De Vastenactie van 2022 verloopt net als vorig jaar anders dan de jaren voor 2020. De Missie Ontwikkeling en Vrede-groep probeert u in deze kerkberichten te informeren over het thema van dit jaar: Je land is je leven. Volgende week laten we de situatie zien die de Vastenactie probeert te verbeteren.

Steun de Vastenactie met een gulle bijdrage op rekening Rabo NL30RABO0152085815 van de Stichting MOV Johannes XXIII.