WELKOM

De R.K. Parochie Heilige Johannes XXIII bestaat sinds 1 september 2012 en is ontstaan uit een samenvoeging van de voormalige parochies van Berkel (Sint Willibrordus), Enschot (Sint Caecilia), Biezenmortel (Sint Joseph) en Udenhout (Sint Lambertus). De eerste pastoor was Pieter Scheepers. In de parochie staan we samen voor ons geloof en dragen we op verschillende manieren en met diverse activiteiten de boodschap van Jezus Christus uit.

Onze website geeft actuele informatie over de vieringen in de vier Torens: kies hierboven voor één van de vier Torens voor een overzicht van de vieringen en wat korte informatie. Natuurlijk geeft deze website ook wat algemene informatie over de wijze waarop we actief zijn met ons geloof. Tevens treft u er foto’s en filmpjes van belangrijke gebeurtenissen binnen onze parochie.

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze website, dan horen we dat graag van u. U kunt dan contact met ons opnemen.

AGENDA

St. Caeciliakerk :
Dinsdag 16 april 10.00 uur: Als God renoveert.
Vrijdag 19 april 9.30 uur: Bloemengroep.
St. Willibrorduskerk:
Dinsdag 16 april 15.30 uur: DVD Amazing Gift.
Woensdag 17 april: inleveren paasdozen van 12.00 tot 18.00 uur.
Donderdag 18 april 9.00 uur: Bloemengroep.

OPSTEKERTJE

Klik hier als u het Opstekertje wilt lezen

NIEUWS

SACRAMENSTPROCESSIE HAKENDOVER
In het Belgische Hakendover (Tienen) wordt ieder jaar op 2e Paasdag dé grote Sacramentsprocessie gehouden: beter bekend onder de naam “paardenprocessie” omdat er honderden paarden in meelopen.Deze beroemde processie is één van de grootste processies in de Lage Landen!
Al voor de 115e keer gaat de broederschap van Tilburg en omstreken naar Hakendover en óók u kunt mee! Dit jaar staat in het teken van 75 jaar vrijheid. Wij staan stil bij het feit dat het 75 jaar geleden is dat onze Brabantse provincie werd bevrijd van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Daarom hebben wij dit jaar een passend thema gekozen: “Goddelijke Zaligmaker, wij zijn U dankbaar voor 75 jaar vrijheid!”
Er rijdt op 2e Paasdag een speciale bus naar Hakendover die u op verschillende plekken in de streek ophaalt en ’s-avonds ook weer netjes thuisbrengt. Mis het dus niet! De reiskosten zijn per persoon:15 euro: volwassenen,10 euro: kinderen.
Wilt u zich opgeven!Neem contact op met de voorzitter van de broederschap van “Tilburg en omstreken”:de Heer Wim van Erp: tel. 013-5111492. Hij zal u graag te woord staan!De geestelijke begeleider van deze bedevaart is kapelaan Harold van Overbeek uit Ommel. Voor vragen van pastorale aard kunt u met hem contact opnemen: 0493-691415 of harold.van.overbeek@hetnet.nl

VERSCHIJNEN VIERKLANK
De nieuwe Vierklank lente-editie ligt vanaf zondag 7 april weer voor u klaar. U kunt een exemplaar meenemen op verschillende plaatsen in onze parochie. De Vierklank ligt in alle kerkportalen, in Udenhout ook bij de Eikelaar, de bibliotheek en De Peppel, in Biezenmortel bij bakker Geerts en gemeenschapshuis de Vorselaer, in Berkel-Enschot bij de bibliotheek en Torentjeshoef.

WITTE DONDERDAG
Zoals u inmiddels gewend bent, is er voor de Eucharistieviering op Witte Donderdag in de St. Lambertuskerk en in de Sint Willibrorduskerk een inzameling van goederen in natura voor de Tilburgse Voedselbank. U kunt de houdbare levensmiddelen in de dozen of manden achter in de kerk leggen.

NAAR EEN LEVEN VANUIT DE HEILIGE GEEST
Op Pinksteren vieren we dat de heilige Geest neerdaalde over alle aanwezigen: ‘En allen werden vervuld met de Heilige Geest’. Deze gebeurtenis verandert de geschiedenis, het is het begin van de Kerk, die missionair is. De apostelen gaan erop uit om het evangelie te verkondigen. Iedereen mag weten: ‘Het Rijk Gods is midden onder u’. Vervuld van de Heilige Geest, begint Gods Rijk in ons.
De geloofsverdieping ‘Naar een leven vanuit de Heilige Geest’, wil ieder meenemen en laten ontdekken wie de Heilige Geest is en hoe we van Hem vervuld kunnen worden. Tijdens de 6 bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan bod:
24 april Wie is de Heilige Geest?
15 mei De belofte van de heilige Geest.
22 mei Met de heilige Geest gedoopt worden
29 mei De gaven van de heilige Geest
5 juni De vruchten van de heilige Geest
12 juni Het nieuwe leven vanuit de heilige Geest
De cursus wil vooral praktisch zijn en ons helpen om de dingen vanuit God te doen. De leidraad is de bijbel, waarin we zien wie de Heilige Geest is en wat Hij doet. Naarmate we Hem leren kennen, zullen we meer ontvankelijk worden voor Hem en vanuit Hem leven.
De avonden beginnen om 19:30 en zullen rond 21:30 eindigen. We zullen zingen, luisteren naar een inleiding en in kleine groepen met elkaar delen over de inleiding.
De deelnemers ontvangen een meditatieboekje met teksten, die ze thuis kunnen overwegen. Om ieder gastvrij te kunnen ontvangen is opgave wenselijk. Dit kan per mail: pastoorvaneijk@johannesxxiiiparochie.nl of telefonisch: 013 533 1216

