De weken voor Kerstmis zijn weken van voorbereiding, niet alleen van het kerstdiner en de gezinsplanning, maar ook van onze ziel. Daarom heeft onze parochie een stevig programma met diverse activiteiten en vieringen. Vanwege de geldende corona-maatregelen kunnen we helaas enkele voorgenomen zaken niet laten doorgaan en enkele al aangekondigde activiteiten moeten we afgelasten.

Na de nieuwe corona-maatregelen van de bisschoppen zijn nog enkele activiteiten komen te vervallen, danwel verplaatst. De bisschoppen wijzen op hun website VierKerstmis.nl om Advent en Kerstmis meer thuis en in de binnenkamer te beleven.

Eucharistische aanbidding
Elke maandagavond is er onder leiding van diaken Ton van Kuijk aanbidding van de heilige hostie.
Willibrorduskerk, 19.00 – 19.30 uur

Avondgebed
Elke woensdag- en donderdagavond sluiten we ons aan bij het avondgebed van de Kerk.
Willibrorduskerk, 19.00 – 19.30 uur

Gulden Mis
Op dinsdag 14 december zal volgens een eeuwenoude traditie een eucharistieviering worden gecelebreerd bij enkel kaarslicht. Zie ook het Opstekertje van pastoor Marcel Dorssers.
Willibrorduskerk, 19.00 – 19.30 uur VERPLAATST NAAR DONDERDAG 23 DECEMBER 08.00 UUR

Woestijndag
Op donderdag 16 december houden we een woestijndag, een hele dag van bezinning, onder leiding van Norbert Swagemakers, rector van het Sint-Janscentrum in Den Bosch. Aanmelden is noodzakelijk en kan via het secretariaat; het aantal plaatsen is zeer beperkt.
Caeciliakerk, 9.00 – 16.00 uur

Avond van Barmhartigheid
Op dinsdag 21 december, vlak voor Kerstmis, houden we een avond van Eucharistie en bezinning. We beginnen met een eucharistieviering, waarna er gelegenheid is voor eucharistische aanbidding en een gesprek of biecht bij een priester.
Willibrorduskerk, 19.00 – 21.30 uur VERPLAATST NAAR 15.30 – 17.00 UUR

Eucharistievieringen
Uiteraard zijn er ook de gebruikelijke zondagse en doordeweekse eucharistievieringen die ons op weg helpen naar Kerstmis.

Johannes verdiept
De geplande bezinningsactiviteiten van Johannes verdiept gaan in de advent niet door. Zowel de lezing van David van Dijk over de pausen als de laatste avond over Het spirituele leven van Evelyn Underhill zijn geannuleerd.

Bijbellezen in de Advent
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap maakt regelmatig leesplannen met korte Bijbelteksten en vragen om over na te denken. In deze Advent is er het leesplan ‘Welkom’ te bekijken via www.debijbel.nl/leesplannen/advent-2021.

Adventsretraite voor thuis
De Nederlands-Vlaamse jezuïeten bieden ook deze adventsperiode weer een online retraite aan. “Hoop bedriegt niet”, is de titel ervan. Informatie en aanmelden via ignatiaansbidden.org.

Adventskalender voor gezinnen
Ook het bisdom Den Bosch heeft dit jaar weer een digitale adventskalender voor gezinnen. Deze is te vinden op adventskalender2021.webflow.io.

adventskalender familiepastoraat 2021
Vier Kerstmis