Het heeft de bisschop van ‘s-Hertogenbosch behaagd om Godfried van Helmond te onderscheiden met de H. Johannes-Evangelistpenning. Jarenlang heeft Godfried veel taken op zich genomen in met name de Willibrorduskerk. In al deze taken blonk hij uit in toewijding, vakmanschap, dossierkennis en accuratesse. Vele, vele uren heeft hij zich belangeloos en onbezoldigd ingezet voor de parochie.

Zo was en is hij:
• Lid van de avondwakegroep en werkgroep allerzielenviering, vanaf medio jaren ’90.
• Lector vanaf medio jaren ’90.
• Lid van het parochiebestuur, portefeuille bouwzaken, van 1 september 2010 tot 1 september 2012 (fusiedatum).
• Coördinator bouwzaken rondom het St.-Willibrorduscomplex (eerst als lid van de torengroep St.-Willibrordus, van 1 september 2012 tot en met 30 juni 2020 (torengroepen zijn toen gestopt), en daarna als coördinator van de bestuurscommissie Vastgoed). Deze functie gaat hij nu neerleggen.
• Coördinator schoonmaak kerk en parochiezaal St.-Willibrordus van 1 september 2010 tot heden.
• Coördinator tuinonderhoud St.-Willibrordus van 1 september 2010 tot heden.
• Coördinator kerststalbouw St.-Willibrordus vanaf eind jaren ’90.