Op 29 januari is broeder Richard van Grinsven op 81 jarige leeftijd te Tilburg overleden. Hij was broeder bij de Minderbroeder Kapucijnen en heeft een groot deel van zijn werkzame leven aan de gemeenschap van Biezenmortel besteed.

Vooral is hij bekend geworden als dirigent van het Franciskoor en het jongerenkoor Bimoza, waaraan hij meer dan 50 jaar verbonden was. Veel inwoners van Biezenmortel hebben onder zijn leiding leren zingen. Zelf schreef hij ook liederen, waaronder een eigentijdse versie van het Zonnelied van Franciscus.
Naast dirigent, was hij ook de rechterhand van pater-rector Monaldus van den Broek en diens opvolger pater Sjef van Laarhoven, de pastores van Biezenmortel.

Onze parochie heeft veel te danken aan de enorme inzet van broeder Richard.