DOOPSEL

Het sacrament van het Doopsel is de eerste stap die mensen zetten om christen te worden. Het meest gebruikelijk is dat baby’s worden gedoopt, maar het kan ook op latere leeftijd. Er is geen maximale leeftijd om gedoopt te worden. Door het Doopsel komt de persoonlijke relatie met Christus tot stand: Hij wil er altijd voor de dopeling zijn; meer nog: Hij laat hem of haar delen in het eeuwig leven.

Je laten dopen betekent opgenomen worden in de gemeenschap van christenen. Als je in de Rooms Katholieke kerk gedoopt wordt, is je doopsel over de hele wereld geldig.  Als ouders in onze parochie ervoor kiezen om hun kind te laten dopen, dan willen wij hen graag de kans geven om hun geloof te verdiepen. Het geloof is wat geleerd (catechese), geleefd (diaconie) en gevierd (eucharistie) kan worden. Dit alles natuurlijk tot opbouw van de Kerk.

We hechten er veel waarde aan dat de ouders die hun kind laten dopen een voorbereiding krijgen. De voorbereiding is zowel inhoudelijk als praktisch.

Aan het dopen van een kind zijn in de Johannes XXIII Parochie geen kosten verbonden. Wij verwachten wel, dat u jaarlijks een bijdrage aan de parochie geeft door de actie kerkbalans.  En u kunt altijd een gift voor de doopviering doen.

Bij de voorbereiding van de doopviering kunt u gebruik maken van deze liturgiemap of dit liturgieboekje.

Ook volwassenen kunnen gedoopt worden.  Zij doorlopen een langer traject van voorbereiding. Als zij gedoopt worden, ontvangen zijn tevens het sacrament van het Vormsel en mogen zij voor de eerste keer deelnemen aan de Eucharistie. Via de pastoor kunt u hier meer informatie over krijgen.

Doopschelpjes dopelingen 2016