Communie- en vormselvoorbereiding
binnen het familiepastoraat Johannes 2.3

Sinds twee jaar vindt de communie- en vormselvoorbereiding in onze parochie plaats binnen het ruimere verband van het gezin. De naam daarvoor is: familiepastoraat Johannes 2.3.

Het hele gezin, broertjes en zusjes, maar ook de ouders wor­den erbij betrokken. Iedereen op zijn eigen niveau en in een eigen groep. Men komt bijeen op een vast moment in de maand, doorgaans negen keer per jaar (de maanden september t/m mei). Het zijn momenten van kennis­making met en verdieping van het geloof, van gezamenlijk vieren van dat geloof en van ontmoeting met andere kinderen en ouders. Zo kan op een veilige en aangepaste manier worden gewerkt aan ingroei in en verbondenheid met geloof en parochie. De kindergroepen worden geleid door telkens twee volwassenen die moeten beschikken over een VOG-verklaring (verklaring van goed gedrag).

Samenkomst

 • in principe op de tweede zondag van de maand
 • in de St.-Lambertuskerk en het parochiecentrum in Udenhout
 • 10.00 uur: H. Mis (gezinsmis) in de kerk
 • 11.00 – 11.30 uur: koffie voor ouders, limonade voor kinderen,
  gelegenheid tot onderling contact (ouders) en spelen (kinderen)
 • 11.30 – 12.15 uur: geloofsverdieping (catechese) in deelgroepen naar leeftijd
 • 12.15 uur: afsluiting
 • voor de allerkleinsten (t/m groep 2) is er gedurende de hele morgen opvang (crèche).

Groepen

 • allerkleinsten (t/m groep 3): opvang, kaarsje aansteken, Bijbelverhaal en vooral veel spelen.
 • groep 4 en 5 (met communievoorbereiding voor kinderen van groep 4) kent een vaste structuur: gebed, Bijbelverhaal, daarover praten, gevolgd door een verwerkingsvorm.
 • groep 6 en 7: dezelfde structuur, maar je kunt met deze kinderen verder komen (eigen inbreng).
 • groep 8 en verder: meer toegespitst op vormselvoorbereiding;
  vier tieneravonden op een vrijdag (18.30 – 20.30 uur).
 • ouders: bespreking van thema’s rond geloof, Kerk, zingeving, leven en samenleving.

Methode

Voor de kindergroepen wordt gebruik gemaakt van de serie ‘Het Licht op ons pad’. Dat is een doorlopende catechesemethode, voor verschillende leeftijdsniveaus. De aanpak is dezelfde, maar de inhoud en het niveau verschillen. Op die manier worden de kinderen ingeleid in het katholieke geloof en raken ze ver­trouwd met parochie en Kerk (geloofsgemeenschap).

De thema’s voor de ouders variëren, mede afhankelijk van de tijd van het jaar en wat zich voordoet of gevraagd wordt.

Bijeenkomen rond en spreken over geloof is geen vanzelfsprekendheid, noch alledaags. Daarom wordt er veel waarde gehecht aan een open sfeer waarin men zich veilig en vertrouwd voelt.

Thuis

Alle kinderen krijgen een map mee, met daarin het Bijbelverhaal, de verwerking en een suggestie. De bedoeling is dat de ouders weten waar het over gegaan is, maar ook om dat samen nog eens door te nemen. Zo kan ook thuis meegewerkt worden met de communie- en vormselvoorbereiding en aan de verdieping van het geloof van kinderen en ouders.

Samenvatting info familiepastoraat/juni 2023

Download de jaarkalender

Logo Johannes 2punt3