DE EUCHARISTIE

De Eucharistie is het belangrijkste sacrament. Het is de bron en het hoogtepunt van het christelijke leven. We ontvangen tijdens de Eucharistie het Lichaam van Christus.

Zoals de gaven van brood en wijn worden omgevormd tot Lichaam en Bloed van Christus, zo mogen wij door de gemeenschap met de levende Heer worden omgevormd tot mensen naar Zijn hart. We mogen zelf het orgaan worden (het lichaam dat de kerk is), waarvan de Heer zelf zich bedient.

De kerk vraagt aan alle gelovigen om elke zondag aan de Eucharistie deel te nemen en overigens zo vaak als mogelijk. Want hoe zouden wij in verbondenheid met Christus kunnen leven zonder voeding, zonder verbondenheid met Hem in Zijn Woord en Zijn sacrament?