Grafmonumenten op een van de 4 begraafplaatsen van de R.K. Johannes XXIII Parochie zijn gedurende de looptijd van het grafrecht eigendom van de rechthebbende. Bij wet is in 2010 vastgelegd dat de eigenaar van de begraafplaats niet de eigenaar is van de grafmonumenten.
Dit betekent concreet dat de rechthebbende van een (urnen)graf het risico op schade aan zijn eigendommen moet dragen.

Ruim 13 jaar heeft de Rooms Katholieke Kerk Nederland vrijwillig de eerder door hen voor alle parochies in Nederland afgesloten collectieve grafmonumentenverzekering aangehouden. Echter met ingang van 1 januari 2024 heeft de Rooms Katholieke Kerk Nederland de collectieve grafmonumentenverzekering beëindigd.
De rechthebbende is risicodrager

Vanaf 1 januari 2024 ligt de verantwoordelijkheid voor het afsluiten van een passende verzekering voor het grafmonument bij de rechthebbende van het (urnen)graf. Indien u als rechthebbende van een (urnen)graf op een van de 4 begraafplaatsen van de R.K. Johannes XXIII Parochie een grafmonumentenverzekering wilt afsluiten, verzoeken wij u zelf contact op te nemen met uw eigen verzekeringsmaatschappij.