 14 oktober 2021|

De betekenis van monumenten voor levenloos geboren kinderen Tot de jaren 1990 kregen kinderen die rond de geboorte waren overleden vaak geen uitvaart. ‘De regels van de Kerk lieten niet toe dat kinderen die [...]

Johannes XXIII naar Maria: een ervaringsbericht

dinsdag, 12 oktober 2021|

Een zonnige zaterdagochtend, het is 9 oktober. De koffie in De Vorselaer te Biezenmortel staat al gastvrij klaar. Daar komen we bijeen, de pelgrims van de Joh. XXIII parochie die zich hebben opgegeven voor [...]

Vormsel

maandag, 11 oktober 2021|

Aanstaande vrijdag ontvangen tien tieners uit onze parochie het Vormsel. De nieuwe deken van Tilburg, Robert van Aken, zal het sacrament toedienen. Het Vormsel is een belangrijk moment in het leven van deze tien [...]

Missen in De Eikelaar

vrijdag, 1 oktober 2021|

Vanaf oktober zullen de eucharistievieringen in Udenhout op dinsdag en donderdag om 09.00 uur niet meer plaatsvinden in de St. Lambertuskerk, maar in Woonzorglocatie De Eikelaar, Slimstraat 40.

Johannes XXIII naar Maria

woensdag, 29 september 2021|

Op zaterdag 9 oktober pelgrimeren we naar de Zoete Moeder in de Sint-Janskathedraal van Den Bosch. De oktobermaand is immers ook rozenkransmaand, een van de vele gebeden rondom Maria. Bovendien is 11 oktober de [...]

Oktobermaand Rozenkransmaand

maandag, 27 september 2021|

Traditiegetrouw bidden we in oktober de rozenkrans. In de Mariakapel van de St. Caeciliakerk iedere dinsdag en donderdag om 19.00 uur. In De Eikelaar in Udenhout op dinsdag en donderdag na de Mis van [...]

Uitnodiging informatie-avonden Johannes 2.3

woensdag, 22 september 2021|

Alle ouders uit onze parochie worden uitgenodigd voor een informatieavond over Johannes 2.3 op dinsdag 19 oktober of donderdag 21 oktober om 20.00 uur in de Lambertuskerk in Udenhout.

Ter nagedachtenis

maandag, 20 september 2021|

In de St. Lambertuskerk hebben we afscheid genomen van Sien Moonen-van Iersel, 79 jaar.

JV Lezing: Mijn leven als monnik

dinsdag, 14 september 2021|

Onze pastoraal werker heeft in zijn leven tweemaal een periode in een klooster doorgebracht. Van 2002-2007 was hij trappist van abdij Lilbosch in Echt. In 2015 woonde hij acht maanden in de Willibrord-abdij in [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 13 september 2021|

In het crematorium van Hilvarenbeek hebben we afscheid genomen van Ellie van den Aker.

JV Boeken: Het spirituele leven

woensdag, 8 september 2021|

Wat betekent het voor je dagelijkse leven om christen te zijn? Daarover hield de Engelse schrijfster Evelyn Underhill rond 1900 vier radiotoespraken. Elke maand lezen we één toespraak en bespreken die. Wat heeft deze [...]

Kazuifel Gilde Sint Antonius – Sint Sebastiaan

maandag, 6 september 2021|

Het Gilde Sint Antonius – Sint Sebastiaan Udenhout heeft sinds 2020 een kazuifel in haar bezit wat de Pastoor mag dragen bij officiële vieringen in de kerk waarbij het Gilde betrokken is. Als voorbeeld [...]

Parochiecentrum gesloten

maandag, 30 augustus 2021|

Het parochiecentrum is wegens vakantie gesloten van 8 t/m 29 september. Voor niet dringende zaken kunt u een email sturen naar info@johannesxxiiiparochie.nl. U dient er wel rekening mee te houden dat de mail in [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 30 augustus 2021|

In de St. Lambertuskerk hebben we afscheid genomen van Sjef van Esch, 90 jaar.

Vrijwilligers gezocht voor parochiekerkhof Udenhout

dinsdag, 24 augustus 2021|

Beste medeparochianen, Regelmatig mogen wij van bezoekers en personen van wie hun dierbaren op ons parochiekerkhof begraven liggen complimenten ontvangen dat ons kerkhof er zo mooi en verzorgd uit ziet. Dit hebben wij te [...]

Reserveren vervalt

maandag, 23 augustus 2021|

Vanaf 1 september hoeft u niet meer te reserveren voor de vieringen in onze kerken. Wel verzoeken wij u vriendelijk om op de aantekenlijst die achter in de kerk ligt uw naam en telefoonnummer [...]

