HET PASTORALE TEAM

Voor de contactgegevens en bereikbaarheid van de parochiecentra kijk hier.
In onze parochie wordt het pastorale werk gedragen door:

Pastoor Juan van Eijk is de pastoor van de parochie en draagt de eindverantwoordelijkheid voor alle activiteiten in het parochieleven. Hij werd geboren op 22 april 1969 en in 2004 priester gewijd in de Sint-Jan van Den Bosch. Als priester is hij de eerst aanspreekbare in Berkel-Enschot voor de toediening van de sacramenten (doop, vormsel, eucharistie, biecht, ziekenzalving en huwelijk) en voor persoonlijke begeleiding in het geestelijk leven.
De pastoor woont aan de Sint-Willibrordstraat 3, 5056 HS Berkel-Enschot en is te bereiken onder tel. 013-5331216.

Pastoor Godfried Looyaard is medepastor van de parochie. Hij werd geboren op 24 januari 1946 in Gouda en priester gewijd  op 17 april 1983 in de Abdij van Koningshoeven in Tilburg. Als priester is hij de eerst aanspreekbare in Udenhout voor de toediening van de sacramenten (doop, vormsel, eucharistie, biecht, ziekenzalving en huwelijk) en voor persoonlijke begeleiding in het geestelijk leven.
Mede pastoor Godfried Looyaard woont in Udenhout. Via het secretariaat te Udenhout is hij te bereiken.
Bij spoedgevallen onder 06-51110960.
E-mail: pastoorlooyaard@johannesxxiiiparochie.nl

Diaken Alexis Szejnoga (werkt in de parochie op dinsdag en woensdag) werd geboren 21 september 1975 in Udenhout en diaken gewijd op 8 november 2014 in de Sint-Jan van Den Bosch. Als diaken houdt hij zich vooral bezig met het jongerenpastoraat, vormsel- en huwelijksvoorbereiding en diaconie. Ook assisteert hij in de weekendvieringen; doopt hij in de diverse kerken en is beschikbaar voor persoonlijke begeleiding in het geestelijk leven.
E-mail: szejnoga@gmail.com

Diaken Ton van Kuijk (onbezoldigd diaken, werkt in het weekend). Ik ben geboren op 31 okt 1955 te Loon op Zand. In 1982 ben ik getrouwd met Annie en wij wonen in Loon op Zand. We hebben 3 kinderen en 3 kleinkinderen. Ik ben op 9 november 2013 door bisschop Mgr. A. Hurkmans gewijd tot permanent diaken. Mijn eerste benoeming was de pastorale eenheid H. Maria en H. Johannes Evangelist te ’s-Hertogenbosch, Rosmalen en Empel. Vanaf 1 september 2016 ben ik benoemd voor de parochie Joh. XXIII. Ik ben onbezoldigd diaken, d.w.z. dat ik voor mijn werk als diaken niet wordt betaald. Ik werk 40 uur per week in een seculiere baan als calculator industriële automatisering. In mijn vrije tijd ben ik in de parochie waar ik assisteer in de vieringen, doop ik kinderen en ben ik betrokken bij de vormselvoorbereiding. Ook ben ik beschikbaar voor een persoonlijk gesprek.
E-mail: ton.van.kuijk@ziggo.nl