Inschrijven voor het familiepastoraat graag vóór 8 september; dan hebben we bij de eerste bijeenkomst alle benodigde gegevens. U kunt een formulier afhalen bij het parochiesecretariaat parochiesecretariaat of  hier downloaden als Word-bestand.
Het formulier mag retour via e-mail of via de brievenbus van het secretariaat parochiesecretariaat of de pastorie van de St.-Willibrordus.

Logo Johannes 2punt3