BOETE EN VERZOENING

Bij veel mensen heerst tegenwoordig een grote onduidelijkheid over wat nu schuld is en wat nu zonde is. Ze vinden het vaak moeilijk om in hun eigen leven te ontdekken, te erkennen en te zeggen wat fout is. Door middel van het sacrament van Boete en Verzoening willen ze een nieuwe start maken.

Daarom zijn er doorgaans voorafgaand aan de grote kerkelijke feestdagen boetevieringen waarin wij ons leven onder de loep willen nemen. Deze vieringen zijn een gezamenlijke voorbereiding op het persoonlijk ontvangen van het sacrament van Boete en Verzoening.

Het is ook mogelijk persoonlijk te biechten. Dat kan bij een priester zijn die in de parochie werkzaam is, maar ook een andere priester. Biechten hoeft niet per sé in een biechthokje in een kerkgebouw en biechten kan ook door een gesprek voorafgegaan worden, desgewenst bij u thuis. Maar wel moet altijd duidelijk blijven dat we ons tot de Heer wenden: we belijden onze zonden aan Hem. En Hij schenkt ons vergeving, bij monde van de priester.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.