WELKOM

De R.K. Parochie Heilige Johannes XXIII bestaat sinds 1 september 2012 en is ontstaan uit een samenvoeging van de voormalige parochies van Berkel (Sint Willibrordus), Enschot (Sint Caecilia), Biezenmortel (Sint Joseph) en Udenhout (Sint Lambertus). De eerste pastoor was Pieter Scheepers. In de parochie staan we samen voor ons geloof en dragen we op verschillende manieren en met diverse activiteiten de boodschap van Jezus Christus uit.

Onze website geeft actuele informatie over de vieringen in de vier Torens: kies hierboven voor één van de vier Torens voor een overzicht van de vieringen en wat korte informatie. Natuurlijk geeft deze website ook wat algemene informatie over de wijze waarop we actief zijn met ons geloof. Tevens treft u er foto’s en filmpjes van belangrijke gebeurtenissen binnen onze parochie.

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze website, dan horen we dat graag van u. U kunt dan contact met ons opnemen.

AGENDA

St. Willibrorduskerk:
Woensdag 9 oktober 19.30 uur: bijeenkomst Vrij worden in Christus.
Donderdag 10 oktober 19.30 uur: Lezing H. Paus Johannes XXIII.
Maandag 14 oktober 20.00 uur: bijeenkomst Parochiebestuur.
St. Caeciliakerk:
Donderdag 17 oktober 20.00 uur: kersttocht.
St. Lambertuskerk:

OPSTEKERTJE

Klik hier als u het Opstekertje wilt lezen

NIEUWS

SECRETARIAAT GESLOTEN
Het secretariaat van Enschot is van 7 tot 14 oktober gesloten. U kunt met uw vragen terecht bij het secretariaat van Berkel.

DATA COMMUNIEVIERINGEN
Udenhout: St. Lambertuskerk, zondag 17 mei 2020.
Berkel en Enschot: St. Willibrorduskerk, zondag 24 juni 2020.

VORMSEL 2020
Donderdagavond 24 oktober 2019 om 20.00 uur is er in de parochiezaal bij de St. Willibrorduskerk, een info/kennismakingsavond ter voorbereiding op het Vormsel voor alle kinderen van Johannes XXIII parochie die nu in groep 8 zitten. Dit is in onze parochie het moment dat je het Vormsel kunt ontvangen. Als je de communie nog niet gedaan hebt kun je deze gelijk met het Vormsel ontvangen. In je leven komen veel keuzes op je af en God wil je daarbij helpen. Om je voor te bereiden op het Vormsel komen we een aantal keren bij elkaar. Het zijn gezellige activiteiten die met het geloof en de kerk te maken hebben. Voel je je hierdoor aangesproken, kom dan samen met je ouders naar deze informatieavond. Je kunt je op deze avond aanmelden en de kosten voldoen die aan het vormsel verbonden zijn (50 euro).
Pastoor Juan van Eijk, Vormselwerkgroep Johannes XXIII-parochie

UITNODIGING TOT AANBIDDING
In onze parochie, in de St. Willibrorduskerk, willen we op maandagavond na de avondmis een half uur Eucharistische aanbidding doen. De data voor de aanbidding zijn 7 oktober; 4 november; 2 december (1e week van de Advent); 9 december (2e week van de Advent); 16 december (3e week van de Advent). U bent vrij om binnen te lopen en niet verplicht om de gehele tijd van aanbidding te blijven, echter dit zou natuurlijk wel heel mooi zijn. Wat is Eucharistische aanbidding? Hier volgt een korte uitleg. Wanneer u maandagavond komt, krijgt u nog verdere uitleg. Eucharistische aanbidding wordt ook wel stille aanbidding genoemd. Bij eucharistische aanbidding wordt het heilig Brood (de hostie) uitgesteld in een monstrans zodat het zichtbaar is. Mensen worden uitgenodigd hierbij biddend aanwezig te zijn. Katholieken doen dit, omdat ze geloven dat Jezus aanwezig is in het heilig Brood, in de Eucharistie. Het is een bevoorrechte manier van bidden. Net zoals je soms alleen al graag in de buurt bent van iemand van wie je houdt en niet per se iets hoeft te zeggen, zo is dat ook met Jezus tijdens de eucharistische aanbidding. In de Advent, een tijd van voorbereiding op het hoogfeest van Kerstmis, is aanbidding een mooie gelegenheid om je voor te bereiden op de geboorte van Jezus, Gods zoon. We maken tijdens de aanbidding wat extra tijd vrij voor God. Om naar Hem te luisteren, wat Hij ons heeft te zeggen. Daarom, beste medeparochianen, kom op deze maandagavonden naar de aanbidding. Jezus zelf heet u van harte welkom.

