Feestelijke viering 125-jarige Sint Caeciliakerk

De 125e verjaardag van de Sint Caeciliakerk is op zondag 23 juni feestelijk gevierd. Dat gebeurde in een plechtige Eucharistieviering met oud-Enschottenaar priester Erik Buster als hoofdcelebrant, onze eigen pastoor Marcel Dorssers als concelebrant en met assistentie van onze diaken Ton van Kuijk. Helaas was diaken Jan Joosten verhinderd vanwege ziekte. Wel had hij de predicatie voor deze viering voorbereid. Deze werd uitgesproken door diaken Ton van Kuijk.
De eucharistieviering werd opgeluisterd door het Enschots Gemengd Koor en bijgewoond door een goed gevulde kerk.

Stola

Tijdens de ‘Eerste plechtige mis’ die toenmalig neomist Erik Buster op zondag 5 november in de Sint Caeciliakerk opdroeg, beloofde het parochiebestuur hem een stola als blijvende herinnering. Die stola was op dat moment echter nog niet voorhanden.
Aan het eind van de feestelijke verjaardagsviering overhandigde pastoor Dorssers alsnog de stola. Deze stola draagt het Maltezer Kruis, als symbool van de Maltezer Orde waarvoor priester Erik Buster veel sympathie heeft.

Brunch
Na afloop van de viering was er in de pastorietuin een uitgebreide brunch, voorbereid door een groot aantal vrijwilligers. De brunch bood parochianen de gelegenheid om elkaar informeel te ontmoeten in een zonovergoten pastorietuin. Al met al een extra accent voor deze feestelijke dag.