We zijn alweer gewend aan het nieuwe jaar. In de Kerk zeker, want vanaf de advent zijn we al in een nieuw kerkelijk jaar aanbeland, om precies te zijn in Jaar B. Wat betekent dat? En hoe is het ontstaan? Parochiaan Henk Geerts vertelt erover.

Ik weet niet of U ooit in Venetië bent geweest, maar misschien kent u de stad aan het water van de TV of foto’s. De bekendste bouwwerken zijn wel het Dogenpaleis en de San Marcokerk. Hier ligt de heilige evangelist Marcus begraven. Hoog boven de ingang van deze prachtige kerk, kunt u het wapen van Venetië zien: een gevleugelde leeuw met een heiligenschijn rond zijn hoofd, zijn ene poot rustend op een opengeslagen boek. De tekst in het boek luidt: Pax tibi Marce evangelista meus. In het Nederlands: Vrede aan U Marcus, verkondiger van mijn blijde boodschap. God schenkt aan Marcus zijn vrede.

Op 29 november vierde de kerk Nieuwjaar, een nieuw kerkelijk jaar is begonnen. Hoe dan, vraagt u zich misschien af? Ieder jaar op de 1e zondag van de Advent begint een nieuw kerkelijk jaar.
Echter, sinds het Tweede Vaticaans Concilie, 1962-1965, is het rijker geworden. Er werd toen namelijk besloten om meer van de Heilige Schrift in de Liturgie van de Kerk te gebruiken. De zondagse Eucharistieviering kreeg drie lezingen: De eerste uit het Oude Testament, de tweede uit de Handelingen van de Apostelen, of uit de Openbaring van Johannes, of uit de brieven.
De derde lezing is altijd uit een Evangelie.

Maar er zijn vier Evangelies in het Nieuwe Testament en maar 52 zondagen en een handvol Hoogfeesten in het kerkelijk jaar. Dan kun je niet alles lezen. Toch?
Hoe werd het probleem opgelost? Heel eenvoudig, de evangelies van Mattheüs, Marcus en Lucas lijken op elkaar. Zij kregen ieder een eigen jaar. Leesjaar A: Mattheus, leesjaar B
Marcus en leesjaar C: Lucas. Johannes wordt gelezen bij bijzondere gelegenheden zoals bijvoorbeeld Kerstmis en Pasen; en tijdens het Marcus-jaar wordt er wat meer van gelezen. Het Evangelie volgens Marcus is immers het kortste van de vier. En zo komen ze allemaal ruimschoots aan de beurt.

Vanaf 29 november, 1e Advent, is het leesjaar B begonnen. De meeste zondagen kunt u de woorden van Marcus beluisteren. Op zondag 6 december was het begin van het Evangelie aan de beurt. Er staat als volgt: Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God.

Nog een laatste kwestie. Waarom ligt de heilige evangelist Marcus eigenlijk in Venetië begraven? Oorspronkelijk was zijn graf in Alexandrië in Egypte. Alexandrië werd echter onder de voet gelopen door de Islam. De kooplieden uit Venetië besloten toen in het jaar 828 om Marcus te redden. Of te stelen, pelgrims brengen immers veel geld in het laatje!