EERSTE COMMUNIE

In de Eucharistieviering is de gelovige gemeenschap verenigd rond het altaar van de Heer. Natuurlijk horen kinderen daar ook bij! Vanaf het 8e jaar kunnen kinderen volledig aan de viering deel nemen, dus ook de Heilige Communie ontvangen.

Hun Eerste Communie wordt traditiegetrouw bijzonder gevierd. De eerst verantwoordelijken voor de geloofsopvoeding van kinderen zijn de ouders. De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie gebeurt onder eindverantwoordelijkheid van de parochie. De ouders van de communicanten worden hierbij actief betrokken. Een ouderavond opent de voorbereidingstijd.

Als uw zoon/dochter geen school in onze parochie bezoekt, dan is hij/zij te allen tijde welkom om zich op de Eerste Heilige Communie mede voor te bereiden dan wel dit Sacrament te ontvangen.

De Eerste Heilige Communie wordt in 2019 gevierd op 12 mei in de St. Lambertuskerk, op 19 mei in de St. Caeciliakerk, op 26 mei in de St. Willibrorduskerk en op 2 juni in de St. Josephkerk.

Voor meer informatie neemt u contact op met het secretariaat.