Nieuw: Johannes 2.3

dinsdag, 17 augustus 2021|

We gaan iets nieuws beginnen! In het komende schooljaar willen we voor alle kinderen uit onze parochie en hun ouders (bijna) elke maand Johannes 2.3 houden, een zondagmorgen vol samen vieren, leven en leren. [...]

Ter nagedachtenis

vrijdag, 13 augustus 2021|

In de St. Willibrorduskerk hebben we afscheid genomen van Truus Dorgelo-Willems, 88 jaar.

Ter nagedachtenis

maandag, 9 augustus 2021|

In de St. Lambertuskerk hebben we afscheid genomen van Betsie de Laat-van Kuijk, 83 jaar.

Ter nagedachtenis

maandag, 2 augustus 2021|

In de St. Lambertuskerk hebben we afscheid genomen van Corrie Weijtmans-Verhoeven, 80 jaar.

Ter nagedachtenis

maandag, 26 juli 2021|

In de St. Willibrorduskerk hebben we afscheid genomen van Huub van den Hout, 93 jaar.

Nieuw: Johannes 2.3

vrijdag, 23 juli 2021|

We gaan iets nieuws beginnen! In het komende schooljaar willen we voor alle kinderen uit onze parochie en hun ouders (bijna) elke maand Johannes 2.3 houden, bij voorkeur een zondagmorgen vol samen vieren, leven [...]

Bedankt, Marja!

vrijdag, 23 juli 2021|

Al 35 jaar bepaalt Marja Droomers mede het gezicht van de St.-Caecilia- en later de Johannes XXIII parochie, als secretariële, stille kracht. Soms op de voorgrond, maar vaak op de achtergrond. Ondersteunend, en tegelijkertijd [...]

Afscheid Marja Droomers

maandag, 19 juli 2021|

Wie Sint Caeciliakerk in Enschot zegt, zegt al jaren bijna automatisch Marja. Sinds 1986 werkt Marja Droomers hier als drijvende kracht aan het parochiesecretariaat. Pastores kwamen en gingen, maar zij hield de zaak draaiend, [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 19 juli 2021|

In de St. Caeciliakerk hebben we afscheid genomen van Marie van Baast-de Bresser, 98 jaar.

Eerste communie

maandag, 12 juli 2021|

Aanstaande zondag 18 juli ontvangen 25 kinderen uit onze gehele parochie voor het eerst de Heilige Communie. Dit zal gebeuren tijdens twee eucharistievieringen in de Lambertuskerk in Udenhout. Het belooft een groot feest te [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 12 juli 2021|

In de St. Caeciliakerk hebben we afscheid genomen van Annie Scherders-Fonken, 95 jaar en Nicolle van Mierlo-Jonkerman, 56 jaar.

Zangroep Cantique zoekt een enthousiaste dirigent(e)

dinsdag, 29 juni 2021|

Ben jij de juiste kandidaat ? Zanggroep Cantique is een koor (SATB) uit Udenhout, gemeente Tilburg, opgericht in 1988. Het twintigtal leden varieert in leeftijd van 50 tot 75 jaar. Het brede repertoire van [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 28 juni 2021|

In de St. Lambertuskerk hebben we afscheid genomen van Jeanne Verspeek-Jansen, 97 jaar en in de St. Willibrorduskerk van Jo van Houtum, 90 jaar.

Meer weten over ons geloof?

maandag, 21 juni 2021|

Ons bisdom biedt diverse mogelijkheden om de geloofstraditie te bestuderen op het Sint-Janscentrum, net achter de kathedraal in de binnenstad van Den Bosch. In 1987 werd het Sint-Janscentrum als priesterseminarie geopend, daar kwam spoedig [...]

Houd elkaar vast: Extra Actie Kerkbalans

woensdag, 16 juni 2021|

Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met God én met elkaar. In coronatijd probeerden we op creatieve manieren naar elkaar om te blijven zien. Toch was het voor iedereen een moeilijke periode. Inmiddels [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 7 juni 2021|

Afgelopen week namen we in de St. Lambertuskerk afscheid van Harrie Scholtze, 87 jaar.

Kinderkoor Eigenwijs zoekt nieuwe leden

maandag, 7 juni 2021|

Zing je graag? Zit je op de basisschool? En ben je een beetje eigenwijs? Kom dan bij ons koor! We zingen allerlei soorten liedjes, nieuwe en al bekende wijsjes, uit de kerk en andere. [...]

Voorstellingsviering communicanten

maandag, 7 juni 2021|

Al een tijd staan in de drie kerken van onze parochie vrolijke papieren bloemen. Deze zijn gemaakt door onze communicanten, hun ouders en de communiewerkgroep. Elke bloem heeft een foto in het hart en [...]

