WELKOM

De R.K. Parochie Heilige Johannes XXIII bestaat sinds 1 september 2012 en is ontstaan uit een samenvoeging van de voormalige parochies van Berkel (Sint Willibrordus), Enschot (Sint Caecilia), Biezenmortel (Sint Joseph) en Udenhout (Sint Lambertus). De eerste pastoor was Pieter Scheepers. In de parochie staan we samen voor ons geloof en dragen we op verschillende manieren en met diverse activiteiten de boodschap van Jezus Christus uit.

Onze website geeft actuele informatie over de vieringen in de vier Torens: kies hierboven voor één van de vier Torens voor een overzicht van de vieringen en wat korte informatie. Natuurlijk geeft deze website ook wat algemene informatie over de wijze waarop we actief zijn met ons geloof. Tevens treft u er foto’s en filmpjes van belangrijke gebeurtenissen binnen onze parochie.

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze website, dan horen we dat graag van u. U kunt dan contact met ons opnemen.

AGENDA

St. Caeciliakerk:
Woensdag 29 januari 9.00 uur: Kerk poetsen.
St. Lambertuskerk:
Maandag 27 januari 20.00 uur: Werkgroep 1e communie.

OPSTEKERTJE

Klik hier als u het Opstekertje wilt lezen

NIEUWS

UITREIKING ERE-INSIGNES KOSTERS
Tijdens de eucharistieviering van zondag 5 januari jl. is aan 3 kosters het ere-insigne voor kosters uitgereikt door pastoor Looijaard. Hij richtte als volgt het woord aan de kosters:
Ik heb verschillende kosters leren kennen in mijn pastoraat van 29 jaar. Van de ene kant zijn het gewone mensen, met dezelfde overeenkomsten en verschillen die bij alle mensen voorkomen. Maar van de andere kant is het toch ook een heel apart slag. U moet er maar eens op letten. Over het algemeen zijn het mensen, die staan voor hun zaak. Ze zijn trouw en volhardend. Heeft u al eens gehoord van iemand, die maar twee jaar koster is geweest? Nee toch, want als ze er eenmaal mee beginnen, dan vatten ze het op als een soort levenstaak. Het is zo’n beetje een benoeming voor het leven. Diep in de zestig of vooraan in de zeventig gaan zij naar de kerk om, nog voordat de pastoor zijn ogen heeft geopend, de deuren van de kerk te ontsluiten. Of pionnen neer te zetten voor een uitvaart of huwelijk. En na de H. Mis zijn ze als laatste weg, niet alleen om alles af te sluiten maar ook om dit of dat nog te doen in de kerk. Want werk is er in de parochiekerk altijd genoeg. Het is louter en alleen plichtsbetrachting ter meerdere eer en glorie van God.
Buitenstaanders hebben geen idee van het werk, dat een koster verzet. Dat komt omdat het meeste werk gebeurt in grote stilte, achter de coulissen, om het maar eens theatraal uit te drukken. De mensen in de kerk zien de koster alleen maar wat kaarsen ontsteken, vlak voor de Mis en eventueel zien ze hem ingrijpen als er tijdens de Mis iets verkeerd gaat, met een misdienaar, met de wierook, of met geluid of zoiets. Ze hebben dan niet in de gaten, dat hij er ook is als er drie begrafenissen zijn in een week, of als er op andere dagen iets te doen is in de kerk.
En dan is er nog zoveel meer. Denkt u maar eens aan het kaarsenbestand. Behalve de kaarsenbakken regelmatig bijhouden, zowel voor wat betreft de nieuwe als de oude, afgebrande kaarsen, moeten die kaarsen ook ingekocht worden. Datzelfde geldt voor de hosties, voor de miswijn, voor de lampen in de kerk, die regelmatig stuk gaan en vervangen moeten worden. De offerblokken moeten worden leeggemaakt. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Een koster moet een liturgische, praktische, organisatorische duizendpoot zijn. Kortom, kosters zijn onbetaalbare mensen, evenals álle vrijwilligers in de parochie. Maar er is een start en een finish. En voor drie kosters is de finish ingezet, voor Cees van de Wouw, Piet Priems en Jan van Iersel. Wij willen hen op deze dag in het zonnetje zetten en onze dank uitspreken voor hun jarenlange inzet voor de parochie. Het is mij dan ook een groot genoegen hen het ere-insigne voor kosters uit te reiken met de daarbij behorende oorkonde. Van harte gefeliciteerd en dank voor alles!

VERJAARDAG PASTOOR G. LOOIJAARD
Op 24 januari is pastoor Looijaard jarig. Graag wil hij dit heugelijke feit met U allen vieren en wel op zondag 26 januari na de Hoogmis van 10.00 uur. Iedereen is van harte welkom in de grote pastorie. Voor koffie, een hapje en een drankje zal worden gezorgd.

ACTIE KERKBALANS
Komende week worden de enveloppen voor de jaarlijkse actie Kerkbalans door onze parochievrijwilligers bij u thuis bezorgd. Graag nodigen wij u uit onze parochie weer financieel te ondersteunen door middel van uw bijdrage aan deze actie.

TERUGKOMVIERING DOPELINGEN 2019 UDENHOUT EN BERKEL-ENSCHOT
Omdat de doop niet het einde is en we de ouders graag nog eens willen ontmoeten om te horen hoe het met hen gaat en omdat we de naam van hun kind als gedoopte nog een keer uitdrukkelijk willen noemen nodigen wij de ouders en hun gezinsleden uit voor een terugkomviering:
Voor de dopelingen van Udenhout op zondag 19 januari om 12.00 uur in de St. Lambertuskerk te Udenhout
Voor de dopelingen van Berkel en Enschot op zondag 2 februari om 14.00 uur in de St. Willibrorduskerk te Berkel-Enschot.
Deze viering staat in het teken van het samen komen/zijn. Hiervoor hebben de ouders een schriftelijke uitnodiging ontvangen of ontvangen deze nog. Peetouders, opa’s en oma’s zijn ook van harte welkom. Bij de parochiesecretariaten liggen nog doopschelpen van dopelingen van 2018. Deze zijn nog af te halen aldaar. Werkgroep doopselvoorbereiding en pastoraal team.

INLOOP BERKEL-ENSCHOT
Op een tweetal momenten in de week bestaat de gelegenheid elkaar te ontmoeten voor een (goed) gesprek onder het genot van een kop koffie of thee: op dinsdagochtenden in de pastorie bij de St. Caeciliakerk in Enschot om 9:30 en op woensdagochtenden in het parochiezaaltje bij de St. Willibrordkerk in Berkel, eveneens om 9:30. De inloop staat los van de Lauden die eraan voorafgaan. U bent allemaal van harte uitgenodigd!

DATA COMMUNIEVIERINGEN
Udenhout: St. Lambertuskerk, zondag 17 mei 2020.
Berkel en Enschot: St. Willibrorduskerk, zondag 24 juni 2020.