Er gaat nog steeds geen dag voorbij zonder oorlog of onderdrukking.

Woensdag 4 mei a.s. wordt om 19.00 uur door Stichting Udenhouts Belang in samenwerking met Erfgoedcentrum ‘t Schoor op bescheiden wijze opnieuw stilgestaan bij de oorlogsslachtoffers. Deze herdenking vindt plaats op het kerkhof van de Lambertuskerk, op de plaats waar bij een begrafenis afscheid wordt genomen. Beide Gilden brengen de vendelgroet gevolgd door een toespraak van de voorzitter van de Dorpsraad. Martin de Ruijter zal zijn gedicht ‘Voordat de oorlog begint’ voordragen. Drie leerlingen van groep 8 van basisschool de Mortel lezen een gedicht voor en de bloemen worden naar de drie oorlogsgraven gebracht. De namen van de gevallenen van Udenhout en Biezenmortel worden voorgelezen. Daarna wordt de Last Post gespeeld. Wij nodigen u allen van harte uit om ook op de dag van Nationale Herdenking 4 mei om 19.00 uur a.s. onze oorlogsslachtoffers samen te herdenken.