BESTUURSCOMMISSIES

Ter ondersteuning van het parochiebestuur heeft onze parochie vijf bestuurscommissies. Elke commissie heeft een eigen taakgebied.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn in een parochieorganisatie onmisbaar.

Aanspreekpunt: Dhr. Ezio Bocca

Communicatie

Deze commissie draagt zorg voor de website, de nieuwsbrief en onze social-mediakanalen.

Aanspreekpunt: Pastoor Marcel Dorssers

Financiën

Een belangrijke randvoorwaarde voor het pastoraat in onze parochie vormen de financiële middelen.

Aanspreekpunt: Dhr. Peter Maas

Vastgoed

Onze parochie heeft de zorg voor drie monumentale kerken en bijbehorende gebouwen.

Aanspreekpunt: Dhr. Caspar de Bonth

Begraafplaatsen

Onze parochie heeft vier begraafplaatsen.

Aanspreekpunt: Dhr. Wim Smolders