Over beheerder

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far beheerder has created 32 blog entries.

Op dinsdag 19 september zijn de vrijwilligers Adrie van Beers en Jeanne Smarius door de parochie in het zonnetje gezet.

Op dinsdag 19 september zijn de vrijwilligers Adrie van Beers en Jeanne Smarius door de parochie in het zonnetje gezet. Adrie en Jeanne zijn ruim dertig jaar als vrijwilliger werkzaam geweest in de werkgroep doopvoorbereiding in Udenhout. Vele ouders hebben zij met liefde en passie geholpen in het voorbereiden op de doop van hun kindje. Dit gebeurde meestal met meerdere ouders tegelijk tijdens twee avonden van doopvoorbereiding. Omdat het aantal dopelingen, vooral sinds de coronapandemie sterk is terug gelopen, is ook de doopvoorbereiding begin van dit jaar in onze parochie op een andere manier vorm gegeven. Adrie en Jeanne, de parochie wil jullie van harte bedanken voor al het goede werk dat jullie belangeloos hebben gedaan voor de parochie. Uit de handen van Ezio Bocca ontvangen jullie namens het parochiebestuur deze speciale parochiekaars. Verder wil de parochie jullie ook nog bijzonder onderscheiden met de parochiespeld die pastoor Looyaard jullie [...]

2023-09-22T12:36:50+02:00woensdag, 20 september 2023|

Brief parochiebestuur inzake de Corona maatregelen

Berkel-Enschot, 15 oktober 2020 Beste medeparochianen, De situatie rond het Coronavirus heeft zich dramatisch verslechterd, zoals dinsdag 13 oktober dui­delijk werd in de tv-toespraak van de regering. Na overleg met de regering hebben de bisschoppen de parochies het volgende gevraagd: Nieuw: Een mondkapje te dragen, dat bij voorkeur alleen tijdens het communiceren wordt afgedaan Voorlopig maximaal dertig gelovigen bij een viering (exclusief bedienaren en medewerkers) Wat uitdrukkelijk blijft gelden: Handen ontsmetten bij binnenkomst Via het middenpad naar uw zitplaats lopen Bij het gaan zitten, de anderhalve meter afstand bewaren Samenzang is niet toegestaan (zang enkel door een cantor of enkele zangers) Via de zijpaden de kerk verlaten (let u daarbij op de anderhalve meter afstand) Vooraf aanmelden (dit in verband met controle op het aantal en mogelijkheden tot contact bij eventuele besmettingen); aanmelden kan door reservering via onze website of telefonisch bij de parochiesecretariaten In de afgelopen weken heeft [...]

2020-10-17T17:05:00+02:00zaterdag, 17 oktober 2020|

Avondgebed op maandagavond

Elke maandagavond is er van 19.00 tot 19.30 uur in de Sint-Willibrorduskerk in Berkel een avondgebed. Tenzij er Eucharistische aanbidding staat ingepland, of er een speciale viering is. We volgen hierin als parochie het getijdengebed zoals de kerk ons dat aanbiedt, aangevuld met de schriftlezingen van de dag en een stille tijd van enkele minuten. Deze viering is een ideaal moment om terug te kijken op de afgelopen dag, dankbaar te zijn voor wat goed was en plannen te maken als iets beter kan. Of om gewoon even tot rust te komen, bij jezelf en bij God. Pastoraal werker Frits Hendriks vertelt wat meer over dit initiatief: Waarom komt het er? Wat je als parochie ook doet, het begint en eindigt met gebed, met de persoonlijke ontmoeting van God. En dat kan in Eucharistievieringen, en daarom hebben we die zowel op zondag als doordeweeks in alle drie de kerken. [...]