Heilig Hart: liefde voor God en voor de naaste

maandag, 7 juni 2021|

De derde vrijdag na Pinksteren is in de Kerk het feest van het Heilig Hart van Jezus. Rond 1900 was dat een heel populaire devotie. In Zuid-Nederland werden tal van beelden in de openbare [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 31 mei 2021|

Afgelopen week namen we in de St. Lambertuskerk afscheid van Luus Korthout – van den Bersselaar, 91 jaar.

Sacramentsdonderdag: 12 uur voor de Heer

zaterdag, 22 mei 2021|

In de tweede week na Pinksteren is het Sacramentsdag. Het kan op donderdag worden gevierd, maar de Nederlandse bisschoppen hebben besloten om het op zondag te plaatsen. Dan zal er dus in de eucharistievieringen [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 10 mei 2021|

Afgelopen week namen we In de St. Lambertuskerk afscheid van Piet van Haaren, 89 jaar.

Huisbezoek

maandag, 3 mei 2021|

Het is soms heerlijk om je verhaal kwijt te kunnen aan iemand. Aan iemand die niet meteen alles probeert op te lossen, maar die vooral luistert. Heeft u die behoefte ook? Of kent u [...]

Job-lezing Pastoor Dorssers

donderdag, 29 april 2021|

Elk jaar vieren we Sint Job in Enschot, ook dit jaar. Al zal er geen uitgebreide Job-viering zijn en geen pleinfeest. Wel is er in de traditie van de Job-avond een lezing van onze [...]

Meimaand Mariamaand

maandag, 26 april 2021|

Traditiegetrouw bidden we in de meimaand de rozenkrans. In de Mariakapel van de St. Caeciliakerk iedere dinsdag en donderdag om 19.00 uur. In de Mariakapel van de St. Lambertuskerk op dinsdag en donderdag na [...]

Centralisatie parochiesecretariaat

maandag, 19 april 2021|

Het secretariaat van onze parochie wordt gecentraliseerd naar één locatie. Voorlopig zal dat zijn op de locatie van het huidige parochiecentrum te Udenhout, in de voormalige pastorie naast de Lambertuskerk. De fysieke centralisatie is [...]

Wij zijn op zoek

maandag, 12 april 2021|

In verband met het verlopen van de grafrechten in 2019 en 2020 op de begraafplaats van de St. Lambertuskerk in Udenhout zijn wij op zoek naar familieleden of bekenden van: A. van Kempen en [...]

Terugblik 40 dagen 40 vragen

maandag, 12 april 2021|

De 40 dagen zijn voorbij. De 40 vragen zijn gesteld. Sommige zijn beantwoord, andere blijven spelen. Het was inspirerend om met velen de vastentijd nadenkend door te brengen. De positieve reacties gaven aan hoe [...]

Dank van Vincentiusvereniging en voedselbank

maandag, 12 april 2021|

Meer denken aan de noden van medemensen en de vreugde van Pasen delen met anderen. Daarom houdt onze parochie elk jaar een collecte in natura en een paasdozenactie. De Tilburgse voedselbank heeft op drie [...]

Voedsel opgehaald

woensdag, 7 april 2021|

Elk jaar wordt er in onze parochie op Witte Donderdag een collecte in natura gehouden. Dit jaar hebben we dat wat uitgebreid omdat er maar dertig mensen naar de viering konden komen. Daarom was [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 5 april 2021|

Afgelopen week hebben we in de St. Willibrorduskerk afscheid genomen van Rien Hamers, 70 jaar.

Paasdozen: Pasen voor ieder kind

zaterdag, 3 april 2021|

Onze eerste communicanten hebben paasdozen gemaakt, geschenkdozen voor leeftijdsgenootjes die het minder hebben. Dankzij de Vincentiusverenigingen komen ze op de juiste adressen terecht. Zo wordt de vreugde van Pasen gedeeld en vermeerderd. De paasdozen [...]

Vier Pasen, in de kerk of thuis

woensdag, 31 maart 2021|

Pasen is het grootste feest van het christendom, met een hele reeks vieringen op achtereenvolgende dagen. Maar helaas is er door de nog altijd nodige coronamaatregelen slechts beperkt plaats in de kerken. In de [...]

Chrismamis

woensdag, 31 maart 2021|

Woensdagavond 31 maart is er de jaarlijkse Chrismamis. De bisschop wijdt dan de oliën die gebruikt gaan worden bij onder andere dopen en ziekenzalving. Vanuit het hele bisdom zijn dan gelovigen welkom in de [...]

