WELKOM

De R.K. Parochie Heilige Johannes XXIII bestaat sinds 1 september 2012 en is ontstaan uit een samenvoeging van de voormalige parochies van Berkel (Sint Willibrordus), Enschot (Sint Caecilia), Biezenmortel (Sint Joseph) en Udenhout (Sint Lambertus). De eerste pastoor was Pieter Scheepers. In de parochie staan we samen voor ons geloof en dragen we op verschillende manieren en met diverse activiteiten de boodschap van Jezus Christus uit.

Onze website geeft actuele informatie over de vieringen in de vier Torens: kies hierboven voor één van de vier Torens voor een overzicht van de vieringen en wat korte informatie. Natuurlijk geeft deze website ook wat algemene informatie over de wijze waarop we actief zijn met ons geloof. Tevens treft u er foto’s en filmpjes van belangrijke gebeurtenissen binnen onze parochie.

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze website, dan horen we dat graag van u. U kunt dan contact met ons opnemen.

AGENDA

St. Caeciliakerk:
St. Willibrorduskerk:
St. Lambertuskerk:

OPSTEKERTJE

Klik hier als u het Opstekertje wilt lezen

NIEUWS

MAATREGELEN OMTRENT CORONAVIRUS

VANWEGE HET CORONAVIRUS KOMEN ALLE VIERINGEN IN DE KERKEN VAN DE JOHANNES XXIII PAROCHIE TOT EN MET 31 MEI TE VERVALLEN. DE MARIAKAPELLEN VAN ALLE 3 DE KERKEN ZIJN GEWOON OPEN, EVENALS HET MARIAKAPELLETJE AAN DE SCHOORSTRAAT IN UDENHOUT.

COLLECTE IN NATURA
De jaarlijkse collecte in natura voor de voedselbank gaat gewoon door en misschien wordt ze dit jaar wel meer dan andere jaren gewaardeerd. Vanaf Palmpasen (5 april) tot en met Witte Donderdag (9 april) zullen er manden of dozen in de kerkportalen staan in alle drie de kerken waarin mensen hun gaven kunnen achterlaten. De voedselbank vraagt met aandrang om lang houdbare producten: rijst, pasta, conserven, et cetera. Op Goede Vrijdag zal de voedselbank onze gaven komen ophalen.

PAASDOZENACTIE
Deze jaarlijks terugkerende actie wil kinderen uit de regio Tilburg, die in een wat minder financieel draagkrachtig gezin opgroeien, met Pasen een presentje aan te bieden. Op woensdag 8 april kunt u tussen 12:00 en 17:00 in het parochiezaaltje van Berkel, St. Willibrordstraat 3, uw Paasdozen inleveren die dan via de Tilburgse Voedselbank verspreid zullen worden. Een Paasdoos is een schoenendoos (of vergelijkbaar formaat) waarin een aantal leuke cadeautjes zitten. Heel in het bijzonder vragen we om een nieuw stukje speelgoed in de doos te doen; juist kinderen in minder draagkrachtige gezinnen krijgen vaak tweedehands speelgoed, maar juist met Pasen willen we ze gunnen dat ze een kleinigheidje hebben dat echt nieuw is en waarvan zij de eerste (trotse) eigenaar zijn. De doos mag mooi versierd worden maar denkt u eraan dat de dozen stapelbaar moeten blijven vanwege het vervoer? Graag op de doos vermelden of het geschikt is voor een jongen of een meisje (of voor allebei) en in welke leeftijdscategorie.

CONTACT
Graag willen wij als parochie door middel van een telefoontje contact blijven houden met de parochianen die daar in deze periode behoefte aan hebben.
Vindt u het fijn om door de pastoor, diaken of iemand anders van het parochiecentrum te worden gebeld, geef dat dan even aan ons door via een van de parochiecentra en wij zullen uw naam dan op de bellijst erbij zetten.

