Op 27 en 28 augustus 2022 vindt de MIVA-collecte plaats in de katholieke kerken. Dit jaar vraagt stichting MIVA aandacht voor medische zorg voor de meest kwetsbaren in Tanzania. Vervoer is daarvoor noodzakelijk en Dr. Geofrey vraagt of hij kan ondersteund worden in de aanschaf van een auto. Gesteund door de MOV groep van de parochie.
Namens het team van Johannes 2.3, hartelijk welkom!