Onze pastoraal werker Frits Hendriks gaat onze parochie per 1 augustus verlaten.
In goed overleg heeft hij ontslag genomen vanwege ‘een verschil van inzicht over wat een parochie zou moeten zijn en hoe we daarin samen op weg kunnen gaan’.
Het parochiebestuur betreurt deze ontstane situatie, maar wij respecteren zijn beslissing.
Nu al danken we Frits voor al het goede dat hij onze parochie heeft gebracht, in de afgelopen twee jaar.
In overleg met Frits zijn we op zoek naar een goed moment waarop wij als parochie afscheid van hem gaan nemen. Zodra die datum bekend is, communiceren wij daar over.

Namens het parochiebestuur,
Johan Elshof, vicevoorzitter