Home2019-03-22T08:02:38+00:00

WELKOM

De R.K. Parochie Heilige Johannes XXIII bestaat sinds 1 september 2012 en is ontstaan uit een samenvoeging van de voormalige parochies van Berkel (Sint Willibrordus), Enschot (Sint Caecilia), Biezenmortel (Sint Joseph) en Udenhout (Sint Lambertus). De eerste pastoor was Pieter Scheepers. In de parochie staan we samen voor ons geloof en dragen we op verschillende manieren en met diverse activiteiten de boodschap van Jezus Christus uit.

Onze website geeft actuele informatie over de vieringen in de vier Torens: kies hierboven voor één van de vier Torens voor een overzicht van de vieringen en wat korte informatie. Natuurlijk geeft deze website ook wat algemene informatie over de wijze waarop we actief zijn met ons geloof. Tevens treft u er foto’s en filmpjes van belangrijke gebeurtenissen binnen onze parochie.

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze website, dan horen we dat graag van u. U kunt dan contact met ons opnemen.

AGENDA

St. Lambertuskerk:
Dinsdag 18 maart 20.30 uur: Doopvoorbereiding.
Maandag 25 maart 20.00 uur: Versiergroep 1e communie.
Dinsdag 26 maart 20.30 uur: Doopvoorbereiding.
St. Caeciliakerk:
Dinsdag 26 maart 10.00 uur: Bijeenkomst ‘Als God renoveert’ van J. Mallon.
St. Willibrorduskerk:
Woensdag 20 maart 18.00 uur: Alpha-cursus.
Donderdag 21 maart 9.30 uur: Bijeenkomst bloemversiergroep.
Donderdag 21 maart 20.00 uur: Doopvoorbereiding.

OPSTEKERTJE

Klik hier als u het Opstekertje wilt lezen

NIEUWS

Concert Koor Pippijn
Wij zijn Pippijn, een koor uit Berkel-Enschot. Een aantal keer per jaar luisteren wij de dienst op in onze parochie. Ook proberen wij regelmatig in andere parochies te gaan zingen. Daarnaast vinden wij het leuk om af en toe een keer een ander repertoire te zingen en een breder publiek te bereiken. Dit doen wij door eens in de zoveel jaar een concert te organiseren. Ook dit jaar hebben wij weer een concert op het programma staan en wel op 30 juni a.s. om 14.00 uur. De zaal zal om 13.30 uur opengaan en na het concert is er nog de gelegenheid om gezellig na te kletsen. Dit alles zal plaatsvinden in de Schalm in Koningsoord in Berkel-Enschot. Een kaartje kost 10 euro inclusief koffie of thee in de pauze. Een kinderkaartje kost 5 euro. Kaartjes zijn te bestellen door een mail te sturen naar: kaartverkoop@jongerenkoorpippijn.nl
Het concert zal in het teken staan van het thema theater. Het ene moment zul je je in de bioscoop wanen en het andere moment lijkt het of je bij een musical zit. We zullen een aantal nummers uit ons huidige repertoire laten horen, waarbij sommige in een nieuw jasje, maar we hebben ook een aantal nieuwe nummers ingestudeerd. Ook zullen we naast onze vaste begeleiding ondersteund worden door een band.
We hopen u tijdens deze muzikale middag te mogen ontvangen!
Koor Pippijn

SECRETARIAAT GESLOTEN
Het parochiesecretariaat van de toren St. Caecilia is in verband met vakantie gesloten van 23 tot en met 31 maart. U kunt met uw vragen terecht bij het secretariaat van Berkel.

BIJEENKOMST: ‘ALS GOD RENOVEERT’
Afgelopen dinsdag 12 maart zijn 15 mensen ingegaan op de uitnodiging om samen op weg te gaan naar parochievernieuwing. Ieder had de inleiding en het eerste hoofdstuk uit het boek ‘Als God renoveert’ van James Mallon gelezen. Met elkaar hebben we gesproken over kerk zijn en de opdracht die ieder van Jezus heeft ontvangen.
Graag willen we op dinsdag 26 maart om 10.00 uur verder gaan met hoofdstuk 2 en 3 in de pastorie van de St. Caeciliakerk. Ieder is van harte welkom aan te sluiten. Het is wenselijk de betreffende hoofdstukken te lezen. Mocht u die niet hebben, dan kunt u tegen betaling van 22 euro het boek aanschaffen.

