Om ons goed voor te bereiden op het komende Kerstfeest houden we in onze parochie op dinsdag 21 december een Middag van Barmhartigheid.

Een Middag van Barmhartigheid is bedoeld om in de hectiek voor Kerstmis tot rust te kunnen komen. En om zaken die niet helemaal lekker gaan, waar we de verkeerde keuzes gemaakt hebben, waar we hebben gezondigd, tegen het licht te houden en bij God te brengen.
Dat kan tijdens de Eucharistieviering, de Eucharistische aanbidding en het stil gebed. In zijn grote barmhartigheid zal Hij ons vergeving en rust schenken als wij Hem daarom vragen.
Als er echter grotere zaken spelen is het goed om erover te spreken met een pastor of om het te biechten, om het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen.
Alles om zo vrij en vreugdevol mogelijk het Kerstfeest te kunnen vieren.

Deze middag voor de hele parochie vindt vanaf 15.30 uur plaats in de Willibrorduskerk in Berkel.

Programma
15.30 Eucharistieviering met extra aandacht voor boete en verzoening
16.00 Eucharistische aanbidding en gelegenheid tot (biecht)gesprek bij een priester
17.00 einde met Eucharistische zegen

Tussen 16.00 en 17.00 uur kan iedereen komen en gaan naar eigen behoefte.

De biecht- en gespreksgelegenheid wordt gecreëerd in het parochiezaaltje, rechts achterin de kerk.

Nog nooit gebiecht of lang geleden? Wees niet bang; de priester zal het gesprek in alle rust met vragen begeleiden. Ook zullen in de kerk blaadjes liggen met uitleg over het sacrament en tips bij de voorbereiding.

Het sacrament van Boete en Verzoening ontvangen oftewel biechten kan ook op afspraak bij onze parochiepriesters; een pastoraal gesprek kan op afspraak bij alle leden van het pastoraal team.