In de gebedsweek voor de eenheid onder de christenen, zouden we de woorden kunnen gebruiken van het gebed dat paus Franciscus ons gegeven heeft voor het Synodaal proces 2021-2023:

Wij staan ​​voor U, Heilige Geest,
in Uw naam komen we samen.

U die onze raadgever zijt,
kom tot ons,
sta ons bij
woon in onze harten.

Leer ons wat we moeten doen
en toon ons de weg die we samen moeten volgen.

Behoed ons ervoor,
kwetsbaar en zondig als we zijn,
de richting kwijt te raken
en verwarring te veroorzaken.

Laat niet toe
dat onwetendheid ons op het verkeerde pad brengt.

Geef ons de gave van onderscheiding:
dat we ons laten leiden door wat waar en goed is
zonder dat vooroordelen onze daden beïnvloeden.

Breng ons tot eenheid in U:
dat waarheid en gerechtigheid ons tot gids zijn
op de weg naar het eeuwige leven.

Dit vragen we U,
Gij die werkt in alle tijden en op alle plaatsen,
in gemeenschap met de Vader en de Zoon,
in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Synode 2021-2023