WELKOM

De R.K. Parochie Heilige Johannes XXIII bestaat sinds 1 september 2012 en is ontstaan uit een samenvoeging van de voormalige parochies van Berkel (Sint Willibrordus), Enschot (Sint Caecilia), Biezenmortel (Sint Joseph) en Udenhout (Sint Lambertus). De eerste pastoor was Pieter Scheepers. In de parochie staan we samen voor ons geloof en dragen we op verschillende manieren en met diverse activiteiten de boodschap van Jezus Christus uit.

Onze website geeft actuele informatie over de vieringen in de vier Torens: kies hierboven voor één van de vier Torens voor een overzicht van de vieringen en wat korte informatie. Natuurlijk geeft deze website ook wat algemene informatie over de wijze waarop we actief zijn met ons geloof. Tevens treft u er foto’s en filmpjes van belangrijke gebeurtenissen binnen onze parochie.

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze website, dan horen we dat graag van u. U kunt dan contact met ons opnemen.

AGENDA

St. Willibrorduskerk:
Maandag 17 juni 20.00 uur: Bijeenkomst Parochiebestuur.
Vrijdag 21 juni 15.45 uur: Bijeenkomst communicanten.
St. Caeciliakerk:
Dinsdag 18 juni 20.00 uur: Bijeenkomst ‘Als God renoveert’.
St. Lambertuskerk:
Dinsdag 18 juni 19.30 uur: Korenrooster samenstellen.
Zondag 23 juni 13.00-17.40 uur: Zomerakkoord.
Maandag 24 juni 13.30 uur: Kosterrooster samenstellen.
Maandag 24 juni 19.00 uur: Acolietenrooster samenstellen.
Maandag 24 juni 19.30 uur: Korenrooster samenstellen.

OPSTEKERTJE

Klik hier als u het Opstekertje wilt lezen

NIEUWS

SECRETARIAAT GESLOTEN
Het secretariaat van Enschot is in verband met vakantie gesloten van 27 juni tot 15 juli. U kunt met uw vragen terecht bij het secretariaat van Berkel.

RONDJE JOHANNES OP TWEEDE PINKSTERDAG
Op 10 juni werd voor de derde keer Rondje Johannes gefietst. Ongeveer 60 deelnemers uit Biezenmortel, Udenhout, Berkel en Enschot genoten van een mooie tocht langs de torens van onze parochie. Alle vier de groepen bestonden uit parochianen uit de verschillende torens. Veel mensen kwamen op plaatsen waar ze nooit eerder geweest waren. In het gildelokaal van Sint Antonius – Sint Sebastiaan gaf Frans Vriens uitleg over het gilde en vertelde hij veel bijzonderheden over het vaandel. In de kerk van Biezenmortel vertelde Frank Scheffers over het ontstaan van de kerk, die helaas na bijna 100 jaar binnenkort gaat sluiten. Er was ook een mooie tentoonstelling over de kerk door de jaren heen. Jan van Esch vertelde wetenswaardigheden over het kruisbeeld dat sinds 1930 op de kruising Udenhoutseweg – Heuvelstraat te vinden is. In de Vossehoeve in Biezenmortel en in de kerk van Enschot beantwoordden de deelnemers vragen over allerlei weetjes uit de 4 voormalige parochies. De groep die gewonnen heeft is groep 1 onder leiding van Jan en Rian van Esch. Zij worden beloond met een etentje bij pastoor Van Eijk. De tocht werd afgesloten in de pastorie van Berkel, waar de deelnemers werden onthaald op muziek van de Elckerlyc Speellieden.
De sfeer zat er goed in en het was heerlijk fietsweer. Op alle rustplaatsen was er iets te eten en te drinken. Onderweg maakten mensen een praatje, vaak ook met personen, die ze tevoren niet kenden. Ook bij het beantwoorden van de vragen moesten de deelnemers goed samenwerken. Na afloop werden de antwoorden samen nog eens besproken. Hiermee werd het belangrijkste doel van het Rondje bereikt, namelijk een betere kennismaking met parochianen van andere torens.
De reacties tijdens de tocht en na afloop waren erg positief en men was vol lof over de organisatie. De deelnemers hadden een geweldige middag gehad. De organisatoren waren dik tevreden.
Dank aan de organisatie, de vrijwilligers en de sponsoren die deze middag mogelijk maakten.
Werkgroep Rondje van Johannes

