Per 1 mei krijgt de H. Paus Johannes XXIII-parochie te Berkel-Enschot-Udenhout-Biezenmortel een nieuwe pastoor in de persoon van de zeereerwaarde heer M.W.G. (Marcel) Dorssers. Pastoor Marcel Dorssers is daarmee de opvolger van pastoor Juan van Eijk, die momenteel met ziekteverlof is. Gedurende deze periode zal pastoor Dorssers als waarnemend pastoor fungeren.

De nieuwe pastoor is 51 jaar en is geboren in Neer bij Roermond. Hij was tot juli 2019 pastoor van de fusieparochie Waalwijk-Waspik en tevens deken van het dekenaat Heusden-Waalwijk-Zaltbommel. Daarvoor was hij actief in de fusieparochie Uden, met name in de pastorale eenheid Odiliapeel-Volkel-Zeeland. In het afgelopen half jaar heeft de nieuwe pastoor zich georiënteerd op het kloosterleven bij de Dominicanen, maar op zeker moment werd voor hem duidelijk dat zijn toekomst ligt bij het parochiepastoraat.

Goed nieuws in de Goede Week

We zijn als parochiebestuur bijzonder verheugd met de benoeming van pastoor Marcel Dorssers. Gelet op zijn ervaring in fusieparochies, zijn jeugdig elan en zijn financiële kennis verwachten wij in hem de pastoraal herder, de verbinder en de organisator te krijgen die de parochie op dit moment nodig heeft. Daarbij gaat het ook om verder te gaan op de ingeslagen weg van parochievernieuwing en het doorontwikkelen van de vier torengemeenschappen tot één parochie.
Vanwege de corona-crisis is het op dit moment nog niet duidelijk wanneer pastoor Marcel Dorssers kan voorgaan in de eucharistievieringen in onze kerken en hij zich zelf voorstellen aan de parochianen. Daarom zal hij zich binnenkort presenteren via deze website,

Pastoor Juan van Eijk

Pastoor Van Eijk is op 17 november 2019 tijdelijk terug getreden uit onze parochie vanwege burn-out verschijnselen. Zijn herstel vordert gelukkig gestaag. Zodra hij geheel genezen is, zal hij vanuit het bisdom elders een nieuwe benoeming krijgen. Als parochiebestuur zijn wij pastoor Juan van Eijk veel dank verschuldigd voor zijn grote inzet voor onze parochie. In overleg met hem zal worden besloten op welke wijze pastoor Van Eijk na de corona-crisis passend afscheid kan nemen van de parochie en de parochianen.

Namens het parochiebestuur,

Johan Elshof
vicevoorzitter

Kees de Graaf
secretaris