2020-09-10T16:04:03+02:00donderdag, 3 september 2020|

12e woord van bemoediging: Het feest van de Zoete Moeder en zomer 2020

In Nederland nadert het einde van het werkseizoen 2019-2020. De vakantieperiode breekt aan. En ook het kerkelijk leven gaat naar een lager pitje. Wij kijken terug op een raar én naar seizoen. Vanaf half maart heeft de coronapandemie immers het kerkelijk leven in ons bisdom flink geraakt. Vieringen in gesloten kerken; veel ziekenzorg en uitvaarten maar ook lezingen die werden afgezegd. Bijna alle vergaderingen konden alleen digitaal worden gehouden. Gelukkig heeft de regering recent versoepelingen kunnen doorvoeren die ook het kerkelijk leven doen opleven. Als bisschop heb ik pastorale teams, besturen, religieuzen en vele andere gelovigen in de afgelopen maanden willen bemoedigen met pastorale brieven. Bijna iedere week schreef ik een dergelijke brief. Met dit 12de Woord ter bemoediging sluit ik de reeks af. Het nieuwe normaal wordt waarschijnlijk nooit meer het oude normaal. Maar gelukkig is het virus onder controle en kan de samenleving weer beter ademhalen. De druk op [...]

2020-09-10T11:56:29+02:00woensdag, 1 juli 2020|

11e woord van bemoediging: Over mensenvissers en verbinden – Hoogfeest H. Petrus en H. Paulus

Maandag 29 juni viert de Kerk het hoogfeest van Petrus en Paulus. Het feest verbindt ons automatisch met de Eeuwige Stad en het centrum van de wereldkerk. Het hoogfeest van Petrus en Paulus richt de schijnwerpers op twee zuilen van de vroegste Kerk. Twee apostelen die als missionarissen vissers van mensen zijn geworden. Paulus Vanaf mijn studententijd ben ik geboeid door de apostel Paulus. Voor mij is Paulus een fascinerende man met een heftig karakter. Hij maakt duidelijk dat geloof mensen helaas ook uitermate fanatiek kan maken. Aanvankelijk haatte hij immers de jonge Kerk intens en was hij verantwoordelijk voor de dood van de eerste martelaar Stefanus. Maar de energie, die Paulus aanvankelijk gebruikte om de christelijke gemeenschap te vernietigen, zet hij na zijn bekering in als ijverig missionaris. Indrukwekkend zijn de reizen die Paulus maakt om overal het evangelie en de persoon van Christus te verkondigen. In zijn brieven vinden [...]

2020-09-10T11:57:19+02:00dinsdag, 23 juni 2020|

Achter de schermen: Communieschermen

Vanaf Sacramentszondag, 14 juni 2020, is het weer mogelijk om de H. Communie te ontvangen. Voorwaarde daarvoor in het 'Protocol voor publieke vieringen op anderhalve meter' is dat er een "hoestscherm" geplaatst wordt tussen de celebrant en de gelovige. Die hoestschermen (of spatschermen) had de parochie uiteraard niet op voorraad liggen, maar gelukkig vond het parochiebestuur in de persoon van dhr. Michiels uit Hilvarenbeek de meubelmaker die de schermen voor de drie kerkgebouwen heeft willen maken. Op zaterdag 13 juni werden de schermen bij de verschillende kerkgebouwen afgeleverd.

2020-09-10T16:04:31+02:00vrijdag, 19 juni 2020|

10e woord van bemoediging: Brood van het Leven – Sacramentsdag 2020

Recent hebben wij het Pinksterfeest gevierd. De Heilige Geest maakt de leerlingen van Jezus die bang zijn voor de toekomst tot enthousiaste missionarissen. Te beginnen met Jeruzalem maar, al spoedig, klinkt in het gehele Middellandse Zeegebied de boodschap van de opstanding. Christus, gestorven aan het kruis, is de Levende. En mensen worden opgeroepen om hun leven te verbinden met Hem. Christenen spreken, om het met een knipoog te zeggen, heel beleefd over het Godsgeheim. Niet met twee maar zelfs met drie woorden. Afgelopen zondag hebben wij de drie-ene God gevierd. Als Vader, Zoon en Geest. In kracht van de Geest kunnen wij Jezus herkennen als Gods Zoon en door de Zoon ontmoeten wij de liefdevolle en vergevende Vader. Ik hoop dat u afgelopen zondag het feest van Gods Drievuldigheid met vreugde en ook dankbaar hebt kunnen vieren. Dankbaar dat wij deze God hebben leren kennen en Hij zijn zorgende [...]

