Over Franka

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Franka has created 71 blog entries.

Huisbezoek

Het is soms heerlijk om je verhaal kwijt te kunnen aan iemand. Aan iemand die niet meteen alles probeert op te lossen, maar die vooral luistert. Heeft u die behoefte ook? Of kent u iemand die graag eens zo’n gesprek wil? Leden van ons pastoraal team en van onze bezoekgroep zijn altijd bereid om bij u op bezoek te komen. Neemt u contact op met het secretariaat of met een van de pastores.

2021-05-03T09:47:51+02:00maandag, 3 mei 2021|

Sint Job

Een Jobstijding is een bericht waarbij je de grond onder je voeten voelt wegschuiven. Een bericht waarmee je situatie totaal anders wordt en het ongeluk je deel wordt. Het is spreekwoordelijk geworden. Job kreeg een aantal van dergelijke berichten na elkaar. ‘Je kinderen zijn omgekomen.’ ‘Je huis is verwoest.’ ‘Je vee is geplunderd.’ ‘Je knechten zijn vermoord.’ Ondanks datgene wat goedbedoelende vrienden hem aan duiding aanreiken, wil Job niet geloven dat dit gevolg is van Gods vergelding, en hij wil zich blijven toevertrouwen aan de goede God. Aan het einde van het verhaal beloont God hem voor zijn standvastig geloof. Job is een heilige die heel herkenbaar is. Want hoe velen krijgen vandaag de dag ook niet te maken met jobstijdingen? Hoe velen worstelen niet met hun ellende? Hoe velen stellen zich niet de vraag naar het waarom? Waarom ik? Waarom nu? Onze Sint-Caeciliakerk heeft een oude traditie van [...]

2021-05-03T09:42:31+02:00maandag, 3 mei 2021|

Meimaand Mariamaand

Traditiegetrouw bidden we in de meimaand de rozenkrans. In de Mariakapel van de St. Caeciliakerk iedere dinsdag en donderdag om 19.00 uur. In de Mariakapel van de St. Lambertuskerk op dinsdag en donderdag na de H. Mis van 09.00 uur. We bidden voor vrede in de wereld en vrede in onszelf. U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden.

2021-04-26T09:40:32+02:00maandag, 26 april 2021|

Wie gaat u zegenen?

In onze Katholieke Kerk wordt er wat afgezegend. Zo wordt er aan het eind van elke viering namens God gezegend of wordt God gevraagd om ons te zegenen. Een zegen is een goed woord, een woord dat goede dingen voortbrengt. Ouders zegenden daarom hun kinderen vaak voor het slapen gaan, ze gaven ze een kruiske op het voorhoofd. Ik heb dat zelf nooit gehad van mijn eigen ouders, maar toen ik in het klooster zat, zegende de abt, de vader van de gemeenschap, elke avond alle monniken met wijwater. Ik vind het een mooi menselijk gebaar. Recent kwam zegenen in de Kerk weer ter sprake, omdat het Vaticaan een document uitgaf waarin stond dat homorelaties niet kunnen worden gezegend. De inhoud was niet echt nieuw, we kennen de kerkelijke leer over liefde, seksualiteit, relaties en huwelijk. En ook weten we dat veel Vaticaanse documenten niet overlopen van pastorale gevoeligheid. [...]

2021-04-26T09:37:48+02:00maandag, 26 april 2021|

Zorg

We zijn alweer enige weken op weg in de paastijd, een tijd van nieuw leven en nieuwe kansen. Dat nieuwe leven is al goed te zien in de natuur. In onze tuin wordt alles groener. De knoppen in bloemen, struiken en bomen staan op openbarsten of dat is al gebeurd. Vooral het nieuwe groen is van een lichte tint van frisheid die mij tot verwondering en bewondering brengt. Het is maar een heel korte periode dat dit frisse groen zichtbaar is, daarna kleurt het al snel donkerder. Het lijkt op het leven van de mens zelf. Als baby geboren met een frisse en lichte huid, onschuldig en ongeschonden. Maar in het ouder worden krijgt alles meer kleur en kunnen er ook littekens komen. Sommige zichtbaar en andere niet zichtbaar maar evengoed aanwezig. Littekens zijn dat wat overblijft van wonden die genezen zijn. Toch kunnen oude littekens nog pijn blijven [...]