PERSBERICHT VAN DE NEDERLANDSE BISSCHOPPEN
In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.
De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke vieringen op zaterdag en zondag afgelast, nu zijn dus ook de publieke vieringen door de week afgelast.
Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.
Het kabinet heeft aangegeven dat er nog uitzonderingsmaatregelen komen waar het gaat om uitvaarten en kerkelijke huwelijken. Als hierover meer informatie beschikbaar is, wordt deze zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

DECREET
De bisschoppen verwijzen met het oog op de besloten vieringen in de Paastijd verder naar het decreet dat de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten op 19 maart 2020 in verband met het coronavirus heeft uitgevaardigd: “Ten tijde van Covid-19”. De tekst van het decreet is in het Nederlands vertaald door de Nationale Raad voor Liturgie (NRL
decreet zondagsplicht

PAROCHIECENTRA GESLOTEN
Vanwege het coronavirus zijn de parochiecentra van de Johannes XXIII Parochie tot nader bericht gesloten.
Wij zijn telefonisch of via email bereikbaar:
CAECILIAKERK: ma t/m vrij van 9.00-12.00 uur 013-5331215; caecilia@johannesxxiiiparochie.nl
LAMBERTUSKERK: ma-woe-do-vrij van 13.00-16.00 uur 013-5111215; lambertus@johannesxxiiiparochie.nl
WILLIBRORDUSKERK: ma-di-do-vrij van 9.00-12.00 uur 013-5331216; willibrordus@johannesxxiiiparochie.nl

MAATREGELEN OMTRENT UITVAARTEN
In geval van overlijden is het alleen mogelijk om in een van de 3 kerken van de Johannes XXIII parochie “in besloten kring” een uitvaartdienst te houden in de vorm van een woord- en gebedsviering. Onder “in besloten kring” verstaan wij:
echtgenoot/echtgenote, eigen kinderen met aanhang, kleinkinderen met aanhang.
Gezien de zeer bijzondere omstandigheden, vragen wij uw begrip hiervoor.
Voor een uitvaart of ziekenzalving kunt u contact opnemen met pastoor Looyaard: 06-51110960; pastoorlooyaard@johannesxxiiiparochie.nl of diaken Szejnoga: 06-24397932, email szejnoga@gmail.com.

WOORD TER BEMOEDIGING DOOR BISSCHOP GERARD DE KORTE
Klik hier voor
– een filmpje waarin bisschop Gerard de Korte een samenvatting geeft van zijn tweede “Woord ter Bemoediging”;
– de gebedsviering ter afsluiting van de gebedscirkel “Biddend Verbonden” uit de Sint-Janskathedraal van zondag 22 maart jl.;
– het eerste Woord ter Bemoediging: Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt en zich veilig weet bij hem. (Jeremia 17,7);
– het gebed van de Nederlandse bisschoppen.

De bisschoppen roepen nadrukkelijk op tot gebed in deze tijden waarin het coronavirus heerst.
· Gebed van de bisschoppen
· Noveengebed tot Onze Lieve Vrouw ter Nood
· De kruisweg
· De rozenkrans
· Bid mee via Radio Maria
· Steek een kaarsje op via de website van Kerk in Nood
· Volg de website van uw bisdom en parochie voor andere mogelijkheden tot gebed en live streaming van vieringen
Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

KLOKKEN VAN TROOST EN HOOP
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten.

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen: 18 en 25 maart en 1 april, van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.

Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

DATA COMMUNIEVIERINGEN EN VORMSELVIERING
Communieviering St. Lambertuskerk: zondag 24 mei. Deze viering wordt doorgeschoven naar een later tijdstip dit jaar.
Communieviering St. Willibrorduskerk: zondag 14 juni om 11.00 uur
Vormselviering St. Willibrorduskerk: vrijdag 19 juni om 19.00 uur

OVERIG NIEUWS

INGEZONDEN BRIEF DIAKEN JAN JOOSTEN
Klik hier voor de brief