Ter nagedachtenis

zondag, 28 maart 2021|

In de afgelopen week hebben we in de St. Caeciliakerk afscheid genomen van José van Dooren- van Dijk, 88 jaar.

Digitale kinder-Paaswake

zaterdag, 27 maart 2021|

Om Pasen ook met de kinderen te kunnen vieren houden we digitaal een soort Paaswake, zaterdag 3 april om 17.00 uur. We luisteren naar het Paasverhaal, waarin Jezus is opgestaan uit de dood, en ervaren [...]

Avond van Barmhartigheid

dinsdag, 23 maart 2021|

Om ons goed voor te bereiden op het komende Paasfeest houden we in onze parochie op dinsdag 30 maart een Avond van Barmhartigheid. Deze is bedoeld om in de hectiek van de Goede Week [...]

LET OP: reserveren voor vieringen

maandag, 22 maart 2021|

In verband met de coronamaatregelen is het noodzakelijk om een plaats te reserveren voor de weekendvieringen. Er kunnen immers maar 30 personen toegelaten worden. Tot nu toe kunt u reserveren via de website, of, [...]

Inzameling voedselbank

maandag, 22 maart 2021|

Elk jaar is er in onze parochie een collecte in natura op Witte Donderdag. We zamelen dan tijdens de eucharistievieringen geen geld in, maar houdbare etenswaren voor de voedselbank. Collecte en kerkbezoek liggen wat [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 15 maart 2021|

In de St. Willibrorduskerk hebben we met een kerkelijke uitvaart afscheid genomen van Jan Smits, 87 jaar.

Meditaties op vrijdag

donderdag, 4 maart 2021|

Pastoraal werker Frits Hendriks heeft voor het Nederlands Bijbelgenootschap voor elke vrijdag in de veertigdagentijd een meditatie op een Bijbeltekst opgenomen. Deze podcasts zijn onderdeel van het leesproject Niet van brood alleen. Op de [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 1 maart 2021|

In de St. Lambertuskerk hebben we met een kerkelijke uitvaart afscheid genomen van Anneke van Balkom-van den Langenberg, 93 jaar.

Vastenactie-Werken aan je toekomst

maandag, 22 februari 2021|

De Vastenactie van 2021 verloopt net als vorig jaar anders dan anders. Door de Corona pandemie moesten de activiteiten toen sterk beperkt worden en konden we bijvoorbeeld in Udenhout de vastenzakjes niet rondbrengen en [...]

Bedankt

maandag, 22 februari 2021|

U hebt kunnen lezen dat Yvonne het estafettestokje gaat overdragen aan haar collega’s binnen de parochie. Graag willen wij haar bedanken voor haar inzet. Yvonne, we hebben je leren kennen als iemand die nauwgezet [...]

Afscheid

maandag, 22 februari 2021|

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Ruim 5,5 jaar geleden heb ik het stokje overgenomen van Tiny van Asten en ben ik begonnen met mijn werk als [...]

Het spijt me, vergeef me

zondag, 21 februari 2021|

Anita Meyer zong in de jaren negentig Nederland toe met “Zo simpel drie woorden.” Sorry zeggen is zo moeilijk niet, of anders zou een televisieprogramma daarbij kunnen helpen. De Kerk heeft de veertigdagentijd als [...]

40 dagen 40 vragen

woensdag, 17 februari 2021|

De vasten of veertigdagentijd is begonnen, dus ook het project 40 dagen 40 vragen. Elke dag wordt er een nieuwe vraag gesteld over de liefde, voor God, je naaste of jezelf. Heel wat parochianen [...]

Presentatie communicanten

maandag, 15 februari 2021|

In alle drie de kerken stellen de kinderen zich voor die dit jaar hun Eerste Communie willen doen. Als fleurige papieren bloemen staan ze stevig in de aarde. De voorbereidingsbijeenkomsten zijn steeds doorgegaan, aangepast, [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 15 februari 2021|

We hebben bericht gekregen dat de Zeer eerwaarde heer Johannes Boers op 93-jarige leeftijd is overleden te Eindhoven. Pastor Boers is van 1973-1987 kapelaan geweest in Udenhout. Per 15 september 1990 werd hij benoemd [...]

Vier Aswoensdag mee

donderdag, 11 februari 2021|

De vasten of veertigdagentijd begint met de viering van Aswoensdag. Het is een vasten- en onthoudingsdag. Iedereen wordt uitgenodigd om terughoudend te zijn met eten en drinken. En meer tijd te besteden aan gebed. [...]

Geef vandaag voor de kerk van morgen

maandag, 8 februari 2021|

Begin 2020 werd Nederland getroffen door het coronavirus. Medisch, economisch en sociaal zijn de gevolgen groot. Ook onze parochie heeft te maken met de gevolgen van het virus. Veel parochianen lijden door deze pandemie, [...]