VASTENACTIE – Water verandert alles!
De Vastenactie 2019 is van start gegaan en dit jaar worden diverse projecten op de wereld ondersteund. Op dinsdag 9 april vindt om 17:30 uur een meditatieviering plaats in de kapel van de Vuurhaard. Aansluitend wordt dan een solidariteitsmaaltijd gehouden. Opgeven kan tot vrijdag 5 april bij Ria Dieden 013-5113216 (bdieden@home.nl) of Joke de Berk 013-5332663 (joke.deberk@home.nl)
Stichting MOV Johannes XXIII

DE KRUISWEG BIDDEN OP DE VRIJDAGEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD
Van oudsher wordt de kruisweg op Goede Vrijdag gebeden, dé dag van het lijden en sterven van Jezus. Maar sinds enkele jaren wordt de kruisweg ook op alle vrijdagen in de Veertigdagentijd gebeden in de Willibrorduskerk, telkens om 15.00 uur, het stervensuur van Jezus. Het duurt ongeveer een half uur en we lopen langs de 14 staties in de kerk. Daarbij staan we stil bij het lijden van Jezus en tegelijkertijd bij het lijden van de mensheid. Het is een goede manier om je op deze wijze voor te bereiden op de Goede Week en Pasen. En het is een daad van christelijke naastenliefde om voor je lijdende medemens te bidden. Ook dit jaar gaan we dat weer doen, op alle vrijdagen vanaf 8 maart tot de Goede Week. U bent van harte welkom.

UITNODIGING TOT AANBIDDDING
In de Vastentijd, als voorbereiding op Pasen, willen we in onze parochie, in de Sint Willibrordkerk (Berkel) op 5 maandagavonden na de avondmis een half uur Eucharistische aanbidding doen. We beginnen maandagavond 11 maart om 19:30 uur, na de avondmis. De andere 4 avonden zijn 18 en 25 maart, 1 en 8 april, eveneens om 19:30 uur na de avondmis. Maandagavond 15 april in de Goede Week zal er geen aanbidding na de avondmis zijn. U bent vrij om binnen te lopen en niet verplicht om de gehele tijd van aanbidding te blijven, echter dit zou natuurlijk wel heel mooi zijn.
Wat is Eucharistische aanbidding? Hier volgt een korte uitleg.
Eucharistische aanbidding wordt ook wel stille aanbidding genoemd. Bij eucharistische aanbidding wordt het heilig Brood (de hostie) uitgesteld in een monstrans zodat het zichtbaar is. Mensen worden uitgenodigd hierbij biddend aanwezig te zijn.
Katholieken doen dit, omdat ze geloven dat Jezus aanwezig is in het heilig Brood, in de Eucharistie. Het is een bevoorrechte manier van bidden. Net zoals je soms alleen al graag in de buurt bent van iemand van wie je houdt en niet per se iets hoeft te zeggen, zo is dat ook met Jezus tijdens de eucharistische aanbidding. De Vastentijd is een tijd van voorbereiding naar Pasen. Het is een tijd waarin we proberen onszelf iets te ontzeggen om te kunnen geven voor de ander. Om bewuster te leven en ons daardoor meer bewust te worden van wat echt leven inhoudt. Jezus heeft zichzelf helemaal gegeven voor ons. Laten wij iets van onszelf geven voor Hem. Laten we wat extra tijd vrij maken om dicht bij Hem te zijn. De Eucharistische aanbidding is een prima gelegenheid hiervoor.
Beste medeparochianen, laten we samenkomen rondom onze Heer, Jezus Christus, om ons voor te bereiden op Pasen. U bent van harte welkom.

VESPERS IN DE VEERTIGDAGENTIJD
In de Veertigdagentijd zal op de dinsdagen, dus van 12 maart tot en met 16 april, het avondgebed (Vespers) worden gebeden in de St. Willibrorduskerk als extra aanbod ter verdieping van het gebedsleven in aanloop naar het Hoogfeest van Pasen. We beginnen telkens om 17:00. Het avondgebed duurt ongeveer twintig minuten. Voor een boekje met de teksten van de dag wordt gezorgd.
Allen van harte uitgenodigd hierbij aan te sluiten of om eens een keer te komen kijken wat het kerkelijk avondgebed eigenlijk omhelst.

RONDJE VAN JOHANNES
Dit jaar zal het “Rondje van Johannes” voor de derde keer worden georganiseerd.
De fietsronde zal dit jaar worden gehouden op de Tweede Pinksterdag, maandag 10 juni 2019.
Nadat we in 2015 in Enschot en in 2017 in Berkel zijn gestart, willen we dit jaar starten vanaf de kerk/pastorie in Udenhout . Via Biezenmortel en Enschot eindigen we bij de kerk/pastorie te Berkel. De exacte route wordt in de komende maanden nog ontwikkeld. Zodra daarover en over de start- en eindtijd meer bekend is, hoort u dat van ons. Het leek ons goed om u nu alvast op de hoogte te brengen van de datum zodat u die alvast in uw agenda kunt noteren.

DOWNLOAD HIER DE LAATSTE UITGAVE VAN PAROCHIEBLAD VIERKLANK

Deze website maakt gebruik van cookies. Door op OK te klikken gaat u hiermee akkoord. OK