HET DOOPSEL

Met het doopsel zetten mensen hun eerste stap om christen te worden. Meestal worden kinderen gedoopt, maar ook volwassenen kunnen gedoopt worden.

Door het doopsel verbindt Christus zich voor altijd met de gedoopte: Hijzelf wil er altijd voor de dopeling zijn, in dit aardse leven en ook daarna. Door het doopsel gaat de dopeling deel uitmaken van de kerk van Christus, de gemeenschap, de ‘familie’ van gelovigen. De kerk zegt ‘ja’ tegen de dopeling.

Doopvoorbereiding
Aan het doopsel gaat een doopgesprek vooraf. Daarin wordt over de inhoud van het doopsel gesproken, over het verloop van de doopplechtigheid en over wat de keuze voor het doopsel inhoudt.

Kosten
Aan het dopen van een kind zijn in onze parochie geen kosten verbonden. Wij vragen wel, dat u meedoet aan de jaarlijkse actie kerkbalans. Een gift voor de parochie bij de doopviering is natuurlijk altijd welkom.

Toediening
Het doopsel wordt in principe op zondagen toegediend door de diaken of de priester. De liturgie van het doopsel vindt u op deze pagina (voor een zoon, dochter of meerdere dopelingen).

Peetouders
Peetouders zijn er om ouders en dopeling verder te kunnen voeren in het geloof. Eén peetouder is voldoende, maar doorgaans wordt gekozen voor een peetoom en een peettante. Peetouders moeten katholiek zijn (gedoopt, gevormd en hun communie gedaan) en minstens zestien jaar oud. Een niet-katholiek kan geen peetouder worden, maar zou eventueel wel als doopgetuige kunnen worden genoteerd.

Aanmelden
Een doop afspreken kan telefonisch via het secretariaat.

Dopen op latere leeftijd
Als het kind op latere leeftijd gedoopt wordt, bijvoorbeeld in aanloop naar de Eerste Heilige Communie, wordt hij of zij voorbereid met enige op maat catechese op maat.

Uiteraard gaat er ook catechese vooraf aan de doop van een volwassene. Deze tijd van voorbereiding wordt het catechumenaat genoemd (de doopleerling heet met een mooi woord ‘catechumeen’). In één viering wordt de catechumeen gedoopt, gevormd en hij of zij nadert voor de eerste maal tot de communie. Er is binnen ons bisdom een traject voor het catechumenaat, en voor gedoopten die tot de Rooms Katholieke Kerk willen toetreden.

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u (via het secretariaat) contact opnemen met een van de leden van het pastorale team.

Doopschelpjes dopelingen 2016