VRIJ WORDEN IN CHRISTUS
Ieder mens heeft een verlangen naar ‘vrijheid’. Daar zijn we voor geschapen. Het boek ‘Unbound’ van Neal Lozano wil ons stapsgewijs helpen vrij te worden.
In onze parochie organiseren we 8 bijeenkomsten naar het thema: Vrij worden in Christus. Na de inleiding gaan we in kleine groepen met elkaar in gesprek. En thuis kunnen we nog op weg gaan met het werkboek. Data van de bijeenkomsten zijn:
Woensdagen: 11 sept.-25 sept.-9 okt.-23 okt.-6 nov.-20 nov.-4 dec. van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Zaterdag 14 dec. van 10.00 tot 14.00 uur samen bidden om vrij te worden in Christus.
Locatie: parochiezaal St. Willibrorduskerk, St. Willibrordstraat 3, Berkel-Enschot.
Kosten: 80 euro inclusief Nederlands werkboek. Voor ingeschreven parochianen is de bijdrage 40 euro. Opgave: pastoorvaneijk@johannesxxiiiparochie.nl of 013-5331216.

LEZING HEILIGE PAUS JOHANNES XXIII
Voor de eerste keer willen we in onze parochie een lezing geven over de heilige paus Johannes XXIII, de patroonheilige van onze parochie. We hebben het grote voorrecht dat professor Hans Tercic, uit België deze lezing wil geven. Hij heeft een aantal boeken geschreven en is bekend om het geven van retraites. De titel die hij aan de lezing geeft is ‘Met alle aandrang wil ik bewaren de heilige intimiteit met God’. De lezing zal gegeven worden op donderdag 10 oktober om 19:30 in de parochiezaal van de St. Willibrorduskerk in Berkel. Opgave is gewenst zodat we iedereen gastvrij kunnen ontvangen. Dit kan via email: info@johannesxxiiiparochie.nl ofwel telefonisch 013 533 12 16.

VERLOPEN GRAFRECHTEN BEGRAAFPLAATS UDENHOUT
Van onderstaande graven zijn de grafrechten verlopen. Voor verlenging van de grafrechten kunt u contact op nemen met P. Valk ( kerkhofbeheerder), tel. 06-28513304. Als er voor 31-12-2019 nog niet is gereageerd op dit schrijven zal tot verwijdering worden overgegaan.
E 026 P. Brekelmans en C. Brekelmans-Kuijpers
Fb053 Johanna Weijters, Johannes Weijters en Tineke Weijters
Fb071 T. Oerlemans-Pijnappels
Fb077 J.P.L. Jacobs-van Vught
Fb078 H. Peeters Weem
Ga080 A. van Laarhoven en M. van Laarhoven-Weijtmans
Gb168 Corn. Damen en J. Damen-van Hommelen
A139 H. de Veer en H. de Veer-v.d. Kamp
C036 P. van Biljouw en W. van Biljouw-van Drunen
C074 Mevr. Jo Dielen
D050 M. van Hulten en A. van Hulten-Jonkers
D064 Jos Vorstenbosch en M. Vorstenbosch-van Pinksteren
D092 G. van Drunen
D123 T. Weijtmans en G. Weijtmans-Schooten
D161 J. Brekelmans
E052 M. Goutziers
Fb080 Ad Kuijpers
Fd428 Erwin van Dijk
H043 Norb. C. van Laarhoven