WELKOM

De R.K. Parochie Heilige Johannes XXIII bestaat sinds 1 september 2012 en is ontstaan uit een samenvoeging van de voormalige parochies van Berkel (Sint Willibrordus), Enschot (Sint Caecilia), Biezenmortel (Sint Joseph) en Udenhout (Sint Lambertus). De eerste pastoor was Pieter Scheepers. In de parochie staan we samen voor ons geloof en dragen we op verschillende manieren en met diverse activiteiten de boodschap van Jezus Christus uit.

Onze website geeft actuele informatie over de vieringen in de vier Torens: kies hierboven voor één van de vier Torens voor een overzicht van de vieringen en wat korte informatie. Natuurlijk geeft deze website ook wat algemene informatie over de wijze waarop we actief zijn met ons geloof. Tevens treft u er foto’s en filmpjes van belangrijke gebeurtenissen binnen onze parochie.

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze website, dan horen we dat graag van u. U kunt dan contact met ons opnemen.

AGENDA

St. Caeciliakerk:
Woensdag 18 december 9.00 uur en 14.30 uur: kerststal zetten en versiering aanbrengen.
Donderdag 19 december 9.00 uur: bloemengroep.
St. Willibrorduskerk:
Maandag 9 december 20.00 uur: bijeenkomst Parochiebestuur.
Donderdag 12 december 18.30 uur: bijeenkomst vormelingen.
Zaterdag 14 december 19.30 uur: Kerstconcert mmv Oisterwijks kamerkoor.
Woensdag 18 december: 19.00 uur kerststal zetten.
St. Lambertuskerk:
Maandag 9 december 18.30 uur: bijeenkomst collectanten.
Zaterdag 14 december 13.00 uur: 1e kinderbijeenkomst communicanten.
Maandag 16 december 9.00 uur: kerststal zetten voorbereiden.
Dinsdag 17 december 19.00 uur: kerststal zetten.

OPSTEKERTJE

Klik hier als u het Opstekertje wilt lezen

NIEUWS

KERSTTOCHT
Zaterdag 21 december Enschot; U kunt starten bij de St. Caeciliakerk tussen 16.30 en 18.00 uur.

ADVENTSACTIE 2019 – Kinderen brengen hoop
Jaarlijks voert de Adventsactie campagne tijdens de vier weken voor Kerstmis: de Adventsperiode. Centraal in de Adventsactiecampagne staan moeders en kinderen. Slechte economische omstandigheden, oorlogen en klimaatverandering veroorzaken problemen die vooral vrouwen en kinderen treffen. Daarom steunt Adventsactie dit jaar vier projecten die zich richten op hulp aan deze kwetsbare groepen.
1. Aanpak moeder- en kindsterfte in El Salvador
2. Venezolaanse vluchtelingenkinderen in Peru
3. Verbeteren van de geboortezorg in Somalië
4. Toegankelijke gezondheidszorg in Niger
Zie voor meer informatie: www.vastenactie.nl/adventsactie. De tweede collecte op 14 en 15 december is bestemd voor die projecten. Geef gul en ruimhartig!
Stichting MOV Johannes XXIII

INLOOP BERKEL-ENSCHOT
Op een tweetal momenten in de week bestaat de gelegenheid elkaar te ontmoeten voor een (goed) gesprek onder het genot van een kop koffie of thee: op dinsdagochtenden in de pastorie bij de St. Caeciliakerk in Enschot om 9:30 en op woensdagochtenden in het parochiezaaltje bij de St. Willibrordkerk in Berkel, eveneens om 9:30. De inloop staat los van de Lauden die eraan voorafgaan. U bent allemaal van harte uitgenodigd!

DATA COMMUNIEVIERINGEN
Udenhout: St. Lambertuskerk, zondag 17 mei 2020.
Berkel en Enschot: St. Willibrorduskerk, zondag 24 juni 2020.

UITNODIGING TOT AANBIDDING
In onze parochie, in de St. Willibrorduskerk, willen we op maandagavond na de avondmis een half uur Eucharistische aanbidding doen. De data voor de aanbidding zijn 7 oktober; 4 november; 2 december (1e week van de Advent); 9 december (2e week van de Advent); 16 december (3e week van de Advent). U bent vrij om binnen te lopen en niet verplicht om de gehele tijd van aanbidding te blijven, echter dit zou natuurlijk wel heel mooi zijn. Wat is Eucharistische aanbidding? Hier volgt een korte uitleg. Wanneer u maandagavond komt, krijgt u nog verdere uitleg. Eucharistische aanbidding wordt ook wel stille aanbidding genoemd. Bij eucharistische aanbidding wordt het heilig Brood (de hostie) uitgesteld in een monstrans zodat het zichtbaar is. Mensen worden uitgenodigd hierbij biddend aanwezig te zijn. Katholieken doen dit, omdat ze geloven dat Jezus aanwezig is in het heilig Brood, in de Eucharistie. Het is een bevoorrechte manier van bidden. Net zoals je soms alleen al graag in de buurt bent van iemand van wie je houdt en niet per se iets hoeft te zeggen, zo is dat ook met Jezus tijdens de eucharistische aanbidding. In de Advent, een tijd van voorbereiding op het hoogfeest van Kerstmis, is aanbidding een mooie gelegenheid om je voor te bereiden op de geboorte van Jezus, Gods zoon. We maken tijdens de aanbidding wat extra tijd vrij voor God. Om naar Hem te luisteren, wat Hij ons heeft te zeggen. Daarom, beste medeparochianen, kom op deze maandagavonden naar de aanbidding. Jezus zelf heet u van harte welkom.

VERLOPEN GRAFRECHTEN BEGRAAFPLAATS UDENHOUT
Van onderstaande graven zijn de grafrechten verlopen. Voor verlenging van de grafrechten kunt u contact op nemen met P. Valk ( kerkhofbeheerder), tel. 06-28513304. Als er voor 31-12-2019 nog niet is gereageerd op dit schrijven zal tot verwijdering worden overgegaan.
E 026 P. Brekelmans en C. Brekelmans-Kuijpers
Fb053 Johanna Weijters, Johannes Weijters en Tineke Weijters
Fb071 T. Oerlemans-Pijnappels
Fb077 J.P.L. Jacobs-van Vught
Fb078 H. Peeters Weem
Ga080 A. van Laarhoven en M. van Laarhoven-Weijtmans
Gb168 Corn. Damen en J. Damen-van Hommelen
A139 H. de Veer en H. de Veer-v.d. Kamp
C036 P. van Biljouw en W. van Biljouw-van Drunen
C074 Mevr. Jo Dielen
D050 M. van Hulten en A. van Hulten-Jonkers
D064 Jos Vorstenbosch en M. Vorstenbosch-van Pinksteren
D092 G. van Drunen
D123 T. Weijtmans en G. Weijtmans-Schooten
D161 J. Brekelmans
E052 M. Goutziers
Fb080 Ad Kuijpers
Fd428 Erwin van Dijk
H043 Norb. C. van Laarhoven