2020-09-10T11:57:32+02:00maandag, 8 juni 2020|

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen: ‘Mogen wij u een vraag stellen?’

‘Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?’ Hiermee opent de brief die de Nederlandse R.-K. bisschoppen voor Pinksteren 2020 aan de gelovigen schrijven. Ze beginnen met een vraag vanuit het besef dat het kerkbezoek volgens protocol vanaf 1 juni weer onwennig zal zijn na maanden waarin er geen publieke vieringen waren. Op 20 mei hebben de bisschoppen in gezamenlijkheid het protocol voor het vieren vanaf 1 juni vastgesteld en verspreid, toen vaststond dat de overheid de voorgenomen versoepelingen ten aanzien van de samenleving per 1 juni zou doorzetten. De bisschoppen zijn dankbaar dat in parochies en instellingen met de inspiratie van de Heilige Geest de nodige stappen worden gezet om binnenkort weer veilig en waardig te kunnen vieren. Ze noemen het in hun pinksterbrief een novum in de geschiedenis dat er [...]

2020-09-10T16:04:41+02:00donderdag, 28 mei 2020|

Protocol “kerkelijk leven op anderhalve meter”

De bisschoppenconferentie heeft op 20 mei jongstleden het protocol voor publieke vieringen vanaf 1 juni uit doen gaan. U kunt de inhoud van het protocol hier vinden. De praktische uitvoering van dit protocol is op dit moment onderdeel van intensief overleg en voorbereiding tussen pastoraal-team en parochiebestuur. Concreet gaat het protocol uit van 3 verschilende fases: Kerkelijke vieringen vanaf 1 juni met maximaal 30 gelovigen. Kerkelijke vieringen vanaf 14 juni met maximaal 30 gelovigen en de mogelijkheid tot het ontvangen van de H. Communie. Kerkelijke vieringen vanaf 1 juli met maximaal 100 gelovigen en de mogelijkheid tot het ontvangen van de H. Communie. Het parochiebestuur kiest ervoor om ervoor om e.e.a. gefaseerd aan te pakken. Dat wil zeggen; de focus ligt nu vooral op de eerste fase en de voorbereidingen die hiervoor nodig zijn. Later deze week volgt meer nieuws via deze website.

2020-09-10T16:04:47+02:00maandag, 25 mei 2020|

9e woord van bemoediging: Feest van Herschepping – Pinksteren 2020

Het Paasfeest, Hemelvaart en ook het Pinksterfeest vieren wij dit jaar met gesloten kerkgebouwen. Vanaf half maart waren omwille van de volksgezondheid, in de ogen van de overheid en de Nederlandse bisschoppen, stringente regels noodzakelijk. Met name ouderen zijn extra kwetsbaar voor het rondwarende virus. En vooral oudere mensen verzamelen zich in onze kerkgebouwen voor het vieren van de liturgie. Een en ander impliceerde uiterste voorzichtigheid. Want de eredienst aan God mag geen bron van ziekte en dood van medemensen worden. Natuurlijk heeft dat bij veel gelovigen uitermate veel pijn en verdriet gegeven, niet in de laatste plaats ook bij de priesters en de bisschoppen. De onmogelijkheid om de Heilige Communie te ontvangen en de beperking tot de geestelijke communie is voor talrijke gelovigen een heel groot offer geweest. Mede door de grote discipline en uithoudingsvermogen van verreweg de meeste Nederlanders lijkt het virus enigszins onder controle te zijn. Maar [...]

2020-09-10T11:58:11+02:00maandag, 25 mei 2020|
Ga naar de bovenkant