HUWELIJK

Veel mensen kiezen tegenwoordig nog voor een stuk verdieping in hun relatie door te kiezen voor het kerkelijk huwelijk. Naast te vele ‘things to do’ voor de huwelijksdag hoort ook bij de kerkelijke inzegening van jullie huwelijk een gedegen voorbereiding. Deze begint met het aanmelden van de datum. Hoe sneller jullie hier mee zijn, des te meer kans hebben jullie dat jullie op deze datum ook in de Toren van jullie voorkeur terecht kunnen. Overigens wijzen we jullie er op dat er conform de richtlijnen van het bisdom er op zaterdag na 13.30 uur geen huwelijksviering meer plaats kan vinden.

Het aanmelden van de huwelijksdatum gaat via het secretariaat. Om te trouwen in onze parochie dienen jullie binnen onze parochiegrens te wonen, ofwel er minimaal 1 jaar ingeschreven te staan als voorkeur-parochiaan ofwel in een parochiële werkgroep te zitten.

Nadat jullie de datum doorgegeven hebben, ontvangen jullie meer informatie over onder andere de Huwelijksvoorbereiding en praktische zaken als muziek en aankleding van de kerk. Het is van belang dat jullie minstens drie maanden vóór de huwelijksdatum zelf contact opnemen met de pastor die jullie huwelijk inzegent. Met hem maken jullie dan een afspraak voor het huwelijksgesprek. Dit gesprek is natuurlijk met jullie beiden. Maar het zou ook goed mogelijk kunnen zijn dat je in een persoonlijk gesprek – onder vier ogen – enkele dingen wil toelichten, vragen of uitspreken. Dit is uiteraard altijd mogelijk.

De kosten voor trouwen in de Johannes XXIII Parochie kunnen jullie opvragen bij het secretariaat. De vergoeding van een niet in onze parochie benoemde priester/diaken is niet in dit bedrag inbegrepen. De collecte is altijd bestemd voor de parochie. Omdat dit een liturgische handeling is, is het niet mogelijk om deze af te kopen. Namens de parochie ontvangen jullie een huwelijkskaars.

Bij de voorbereiding van de huwelijksviering kunt u gebruik maken van deze liturgiemap.