Over bas

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far bas has created 179 blog entries.

Monument voor het overleden ongedoopte kind

Zaterdag 7 mei, aan de vooravond van Moederdag, is op de begraafplaats van de St.-Lambertus in Udenhout een nieuw monument ingezegend. Het monument is een coproductie van twee Udenhoutse kunstenaars. José McVean zorgde voor het glaskunstwerk en Hans van Oene zorgde voor de metalen houder. U las er al eerder over in de Wegwijzer. Tijdens een korte gebedsviering stonden wij stil bij het drama dat mensen kan overkomen als een kindje komt te overlijden. In vroeger dagen werd dat leed ooit versterkt door het gebruik dat alléén gedoopte in gewijde aarde mochten worden begraven. De pastorale omgang met situaties waar kinderen vóór hun gewenste doopsel komen te overlijden, is gelukkig in onze tijd anders. Dit monument biedt nu een zichtbare gedenkplek, waar mensen kunnen stilstaan bij hun overleden kinderen of jonge familieleden, in het bijzonder wanneer kinderen anoniem werden begraven. Na de viering trof ik al enkele mensen [...]

2022-05-13T12:42:35+02:00vrijdag, 13 mei 2022|

Kloosterspiritualiteit

Zondag 15 mei is het Open Kloosterdag, waarop religieuze gemeenschappen zich presenteren door hun huis open te stellen. In onze omgeving zijn met name kloosters in Tilburg geopend. De Konferentie Nederlandse Religieuzen maakte er een overzicht van. Niet geopend voor publiek is trappistenabdij Koningshoeven. Daar is wel recent de nieuwe abt, dom Isaac Majoor, gezegend door bisschop Gerard de Korte. Er stond een kort verslag van in de krant. In Biezenmortel werd Landpark Assissië voorheen geleid door de broeders penitenten. Geestelijk verzorger Michael Koolen vertelt in een interview hoe hun kloosterspiritualiteit nog altijd doorwerkt. Ten slotte gaan sommige parochianen op wandelreis langs kloosters met De Wandelmaat, een non-profit organisatie die mensen in contact wil brengen met de spiritualiteit van de pelgrimage. Het hele aanbod staat op hun website.

2022-05-11T14:32:29+02:00woensdag, 11 mei 2022|

April

Palmzondag dit jaar was de gezinsvieringbijeenkomst. Nadat de mis begonnen was en alle kinderen met hun mooie palmstokken naar voren zijn gekomen, zijn we met de kinderen en de jeugd in de bij-sacristie het lijdensverhaal van Jezus gaan kijken. Alle kinderen zaten aandachtig te kijken en hadden het verhaal goed gevolgd, want de vragen na de film konden ze goed beantwoorden. Na de voorbeden gingen de kinderen weer terug de kerk in om bij hun ouders te gaan zitten. De palmtakken werden na de viering door de kinderen weer mee naar huis genomen om te geven aan iemand die wel een steuntje in de rug kon gebruiken. Omdat de viering wat langer had geduurd dan normaal, was de bijeenkomst in afzonderlijke leeftijdsgroepen wat korter. Wij, de groep 8-ers en ouder zijn nog even terug gaan kijken naar de tijdsbalk van Carnaval tot en met Pinksteren en wat daar allemaal [...]

2022-04-22T13:26:55+02:00vrijdag, 22 april 2022|

Hernieuwing

Op de vooravond van Witte Donderdag vindt in de St.-Janskathedraal altijd een indrukwekkende viering plaats. Uit alle hoeken van het bisdom komen priesters, pastoraal werkers, diakens en andere belangstellenden naar Den Bosch voor een plechtige viering met de bisschop, naar analogie van de verzamelde leerlingen rond de Heer zelf bij het laatste avondmaal. Witte Donderdag viert de instelling van de Eucharistie en daarmee ook van het priesterschap. In de prachtige viering hernieuwen de priesters hun beloften uitgesproken bij de wijding. Enkele dagen later, in de Paaswake, hernieuwen de gelovigen de beloften uitgesproken bij hun doopsel: ja, ik wil bij God, Vader, Zoon en Heilige Geest horen; ja, ik wil werk maken van mijn doopsel; en ja, ik wil bij die gemeenschap van Godzoekers horen. Het is goed om dat bij tijd en wijle nog eens heel bewust uit te spreken en na te denken waar je in geloof naar [...]

2022-04-19T21:23:03+02:00dinsdag, 19 april 2022|

Zaterdag 16 april

Als je met de paus zou kunnen praten over gemeenschap, wat zou je hem dan willen zeggen?

2022-04-11T18:56:36+02:00zaterdag, 16 april 2022|

Vrijdag 15 april

Een van de laatste woorden van Jezus aan het kruis was: “Vader, vergeef het hun…” Kun jij mensen vergeven in het belang van iets groters?

2022-04-11T18:55:37+02:00vrijdag, 15 april 2022|

Donderdag 14 april

Jezus zei bij het laatste avondmaal: “Doe dit tot mijn gedachtenis.” Wat betekent de Eucharistieviering voor jou?

2022-04-11T18:54:50+02:00donderdag, 14 april 2022|

Woensdag 13 april

Vanavond viert de bisschop de Chrismamis in verbondenheid met het hele bisdom. Voel jij je daar bij betrokken?

2022-04-11T18:53:47+02:00woensdag, 13 april 2022|

Dinsdag 12 april

Vraag jij Maria of iemand anders uit de gemeenschap van de heiligen wel eens om hulp?

2022-04-11T18:52:46+02:00dinsdag, 12 april 2022|

Maandag 11 april

Een monnik zei: “In de eenzame stilte verbind ik mij heel intens met anderen.” Hoe ervaar jij dat?

2022-04-06T17:29:52+02:00maandag, 11 april 2022|
Ga naar de bovenkant