Hoe gaat u zich bezinnen tijdens de vasten?

dinsdag, 2 februari 2021|

Het is alweer bijna veertigdagentijd, een tijd van vasten, van inkeer en bezinning. Normaal gesproken voorafgegaan door een uitbundig Carnaval. Dit jaar zal dat heel wat minder zijn, maar wellicht daarom goed om eens [...]

Hulde voor Godfried van Helmond

zondag, 31 januari 2021|

Het heeft de bisschop van 's-Hertogenbosch behaagd om Godfried van Helmond te onderscheiden met de H. Johannes-Evangelistpenning. Jarenlang heeft Godfried veel taken op zich genomen in met name de Willibrorduskerk. In al deze taken [...]

Ter nagedachtenis

zaterdag, 30 januari 2021|

In de St. Willibrorduskerk hebben we met een kerkelijke uitvaart afscheid genomen van Ad Krijnen, 86 jaar.

Digitale kinderviering: Vriendschap

donderdag, 28 januari 2021|

Op zaterdagavond 6 februari zou de jaarlijkse voorstellingsviering worden gehouden. De kinderen die zich voorbereiden op de Eerste Communie en het Vormsel worden dan aan de parochiegemeenschap gepresenteerd. Zij laten iets van zichzelf zien [...]

De versieringen op het Evangelieboek

dinsdag, 26 januari 2021|

Elke zondag en bij hoogfeesten wordt het Evangelieboek gebruikt in onze kerken. De kaft is mooi versierd. Maar waarmee eigenlijk? En wat heeft dat te betekenen? Parochiaan Henk Geerts vertelt erover. Op de voorkant [...]

Wij zijn op zoek

maandag, 18 januari 2021|

In verband met het verlopen van de grafrechten op begraafplaats ‘De Oude Toren’ in Enschot zijn wij op zoek naar familieleden of bekenden van: Cor en Jan Denissen, graf L-11-01; Jacqueline Timmermans-van Pelt, graf [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 18 januari 2021|

In de St. Lambertuskerk hebben we met een kerkelijke uitvaart afscheid genomen van Noud de Groot, 86 jaar.

Vormsel 2021

dinsdag, 12 januari 2021|

Het zijn onzekere tijden. Juist daarom kunnen kinderen aan het eind van de basisschool wel wat hulp van de Heilige Geest gebruiken. Ook in 2021 zal daarom deken Jeroen Miltenburg het Vormsel komen toedienen, [...]

Kerkelijk jaar B

zondag, 10 januari 2021|

We zijn alweer gewend aan het nieuwe jaar. In de Kerk zeker, want vanaf de advent zijn we al in een nieuw kerkelijk jaar aanbeland, om precies te zijn in Jaar B. Wat betekent [...]

Hoopvolle kerstviering

donderdag, 24 december 2020|

KERSTVERHAAL BOOM VAN HOOP Hoewel de kerken gesloten bleven op kerstavond, was er toch een herberg open. De digitale kinderkerk van onze parochie hield wel een viering. Iedereen zat thuis achter [...]

Kerstgroet pastoor Dorssers

woensdag, 23 december 2020|

Beste mensen uit Biezenmortel, Udenhout, Berkel-Enschot, Afgelopen jaar is een bijzonder jaar geweest. Het jaar dat ik hier mocht beginnen, samen met Frits onze nieuwe pastoraal-werker. Het is een bijzonder jaar geworden. [...]

Thuis Kerst vieren

zaterdag, 19 december 2020|

Het is een vreemde Kerst dit jaar, daarom zoeken we naar nieuwe mogelijkheden om het ook buiten de kerk te vieren, met televisiemis en huisliturgie. Uiteraard zendt de KRO via de televisie traditiegetrouw missen [...]

Boom van Hoop

vrijdag, 18 december 2020|

In deze donkere dagen kunnen we wel wat positieve gedachten gebruiken. Zeker met Kerst, wanneer we vieren dat Jezus is geboren, onze Redder in duistere tijden. Daarom heeft onze parochie de Boom van Hoop [...]

Naar de kerk met Kerstmis

dinsdag, 15 december 2020|

Natuurlijk zouden we het liefst iedereen welkom heten in de kerk om samen Kerstmis te vieren, maar dat kan dit jaar helaas niet. Op kerstavond 24 december zullen er helemaal geen vieringen zijn in [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 14 december 2020|

In de St. Lambertuskerk hebben we met een kerkelijke uitvaart afscheid genomen van Netty Hogedoorn-Verhallen, 98 jaar, van Piet van Strijdhoven, 83 jaar en van Hans Schweitzer, 90 jaar.

