De vasten of veertigdagentijd begint met de viering van Aswoensdag.

Het is een vasten- en onthoudingsdag. Iedereen wordt uitgenodigd om terughoudend te zijn met eten en drinken. En meer tijd te besteden aan gebed.

Daarom komen we ‘s avonds als parochiegemeenschap samen om deze dag ook liturgisch te vieren.
Om 18.30 uur is er een digitale viering voor kinderen en gezinnen. Aanmelden is hiervoor nodig om een Teams-link toegestuurd te krijgen.
Om 19.00 uur is er een viering in de St. Lambertuskerk en om 19.30 uur in de St. Caeciliakerk. Voor deze vieringen kunt u reserveren, zoals u dat bij zondagsvieringen gewend bent.