Over Franka

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Franka has created 125 blog entries.

Woestijndag

Op donderdag 16 december 2021 houdt onze parochie een woestijndag, een dag van stilte, studie en samen bidden, in de voorbereiding op Kerstmis. Norbert Swagemakers, rector van het Sint-Janscentrum, begeleidt ons hierin. De dag wordt gehouden in de Sint-Caeciliakerk en de naastgelegen pastorie van 9.00 tot 16.30 uur. Aanmelden is noodzakelijk en kan tot en met maandag 13 december. Er is -vanwege de zeer beperkte ruimte- een maximum aan het aantal deelnemers.

2021-12-02T20:14:33+02:00maandag, 6 december 2021|

Kerstmis in coronatijd

Alweer geen nachtmissen dit jaar met Kerst, evenals vorig jaar. De Nederlandse bisschoppen hebben daartoe besloten, omdat ze willen aansluiten bij de nu geldende regel om tussen 17.00 en 5.00 uur samenkomsten tot een minimum te beperken. Dat is geen ‘opstekertje’, maar een regelrechte teleurstelling, want ik had me er zo op verheugd: in het donker naar de kerk, waar een feestelijke sfeer heerst, met veel kaarsen en mooie bloemen, waar de vertrouwde kerstliederen worden gezongen. Met als hoogtepunt het kerstevangelie, zo vertrouwd, je kent het bijna uit je hoofd, maar toch: zonder kerstevangelie geen Kerstmis. Want daar gaat het om: de geboorte van Jezus, Gods zoon die mens wordt, een mysterie dat wij niet kunnen vatten, maar dat juist daarom blijft intrigeren en uitnodigt tot beschouwing. Maar ook dit jaar zit het er niet in, vanwege het coronavirus dat maar blijft rondgaan. We worden als gelovigen gedwongen Kerstmis [...]

2021-12-06T12:56:04+02:00maandag, 6 december 2021|

Geen vieringen na 17.00 uur, met Kerstmis reserveren

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen uit te breiden. Voorlopig worden er geen vieringen of andere kerkelijke bijeenkomsten gehouden tussen 17.00 en 05.00 uur. Dit geldt dus ook voor Kerstavond. Voor de vieringen op Eerste en Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag vragen we u opnieuw om te reserveren. Dat kan telefonisch via 013-5111215 of per mail info@johannesxxiiiparochie.nl. De verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen blijft gehandhaafd. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

2021-12-02T20:16:13+02:00donderdag, 2 december 2021|

Mariakapel Biezenmortel

Na het sluiten van de Sint-Josephkerk in 2019 werd het kerkelijk best wel stil in Biezenmortel. Natuurlijk, de begraafplaats was en is er, maar een plek om te bidden, een kaarsje op te steken, zorgen neer te leggen? Daarom leefde er een verlangen in het dorp naar een kapel met het Mariabeeld uit de oude kerk. De afgelopen maanden heeft een groep dorpelingen fanatiek gewerkt aan een mooi gebouwtje bij de begraafplaats. Op zondag 12 december zal om 14.30 uur het Mariabeeld symbolisch vanaf de voormalige kerk naar haar nieuwe plek bij de begraafplaats worden gedragen. Daar zal pastoor Dorssers de inwijding verzorgen. Wim Smolders neemt het Mariabeeld -dat tijdelijk in de Berkelse Willbrorduskerk stond- mee naar Biezenmortel.

2021-12-02T20:15:24+02:00donderdag, 2 december 2021|

Advent: extra activiteiten

De weken voor Kerstmis zijn weken van voorbereiding, niet alleen van het kerstdiner en de gezinsplanning, maar ook van onze ziel. Daarom heeft onze parochie een stevig programma met diverse activiteiten en vieringen. Vanwege de geldende corona-maatregelen kunnen we helaas enkele voorgenomen zaken niet laten doorgaan en enkele al aangekondigde activiteiten moeten we afgelasten. Na de nieuwe corona-maatregelen van de bisschoppen zijn nog enkele activiteiten komen te vervallen. De bisschoppen wijzen op hun website VierKerstmis.nl om Advent en Kerstmis meer thuis en in de binnenkamer te beleven. Eucharistische aanbidding Elke maandagavond is er onder leiding van diaken Ton van Kuijk aanbidding van de heilige hostie. Willibrorduskerk, 19.00 - 19.30 uur Avondgebed Elke woensdag- en donderdagavond sluiten we ons aan bij het avondgebed van de Kerk. Willibrorduskerk, 19.00 - 19.30 uur Gulden Mis Op dinsdag 14 december zal volgens een eeuwenoude traditie een eucharistieviering worden gecelebreerd bij enkel kaarslicht. Zie [...]

