Ieders bijdrage is nodig voor het behoud van onze kerkgebouwen en het goed laten functioneren van onze parochiegemeenschap. Er worden dit jaar geen brieven aan huis bezorgd maar u kunt een financiële bijdrage overmaken op de rekening van de Johannes XXIII Parochie: NL44 RABO 0170 8812 53 ovv Kerkbalans 2022.

Kerkbalans 2022