Avond van Barmhartigheid

vrijdag, 11 december 2020|

Om ons goed voor te bereiden op het komende Kerstfeest houden we in onze parochie op dinsdag 22 december een Avond van Barmhartigheid. Deze avond is bedoeld om in de hectiek voor Kerstmis tot [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 7 december 2020|

In de St. Lambertusparochie hebben we met een kerkelijke uitvaart afscheid genomen van Tinus van Riel, 86 jaar.

Hoe vieren we Kerst dit jaar?

vrijdag, 4 december 2020|

Dat Kerstmis dit jaar anders wordt, dat staat vast. Maar hoe we het precies gaan vieren is nog een vraag. Op dinsdag 8 december houdt de overheid een persconferentie met extra maatregelen, dan wel [...]

Advent beleven: mogelijkheden

dinsdag, 24 november 2020|

De advent is de voorbereidingstijd voor Kerst, zoals ook pastoor Looijaard in zijn Opstekertje schrijft. Het is daarmee eenzelfde periode als de veertigdagentijd voor Pasen. Toch wordt de advent meestal minder beleefd; er is [...]

Pastoor Marcel Dorssers hijst de carnavalsvlag

woensdag, 11 november 2020|

De elfde van de elfde is traditioneel de opening van het carnavalsseizoen. Maar het is dit jaar anders dan normaal. Het hele carnaval wordt anders dan normaal. Zelfs anders dan het anders dat carnaval [...]

Ter nagedachtenis

dinsdag, 10 november 2020|

In de St. Lambertuskerk hebben we met een kerkelijke uitvaart afscheid genomen van Leo Geerts, 89 jaar en in de St. Willibrorduskerk van Robin Loots, 36 jaar.

Erik Buster vierde met ons het christelijk leven

dinsdag, 10 november 2020|

Zondag 8 november vierde geboren Enschotter Erik Buster voor het eerst als diaken mee in onze kerk. Hij verzorgde ook de preek. Hij vertelde daarin over het grote avontuur dat het christelijk leven kan [...]

Kinderkoor Eigenwijs zoekt nieuwe leden

maandag, 9 november 2020|

Zing je graag? Ben je tussen zes en twaalf jaar oud? En een beetje eigenwijs? Kom dan bij ons koor! We zingen allerlei soorten liedjes, nieuwe en al bekende wijsjes, uit de kerk en [...]

Vier de diakenwijding mee

zaterdag, 7 november 2020|

In de Sint-Janskathedraal in Den Bosch zullen zes mannen tot diaken worden gewijd. Erik Buster, afkomstig uit onze parochie, is een van hen. De uitzending is live te volgen en achteraf terug te zien [...]

Ervaringen van onze pelgrims

maandag, 2 november 2020|

In de oktobermaand hebben we als parochie gepelgrimeerd naar Den Bosch, waar in de Sint-Janskathedraal Maria als Zoete moeder wordt vereerd. We konden vanwege de corona-beperkingen niet gezamenlijk op weg, maar parochianen zijn met [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 2 november 2020|

In de St. Caeciliakerk namen we met een kerkelijke uitvaart afscheid van Angelie Reynaerts-Hoppenbrouwers, 91 jaar.

Ter nagedachtenis

woensdag, 28 oktober 2020|

In de St. Lambertuskerk hebben we met een kerkelijke uitvaart afscheid genomen van Jeanne van de Ven-de Vos, 79 jaar.

Erik Buster wordt diaken

woensdag, 28 oktober 2020|

Zaterdag 7 november wordt Erik Buster diaken gewijd. Erik is afkomstig uit Enschot. Daar was hij in zijn jonge jaren actief in de Sint-Caeciliakerk, onder andere als acoliet en lector. Na zijn middelbare school [...]

Allerzielen – graven zegenen

vrijdag, 23 oktober 2020|

Allerzielen is een belangrijke dag in het kerkelijk jaar. We herdenken de mensen die ons ontvallen zijn en bidden voor hun zielenheil. Een mooie dag om met de familie bij elkaar te komen, in [...]

Ter nagedachtenis

vrijdag, 23 oktober 2020|

In de St. Caeciliakerk hebben we met een kerkelijke uitvaart afscheid genomen van Jan Bakermans, 89 jaar.

Pelgrimage naar Den Bosch: samen apart

woensdag, 21 oktober 2020|

Als parochie gaan we pelgrimeren naar de Zoete Moeder in de Sint-Jan. De oktobermaand is immers ook rozenkransmaand, een van de vele gebeden rondom Maria. Helaas kunnen we dat door alle coronamaatregelen niet samen [...]

