Per 1 juli krijgt de H. Paus Johannes XXIII-parochie te Berkel-Enschot-Udenhout-Biezenmortel een nieuwe pastoraal werker in de persoon van de heer Frits Hendriks. Hij wordt daarmee de opvolger van diaken Alexis Szejnoga, die per 1 september het pastoraal team van onze parochie gaat verlaten.

Profiel nieuwe pastoraal werker.
Frits Hendriks werd geboren op eerste kerstdag 1980 in Neer (bij Roermond) als jongste in een gezin met drie kinderen. Na de middelbare school ging hij theologie studeren aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Deze studie heeft hij na omzwervingen in 2017 afgerond.

Ondertussen was Frits vanaf 2002 trappist in Abdij Lilbosch in Echt, waar hij zoals hij zelf zegt ‘leerde bidden en melkveehouder was’. Na zijn uittreden heeft hij de PABO gevolgd en heeft hij zijn theologiestudie opnieuw opgepakt, wat leidde tot een lesbevoegdheid.
Daarmee ging hij werken als leraar klassieke talen, levensbeschouwing en mens&maatschappij op het Titus Brandsmalyceum in Oss. Later werd hij bestuurssecretaris van het Rooms-katholiek centrum voor godsdienstig vormingsonderwijs RKGVO.

Vanaf 2010 was Frits voorganger in de Oecumenische Studentenkerk in Nijmegen en deed hij vrijwilligerswerk in politiek, kerk en samenleving. Zo was hij onder meer bestuurslid van de lokale PvdA, Stichting Veelstemmige verhalen, die elk jaar een passieconcert voor en door studenten organiseert, en ook lid van het bestuur van de Parochie Heilige Stefanus. Daar merkte hij al snel dat zijn hart uitging naar het pastoraat.

Daarom is Frits in gesprek getreden met het bisdom Den Bosch en is hij na een studieverblijf in Leuven nu per 1 juli benoemd door het parochiebestuur en gezonden door Mgr. Gerard de Korte tot voltijds pastoraal werker van onze parochie.

Goed nieuws!
We zijn als parochiebestuur bijzonder verheugd met de benoeming van Frits Hendriks. Hij heeft een veelzijdige opleiding genoten en kent ook de buitenwereld goed. We zien in hem de ideale opvolger van diaken Alexis Szejnoga in ons pastoraal team en we zijn er van overtuigd dat hij daar op een geheel eigen wijze inhoud zal geven.

Namens het parochiebestuur,

Pastoor Marcel Dorssers
voorzitter

Johan Elshof
vicevoorzitter