De bisschoppenconferentie heeft op 20 mei jongstleden het protocol voor publieke vieringen vanaf 1 juni uit doen gaan. U kunt de inhoud van het protocol hier vinden. De praktische uitvoering van dit protocol is op dit moment onderdeel van intensief overleg en voorbereiding tussen pastoraal-team en parochiebestuur. Concreet gaat het protocol uit van 3 verschilende fases:

  1. Kerkelijke vieringen vanaf 1 juni met maximaal 30 gelovigen.
  2. Kerkelijke vieringen vanaf 14 juni met maximaal 30 gelovigen en de mogelijkheid tot het ontvangen van de H. Communie.
  3. Kerkelijke vieringen vanaf 1 juli met maximaal 100 gelovigen en de mogelijkheid tot het ontvangen van de H. Communie.

Het parochiebestuur kiest ervoor om ervoor om e.e.a. gefaseerd aan te pakken. Dat wil zeggen; de focus ligt nu vooral op de eerste fase en de voorbereidingen die hiervoor nodig zijn. Later deze week volgt meer nieuws via deze website.