Op zoek ivm verlopen grafrechten

maandag, 19 oktober 2020|

In verband met het verlopen van de grafrechten zijn wij op zoek naar familieleden of bekenden van: Reintje van Drecht, (gehuwd met Andela), Graf C 121; Augustinus Surtel (gehuwd met Antonetta Mutsaers), Graf B [...]

Brief parochiebestuur inzake de Corona maatregelen

zaterdag, 17 oktober 2020|

Berkel-Enschot, 15 oktober 2020 Beste medeparochianen, De situatie rond het Coronavirus heeft zich dramatisch verslechterd, zoals dinsdag 13 oktober dui­delijk werd in de tv-toespraak van de regering. Na overleg met de regering hebben de [...]

Parochiecentra gesloten

woensdag, 14 oktober 2020|

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen zijn de parochiecentra gesloten. Wij blijven telefonisch of via email bereikbaar: Caeciliakerk 013-5331215;  caecilia@johannesxxiiiparochie.nl Lambertuskerk 013-5111215; lambertus@johannesxxiiiparochie.nl Willibrorduskerk 013-5331216; willibrordus@johannesxxiiiparochie.nl

Corona-maatregelen

maandag, 12 oktober 2020|

Op vrijdag 9 oktober hebben de bisschoppen nieuwe maatregelen afgekondigd: Per kerkdienst mogen tijdelijk maar dertig kerkgangers aanwezig zijn. Mondkapjes worden dringend geadviseerd. Het reserveringssysteem is hierop al aangepast. Dat betekent dat een viering [...]

Collecte Missio

maandag, 12 oktober 2020|

Zondag 18 oktober is het Missiezondag. Dit jaar doet Missio een beroep op onze solidariteit met West-Afrika, waar verschillende problemen spelen: armoede en honger, maar ook islamitische terreur (Boko Haram) en op dit moment [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 12 oktober 2020|

In de St. Lambertuskerk hebben we met een kerkelijke uitvaart afscheid genomen van Bart Elissen, 83 jaar.

Pelgrimeren naar Den Bosch

zaterdag, 10 oktober 2020|

Op zaterdag 31 oktober pelgrimeren we naar de Zoete Moeder in de Sint-Janskathedraal van Den Bosch. De oktobermaand is immers ook rozenkransmaand, een van de vele gebeden rondom Maria. Om 11.00 uur staat bij [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 5 oktober 2020|

We hebben deze week in de St. Caeciliakerk afscheid genomen van Tins van Riel – Lobach, 90 jaar.

Ter nagedachtenis

maandag, 28 september 2020|

In de St. Caeciliakerk hebben we met een kerkelijke uitvaart afscheid genomen van Tini de Beer-Douwes, 92 jaar.

Oktober Rozenkransmaand

maandag, 28 september 2020|

In oktober is er gelegenheid om het rozenhoedje te bidden. In de Mariakapel van de St. Caeciliakerk iedere dinsdag en donderdag om 19.00 uur, in de St. Willibrorduskerk op dinsdag en vrijdag vóór aanvang [...]

Informatieavond Eerste Communie 2021

maandag, 28 september 2020|

Wilt u uw kind de Eerste Communie laten doen of twijfelt u nog, kom dan naar onze gezamenlijke informatieavond. Deze wordt gehouden op woensdag 7 oktober om 20.00 uur in de parochiezaal naast de [...]

Ter nagedachtenis

maandag, 21 september 2020|

In de St. Lambertuskerk hebben we met een kerkelijke uitvaart afscheid genomen van Ans Schoormans-Dorresteijn, 78 jaar. In de St. Caeciliakerk namen we afscheid van Jan van Riel, 91 jaar.

Secretariaat Udenhout wegens vakantie gesloten

maandag, 14 september 2020|

Het secretariaat van Udenhout is in verband met vakantie gesloten van 21 september tot 28 september. U kunt met uw vragen terecht bij het secretariaat Enschot, tel.nr. 013-5331215 of email: caecilia@johannesxxiiiparochie.nl. Voor het aanmelden [...]

Boekgesprek op de zondagmiddag

vrijdag, 11 september 2020|

"De wereld staat op z’n kop. De coronacrisis raakt iedereen en we moeten ons allemaal aanpassen aan een samenleving die we nog niet kenden. Dat maakt ons angstig en onzeker." Daarom schreef de Vlaamse [...]

Eerste Communievieringen

donderdag, 10 september 2020|

Zondag 13 september doet een aantal kinderen uit onze parochie hun Eerste Heilige Communie in de St. Caeciliakerk. In verband met het coronavirus zijn er twee vieringen, maar dan nog kunnen alleen naaste familieleden [...]