2021-04-19T09:43:19+02:00maandag, 19 april 2021|

Centralisatie parochiesecretariaat

Het secretariaat van onze parochie wordt gecentraliseerd naar één locatie. Voorlopig zal dat zijn op de locatie van het huidige parochiecentrum te Udenhout, in de voormalige pastorie naast de Lambertuskerk. De fysieke centralisatie is een vervolgstap op de digitale samenwerking van de secretariaten in Enschot, Berkel en Udenhout, die na de fusie al is ingezet. Verder speelt de vermindering van de secretaresse-formatie een rol alsook de teruglopende behoefte vanuit parochianen aan een continu aanwezig aanspreekpunt bij de verschillende kerken. Steeds vaker maken parochianen gebruik van telefoon of e-mail. Tenslotte is het goedkoper om één locatie volledig bij de tijd te houden voor wat betreft techniek, ict en (digitale) beveiliging. Het parochiecentrum te Udenhout wordt momenteel aangepast aan de nieuwe functie. Niet alleen als werklocatie voor secretaresses, maar ook voor leden van het pastoraal team en vrijwilligers. Daarnaast zal het gebouw worden gebruikt als vergaderlocatie. Door al deze parochiële functies [...]

2021-04-19T09:41:37+02:00maandag, 19 april 2021|

Wij zijn op zoek

In verband met het verlopen van de grafrechten in 2019 en 2020 op de begraafplaats van de St. Lambertuskerk in Udenhout zijn wij op zoek naar familieleden of bekenden van: A. van Kempen en P. van Kempen-van Kasteren, graf D030; Ronald van de Ven, graf D059; M. Leemans, graf D111; M.A. van de Plas en P. van de Plas-Danklof, graf E058; H. Verhoeven en J. Verhoeven-Bertens, graf E122; Joh. van Ginneken en A. van Ginneken-Koolen, graf E127; P. Robben en C. Robben-Boom, graf Ga021; Ant. Dungelman, graf Gb108; R. Leermakers, graf I055; J. van Grinsven, graf H050; Indien u informatie heeft, wilt u dan contact opnemen met de heer P. Valk (kerkhofbeheerder) tel. 06-28513304. Mochten wij voor 01-07-2021 geen reactie ontvangen dan zijn genoodzaakt tot verwijdering van het graf.

2021-04-12T10:42:36+02:00maandag, 12 april 2021|

Terugblik 40 dagen 40 vragen

De 40 dagen zijn voorbij. De 40 vragen zijn gesteld. Sommige zijn beantwoord, andere blijven spelen. Het was inspirerend om met velen de vastentijd nadenkend door te brengen. De positieve reacties gaven aan hoe goed het mensen deed. Meer dan driehonderd antwoorden werden ingediend via het speciale formulier, er kwamen vijftig mails binnen, en via via, in de kerk of op straat werden we aangesproken. Bovendien stond er een mooi redactioneel artikel in het paasnummer van De Schakel. Wie persoonlijk wil terugblikken op het traject, kan altijd een afspraak maken voor een gesprek. Volgende veertigdagentijd zullen er hopelijk 40 nieuwe vragen zijn.

2021-04-12T10:40:40+02:00maandag, 12 april 2021|

Dank van Vincentiusvereniging en voedselbank

Meer denken aan de noden van medemensen en de vreugde van Pasen delen met anderen. Daarom houdt onze parochie elk jaar een collecte in natura en een paasdozenactie. De Tilburgse voedselbank heeft op drie locaties hun busje volgeladen met voornamelijk houdbare etenswaren. Die zijn in onze kerken door kerkgangers en andere parochianen achtergelaten in de Goede week voor Pasen en in de Paasweek opgehaald. Onze eerste communicanten hadden al eerder paasdozen gemaakt, geschenkdozen voor leeftijdsgenootjes die het minder hebben. Nico Kwantes van Vincentiusvereniging Tilburg heeft ze ingezameld en vóór Pasen kunnen laten bezorgen. Hartelijk dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd.

2021-04-12T10:38:20+02:00maandag, 12 april 2021|

H. Jozef, patroon van de katholieke kerk

Paus Franciscus heeft van 8 december 2020 tot en met 8 december 2021 een Jozefjaar afgekondigd. Veel heiligen lijken wel onbereikbaar in hun grote daden. Het lijkt soms wel alsof je minstens martelaar, bisschop, paus of stichter van een kloosterorde moet zijn om tot de eer der altaren te worden verheven. Welnu, dan is voor de eenvoudige mens de hemel onbereikbaar. Maar hier is dan St. Jozef. Om ons te laten zien dat het wel kan en voor God niets onmogelijk is. Door trouw te zijn in het kleine. Wel door in het kleine huisgezin Jezus te bewaren, door veel van Maria te houden en goed voor haar te zorgen. Door samen thuis een heilige familie te zijn.  Te luisteren naar Gods aanwijzingen en raad in het leven. Rechtschapen zijn. In het kleine. In het verborgene. Dat is de leefwereld die God voor Zijn Zoon heeft uitgekozen, waar Hij [...]

2021-04-12T10:34:36+02:00maandag, 12 april 2021|
Ga naar de bovenkant