UITNODIGING
Plechtige eucharistieviering bij de sluiting van de parochiekerk St. Joseph.
Na bijna 100 jaar komt er een einde aan de geloofsgemeenschap Biezenmortel. Voor het laatst willen wij samen met u vieren tijdens de eucharistie op zondag 7 juli 2019 om 11.00 uur. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Evenals bij het samenzijn na afloop van de viering in Beukenhof.
Torengroep Biezenmortel, Pastoraalteam en parochiebestuur Johannes XXIII parochie.

Concert Koor Pippijn
Wij zijn Pippijn, een koor uit Berkel-Enschot. Een aantal keer per jaar luisteren wij de dienst op in onze parochie. Ook proberen wij regelmatig in andere parochies te gaan zingen. Daarnaast vinden wij het leuk om af en toe een keer een ander repertoire te zingen en een breder publiek te bereiken. Dit doen wij door eens in de zoveel jaar een concert te organiseren. Ook dit jaar hebben wij weer een concert op het programma staan en wel op 30 juni a.s. om 14.00 uur. De zaal zal om 13.30 uur opengaan en na het concert is er nog de gelegenheid om gezellig na te kletsen. Dit alles zal plaatsvinden in de Schalm in Koningsoord in Berkel-Enschot. Een kaartje kost 10 euro inclusief koffie of thee in de pauze. Een kinderkaartje kost 5 euro. Kaartjes zijn te bestellen door een mail te sturen naar: kaartverkoop@jongerenkoorpippijn.nl
Het concert zal in het teken staan van het thema theater. Het ene moment zul je je in de bioscoop wanen en het andere moment lijkt het of je bij een musical zit. We zullen een aantal nummers uit ons huidige repertoire laten horen, waarbij sommige in een nieuw jasje, maar we hebben ook een aantal nieuwe nummers ingestudeerd. Ook zullen we naast onze vaste begeleiding ondersteund worden door een band.
We hopen u tijdens deze muzikale middag te mogen ontvangen!
Koor Pippijn

VERLOPEN GRAFRECHTEN
Van onderstaande graven zijn de grafrechten verlopen. Voor verlenging van de grafrechten kunt u contact op nemen met P. Valk ( kerkhofbeheerder), tel. 06-28513304. Als er voor 31-12-2019 nog niet is gereageerd op dit schrijven zal tot verwijdering worden overgegaan.
E 026 P. Brekelmans en C. Brekelmans-Kuijpers
Fb053 Johanna Weijters, Johannes Weijters en Tineke Weijters
Fb071 T. Oerlemans-Pijnappels
Fb077 J.P.L. Jacobs-van Vught
Fb078 H. Peeters Weem
Ga080 A. van Laarhoven en M. van Laarhoven-Weijtmans
Gb168 Corn. Damen en J. Damen-van Hommelen
A139 H. de Veer en H. de Veer-v.d. Kamp
C036 P. van Biljouw en W. van Biljouw-van Drunen
C074 Mevr. Jo Dielen
D050 M. van Hulten en A. van Hulten-Jonkers
D064 Jos Vorstenbosch en M. Vorstenbosch-van Pinksteren
D092 G. van Drunen
D123 T. Weijtmans en G. Weijtmans-Schooten
D161 J. Brekelmans
E052 M. Goutziers
Fb080 Ad Kuijpers
Fd428 Erwin van Dijk
H043 Norb. C. van Laarhoven