De derde vrijdag na Pinksteren is in de Kerk het feest van het Heilig Hart van Jezus. Rond 1900 was dat een heel populaire devotie. In Zuid-Nederland werden tal van beelden in de openbare ruimte neergezet, als een soort missionair pastoraat. Er werd vaak verwezen naar teksten van de apostel en evangelist Johannes. Hij spreekt veel over de liefde en ook over het doorstoken hart van Jezus aan het kruis.

In Berkel staat ook zo’n Heilig Hartbeeld, geplaatst op 3 juni 1921. Die datum zou betekenen dat dit beeld al honderd jaar lang de mensen in Berkel oproept tot het laten samengaan van persoonlijke geloofsbeleving met sociale actie. Liefde voor God en liefde voor de naaste gaan immers hand in hand, of beter gezegd hart in hart.

Om het honderdjarig bestaan van dit beeld te vieren, zullen we op vrijdag 11 juni, het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus, na de feestelijke Mis van 9.00 uur in de Willibrorduskerk ons rond het beeld verzamelen en daar de Litanie van het Heilig Hart bidden. Zo vieren we de Liefde en danken we de mensen die ons zijn voorgegaan.

Heilig Hart beeld Berkel