De betekenis van monumenten voor levenloos geboren kinderen

Tot de jaren 1990 kregen kinderen die rond de geboorte waren overleden vaak geen uitvaart. ‘De regels van de Kerk lieten niet toe dat kinderen die ongedoopt overleden waren een echt graf kregen. Ze werden ergens op een uithoek van het kerkhof in ongewijde aarde weggemoffeld’, aldus de moeder van een kind dat destijds dood ter wereld kwam. Ouders wisten niet waar hun kind begraven of gecremeerd werd.

Ter nagedachtenis aan deze kinderen zijn vanaf het jaar 2000 op veel begraafplaatsen, en vooral in Noord-Brabant, zoals in Enschot (zie foto), monumenten onthuld. Wat hebben ouders die een kind rond de geboorte hebben verloren meegemaakt, waardoor deze monumenten nu in een grote behoefte voorzien?

Dr. Laurie Faro (1957) is docent en onderzoeker ‘Kinderen en hun omgang met de dood’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Schrijf u in!
Lezing Verloren maar niet vergeten – Laurie Faro
woensdag 3 november

Johannes verdiept is het verdiepingsprogramma van onze parochie.
Elke eerste woensdag van de maand is er een lezing; elke derde woensdag is het boekenclub.
Inloop 19.45 uur; start 20.00 uur; einde 21.30 uur.
Parochiezaal Berkel, Sint Willibrordstraat 1.
Aanmelden is gewenst via dit formulier.
Vrijwillige bijdrage; richtbedrag lezing €10,- boekenclub €5,-

gedenksteen Enschot