Diaken Alexis uitgezwaaid

dinsdag, 8 september 2020|

In drie vieringen in de drie kerken heeft diaken Alexis Szejnoga afscheid genomen van de parochie en de parochie van hem. Gloedvol leidde hij zijn mede-parochianen in zijn preken langs de hoogtepunten van het [...]

Avondgebed op maandagavond

donderdag, 3 september 2020|

Elke maandagavond is er van 19.00 tot 19.30 uur in de Sint-Willibrorduskerk in Berkel een avondgebed. Tenzij er Eucharistische aanbidding staat ingepland, of er een speciale viering is. We volgen hierin als parochie het [...]

Nieuwe pastoraal werker

zondag, 28 juni 2020|

Per 1 juli krijgt de H. Paus Johannes XXIII-parochie te Berkel-Enschot-Udenhout-Biezenmortel een nieuwe pastoraal werker in de persoon van de heer Frits Hendriks. Hij wordt daarmee de opvolger van diaken Alexis Szejnoga, die per 1 [...]

Achter de schermen: Communieschermen

vrijdag, 19 juni 2020|

Vanaf Sacramentszondag, 14 juni 2020, is het weer mogelijk om de H. Communie te ontvangen. Voorwaarde daarvoor in het 'Protocol voor publieke vieringen op anderhalve meter' is dat er een "hoestscherm" geplaatst wordt tussen [...]

Protocol “kerkelijk leven op anderhalve meter”

maandag, 25 mei 2020|

De bisschoppenconferentie heeft op 20 mei jongstleden het protocol voor publieke vieringen vanaf 1 juni uit doen gaan. U kunt de inhoud van het protocol hier vinden. De praktische uitvoering van dit protocol is [...]

Update Pelgrimstocht Santiago de Compostela

woensdag, 20 mei 2020|

Aan de belangstellenden voor deelname aan de Pelgrimstocht van Tui naar Santiago de Compostela.Van Zondag 26 September t/m Zondag 4 oktober 2020.Update: mei 2020Beste mede-pelgrims,We wachten nu met spanning af hoe de bestrijding van het [...]

Videogroet nieuwe pastoor

vrijdag, 10 april 2020|

Vanwege de huidige coronacrisis groet de nieuwe pastoor (vanaf 1 mei 2020), Marcel Dorssers, de parochie middels een korte videoboodschap.

Een eerste woord van de nieuwe pastoor

vrijdag, 10 april 2020|

Beste mensen, Deze week is een merkwaardige Goede Week. Doordat het coronavirus rondwaart en er dus veiligheidsmaatregelen in acht genomen moeten worden, moeten alle plechtigheden ineens in kleine kring gevierd worden. De Goede Week [...]

Profiel van de nieuwe pastoor

vrijdag, 10 april 2020|

Marcel Dorssers werd in 1969 in Neer (bij Roermond) geboren als jongste in een gezin met vier kinderen. Hij doorliep de basisschool en de middelbare school. Daarna volgde hij in Sittard het meao en [...]

Van het parochiebestuur: benoeming nieuwe pastoor

vrijdag, 10 april 2020|

Per 1 mei krijgt de H. Paus Johannes XXIII-parochie te Berkel-Enschot-Udenhout-Biezenmortel een nieuwe pastoor in de persoon van de zeereerwaarde heer M.W.G. (Marcel) Dorssers. Pastoor Marcel Dorssers is daarmee de opvolger van pastoor Juan van [...]

Gebedskaart: Samen parochie tijdens Corona

dinsdag, 31 maart 2020|

De werkgroep 'Parochievernieuwing' verspreidt deze week een 'gebedskaart' in de Mariakapellen van de parochie en binnen de zorgcentra. Op deze manier blijven we ook tijdens de corona-crisis met elkaar verbonden. U kunt zich bij [...]

Voedselbank: Collecte in Natura

maandag, 30 maart 2020|

De jaarlijkse collecte in natura voor de voedselbank gaat gewoon door en misschien wordt ze dit jaar wel meer dan andere jaren gewaardeerd. Vanaf Palmpasen (5 april) tot en met Witte Donderdag (9 april) [...]

Paasdozenactie

woensdag, 25 maart 2020|

Deze jaarlijks terugkerende actie wil kinderen uit de regio Tilburg, die in een wat minder financieel draagkrachtig gezin opgroeien, met Pasen een presentje aan te bieden. Op woensdag 8 april kunt u tussen 12:00 [...]

Vesper: Biddend Verbonden

zondag, 22 maart 2020|

Viering ter afsluiting van de gebedscirkel Biddend Verbonden vanuit de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Voorganger: Mgr. G.J.N. de Korte. Klik hier om de viering terug te kijken.