2021-12-01T17:11:41+02:00maandag, 29 november 2021|

Ter nagedachtenis

In de St. Caeciliakerk hebben we afscheid genomen van Betty Blom-van Huijgenvoort, 75 jaar en in de St. Lambertuskerk van Piet van Lier, 90 jaar

2021-12-03T16:04:50+02:00maandag, 29 november 2021|

Adventsactie 2021-een gezonde start voor moeder en kind

Jaarlijks voert de Adventsactie campagne tijdens de vier weken voor Kerstmis: de adventsperiode. In 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een derde ten opzicht van 1990. Het helpt dus enorm deze belangrijke, kwetsbare groep te steunen met concrete hulp en dat geeft hoop! Adventsactie steunt dit jaar vier projecten (zie onderstaand) die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna. 1             Opvanghuis voor zwangere vrouwen in Zimbabwe 2             Zorg tijdens de zwangerschap in de Gazastrook 3             Extra zorg voor kinderen in El Salvador 4             Verbeteren van de geboortezorg in Somalië Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie. Voor meer informatie: www.vastenactie.nl/adventsactie Stichting MOV Johannes XXIII [...]

2021-11-29T12:25:47+02:00maandag, 29 november 2021|

Gulden mis

Onze katholieke traditie herbergt een keur aan schatten. Af en toe verdwijnt er iets naar de achtergrond, en af en toe wordt er iets naar boven gehaald van wat alweer even vergeten was. Zo zie je in de laatste tijd dat er in de Advent, dan hier, dan daar, veelal bij jonge priesters, een wat vergeten gebruik opnieuw beleefd wordt, namelijk de Gulden Mis. De vorm van deze mis spreekt, zeker in de donkere dagen voor Kerstmis, bijzonder aan. De mis wordt immers gevierd bij uitsluitend kaarslicht. Dat geeft een mooie ambiance in deze tijd waarin de symboliek van licht en donker een grote rol speelt. Christus, het Licht der wereld, is komende. Spiritueel is deze mis verbonden met Maria, die het Kind verwacht en het Licht in de wereld helpt brengen. Het volksgeloof heeft grote verwachtingen van de hulp van Maria bij de noden die in deze mis [...]

2021-11-29T12:20:42+02:00maandag, 29 november 2021|

Zorg jij dat alles klaar staat?

En toen was ik koster. Bij een retraite van het Sint-Janscentrum stond mijn naam op de takenlijst bij ‘afwas avondmaal’ en als koster. Afwassen kan ik wel, maar kosteren? Dat had ik nog nooit gedaan. Dat hoeft in onze parochie ook niet. In alle drie de kerken zijn er kosters om de boel in gereedheid te brengen voor de verschillende vieringen. In de Lambertuskerk regelen Bert, Jan-Karel, Piet en Tiny het. In de Caecilia werkt Jeanne samen met Ad, Bep, Marcel en Wim. In de Willibrorduskerk is Diny de vraagbaak die voor elk verzoek een oplossing vindt, samen met Ria. Het valt pas weer op wat een werk deze vrijwilligers verzetten, als je het voor de eerste keer zelf moet doen. Zoveel dingen om aan te denken, zoveel mensen om mee samen te werken. En iedereen vindt er wat van. De inrichting van de kerk en de manier van [...]

2021-11-22T12:25:06+02:00maandag, 22 november 2021|

Parochiecentrum tijdelijk gesloten

Het parochiecentrum is wegens corona tijdelijk gesloten. Voor het opgeven van misintenties en overige vragen zijn wij bereikbaar op ma-di-do-vrij van 9.00 tot 16.00 uur tel: 013-5111215 of via email info@johannesxxiiiparochie.nl

2021-11-22T12:23:47+02:00maandag, 22 november 2021|
Ga naar de bovenkant