Graag vragen wij nogmaals aandacht voor de Aktie Kerkbalans.
De Aktie Kerkbalans is eind januari jongstleden gestart en is eerder via berichtgeving in dit weekblad onder uw aandacht gebracht.

Deze landelijke actie is in onze parochie hard nodig. Want ook blijven – zoals wij hebben aangegeven – de inkomsten van de parochie helaas ver achter bij de kostenontwikkeling. Indien u inzage wenst in de begroting 2024 van de parochie dan verwijzen wij u graag naar onze website alwaar u onder het tabblad ‘Algemene informatie’, ‘Kerkbalans’ en ‘Financiën’ de begroting 2024 kunt inzien en de urgentie duidelijk zichtbaar is.

Daarom willen wij deelname aan de Actie Kerkbalans graag nog eens onder uw aandacht brengen. Mogen wij alsnog opnieuw een beroep op u doen om onze parochie financieel te ondersteunen?

Diegenen die onlangs onze parochie d.m.v. de Aktie Kerkbalans financieel hebben ondersteund: hartelijk dank!