In de St. Caeciliakerk hebben we met een kerkelijke uitvaart afscheid genomen van Tini de Beer-Douwes, 92 jaar.