Afgelopen week is gestart met een gedeeltelijke renovatie van het parochiële kerkhof bij de Oude Toren.

De werkzaamheden zullen allereerst bestaan uit het opnemen en opnieuw leggen van de twee hoofdpaden. Door de natte herfst en winter zijn de tegels zodanig gaan wijken dat er in de lengterichting een gleuf is ontstaan. Dat ziet er niet alleen slordig uit, maar het kan ook gevaarlijke situaties veroorzaken. Verder zullen ook de zijpaden opnieuw worden gelegd. Tenslotte zal rondom grafmonumenten waar zand is weggespoeld door overvloedige neerslag, nieuw zand worden aangevuld.

De werkzaamheden zullen uiterlijk begin maart zijn afgerond.