Vanwege de verminderde belangstelling en aantallen kerkgangers zal, met ingang van september, de zaterdagavondmis in de St.-Lambertuskerk komen te vervallen. Wij verzoeken de vaste bezoekers van de zaterdagavondmis aan te sluiten bij de H. Mis op zondag.