PAASDOZENACTIE 2019
Rond de Willibrorduskerk in Berkel worden al jaren Paasdozen ingezameld. Dit zijn dozen (schoendozen of vergelijkbaar formaat) waarin een verrassing zit voor kinderen in de regio Tilburg die in een financieel minder draagkrachtig gezin opgroeien. Sinds een aantal jaar hebben we deze mooie actie, die destijds is opgestart door Mia Savenije, parochiebreed georganiseerd in de hoop nog meer kinderen blij te kunnen maken rond Pasen. Dus of u nu uit Biezenmortel, Udenhout of Berkel-Enschot komt, vul een doos met (kleur)boekjes, schrijfwaren, een stukje speelgoed en misschien een leuk kaartje, en lever deze in op woensdag 7 april bij de parochiezaal in Berkel (St. Willibrordstraat 3, Berkel-Enschot) tussen 12:00 en 18:00 ‘s middags. Met een sticker op de ingepakte doos kunt u aangeven of de doos voor een jongen of een meisje is bestemd, en in welke leeftijdscategorie. Het is de bedoeling de dozen te vullen met nieuw speelgoed (dus niet tweedehands) en hoewel de buitenkant versierd mag worden liever geen versierselen die uitsteken; de dozen worden namelijk tijdens het vervoer gestapeld. We hopen wederom op een mooi resultaat!

VASTENACTIE – Water verandert alles!
De Vastenactie 2019 is van start gegaan en dit jaar worden diverse projecten op de wereld ondersteund. Op dinsdag 9 april vindt om 17:30 uur een meditatieviering plaats in de kapel van de Vuurhaard. Aansluitend wordt dan een solidariteitsmaaltijd gehouden. Opgeven kan tot vrijdag 5 april bij Ria Dieden 013-5113216 (bdieden@home.nl) of Joke de Berk 013-5332663 (joke.deberk@home.nl)
Stichting MOV Johannes XXIII

DE KRUISWEG BIDDEN OP DE VRIJDAGEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD
Van oudsher wordt de kruisweg op Goede Vrijdag gebeden, dé dag van het lijden en sterven van Jezus. Maar sinds enkele jaren wordt de kruisweg ook op alle vrijdagen in de Veertigdagentijd gebeden in de Willibrorduskerk, telkens om 15.00 uur, het stervensuur van Jezus. Het duurt ongeveer een half uur en we lopen langs de 14 staties in de kerk. Daarbij staan we stil bij het lijden van Jezus en tegelijkertijd bij het lijden van de mensheid. Het is een goede manier om je op deze wijze voor te bereiden op de Goede Week en Pasen. En het is een daad van christelijke naastenliefde om voor je lijdende medemens te bidden. Ook dit jaar gaan we dat weer doen, op alle vrijdagen vanaf 8 maart tot de Goede Week. U bent van harte welkom.

VESPERS IN DE VEERTIGDAGENTIJD
In de Veertigdagentijd zal op de dinsdagen, dus van 12 maart tot en met 16 april, het avondgebed (Vespers) worden gebeden in de St. Willibrorduskerk als extra aanbod ter verdieping van het gebedsleven in aanloop naar het Hoogfeest van Pasen. We beginnen telkens om 17:00. Het avondgebed duurt ongeveer twintig minuten. Voor een boekje met de teksten van de dag wordt gezorgd.
Allen van harte uitgenodigd hierbij aan te sluiten of om eens een keer te komen kijken wat het kerkelijk avondgebed eigenlijk omhelst.

RONDJE VAN JOHANNES
Dit jaar zal het “Rondje van Johannes” voor de derde keer worden georganiseerd.
De fietsronde zal dit jaar worden gehouden op de Tweede Pinksterdag, maandag 10 juni 2019.
Nadat we in 2015 in Enschot en in 2017 in Berkel zijn gestart, willen we dit jaar starten vanaf de kerk/pastorie in Udenhout . Via Biezenmortel en Enschot eindigen we bij de kerk/pastorie te Berkel. De exacte route wordt in de komende maanden nog ontwikkeld. Zodra daarover en over de start- en eindtijd meer bekend is, hoort u dat van ons. Het leek ons goed om u nu alvast op de hoogte te brengen van de datum zodat u die alvast in uw agenda kunt noteren.

Concert Koor Pippijn
Wij zijn Pippijn, een koor uit Berkel-Enschot. Een aantal keer per jaar luisteren wij de dienst op in onze parochie. Ook proberen wij regelmatig in andere parochies te gaan zingen. Daarnaast vinden wij het leuk om af en toe een keer een ander repertoire te zingen en een breder publiek te bereiken. Dit doen wij door eens in de zoveel jaar een concert te organiseren. Ook dit jaar hebben wij weer een concert op het programma staan en wel op 30 juni a.s. om 14.00 uur. De zaal zal om 13.30 uur opengaan en na het concert is er nog de gelegenheid om gezellig na te kletsen. Dit alles zal plaatsvinden in de Schalm in Koningsoord in Berkel-Enschot. Een kaartje kost 10 euro inclusief koffie of thee in de pauze. Een kinderkaartje kost 5 euro. Kaartjes zijn te bestellen door een mail te sturen naar: kaartverkoop@jongerenkoorpippijn.nl
Het concert zal in het teken staan van het thema theater. Het ene moment zul je je in de bioscoop wanen en het andere moment lijkt het of je bij een musical zit. We zullen een aantal nummers uit ons huidige repertoire laten horen, waarbij sommige in een nieuw jasje, maar we hebben ook een aantal nieuwe nummers ingestudeerd. Ook zullen we naast onze vaste begeleiding ondersteund worden door een band.
We hopen u tijdens deze muzikale middag te mogen ontvangen!
Koor Pippijn