We hebben bericht gekregen dat de Zeer eerwaarde heer Johannes Boers op 93-jarige leeftijd is overleden te Eindhoven. Pastor Boers is van 1973-1987 kapelaan geweest in Udenhout. Per 15 september 1990 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie Heilige Marcus te Oisterwijk uit welke functie hem wegens emeritaat per 1 september 1993 eervol ontslag is verleend. In zijn emeritaat bleef hij werkzaam ten behoeve van de Emmanuel-gemeenschap en als assistent te Aalst. Wij gedenken pastor Boers in onze gebeden.