Home2019-01-17T10:36:52+00:00

WELKOM

De R.K. Parochie Heilige Johannes XXIII bestaat sinds 1 september 2012 en is ontstaan uit een samenvoeging van de voormalige parochies van Berkel (Sint Willibrordus), Enschot (Sint Caecilia), Biezenmortel (Sint Joseph) en Udenhout (Sint Lambertus). De eerste pastoor was Pieter Scheepers. In de parochie staan we samen voor ons geloof en dragen we op verschillende manieren en met diverse activiteiten de boodschap van Jezus Christus uit.

Onze website geeft actuele informatie over de vieringen in de vier Torens: kies hierboven voor één van de vier Torens voor een overzicht van de vieringen en wat korte informatie. Natuurlijk geeft deze website ook wat algemene informatie over de wijze waarop we actief zijn met ons geloof. Tevens treft u er foto’s en filmpjes van belangrijke gebeurtenissen binnen onze parochie.

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze website, dan horen we dat graag van u. U kunt dan contact met ons opnemen.

AGENDA

St. Caeciliakerk:
Dinsdag 22 januari 14.00 uur: Bijeenkomst Beleidsplan.
Woensdag 23 januari 10.00 uur: Bezoekersgroep.
St. Willibrorduskerk:
Donderdag 17 januari 11.00 uur: lunch senioren Berkel en Enschot.
Donderdag 17 januari 20.00 uur: doopvoorbereiding ouders dopelingen.
Maandag 21 januari 20.00 uur: bijeenkomst Beleidsplan.
Woensdag 23 januari 18.00 uur: Alpha cursus.
Vrijdag 25 januari 15.45 uur: bijeenkomst communicanten.
St. Lambertuskerk:
Zaterdag 19 januari 13.00 uur: 2e kinderbijeenkomst communicanten.
Maandag 21 januari 14.00 uur: bijeenkomst Beleidsplan.
Maandag 21 januari 20.00 uur: ontwerpgroep 1e communie.
Dinsdag 22 januari 20.30 uur: doopvoorbereiding.
Donderdag 19 januari 19.00 uur: M.O.V.
Donderdag 24 januari 20.00 uur: stuurgroep Kersttocht.

OPSTEKERTJE

Klik hier als u het Opstekertje wilt lezen

NIEUWS

BIJEENKOMST BELEIDSPLAN (DOWNLOAD HIER HET BELEIDSPLAN)
In de Vierklank hebben we aangekondigd dat het beleidsplan klaar is. Hierover willen we graag met iedereen in gesprek gaan. Het beleidsplan is aan de parochianen uitgedeeld na de vieringen, het ligt in de portalen van de kerken is ook digitaal opvraagbaar. Onderstaand de data waarop we bijeenkomen om met jullie in gesprek te gaan:
Maandag 21 jan. 14:00 St. Lambertuskerk te Udenhout
Maandag 21 jan. 20:00 st. Willibrorduskerk te Berkel-Enschot
Dinsdag 22 jan. 14:00 st. Caecilia te Berkel-Enschot
Dinsdag 22 jan. 20:00 st. Josephkerk te Biezenmortel
De bijeenkomsten zullen plaats vinden op een gepaste locatie bij de betreffende kerk. Of de bijeenkomst plaats zal hebben hangt mede af van de belangstelling. Opgave kan via : info@johannesxxiiiparochie.nl, of telefonisch op 013- 5331216.

VERJAARDAG PASTOOR G. LOOYAARD
Op 24 januari is pastoor Looyaard jarig. Graag wil hij dit heugelijke feit met U allen vieren en wel op zondag 20 januari na de Hoogmis van 10.00 uur. Iedereen is van harte welkom in de grote pastorie. Voor koffie, een hapje en een drankje zal worden gezorgd.

PRO ECCLESIA ET PONTIFICE
In de H. Eucharistieviering van 6 januari 2019 in de St. Lambertuskerk is aan Caspar de Bonth en Tiny van Kempen de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice met daarbij het diploma met erekruis uitgereikt door pastoor Looijaard.

Caspar de Bonth is gedurende de periode van 1988-2000 12 jaar bouwkundig lid van het kerkbestuur van de parochie Lambertus geweest. Daarna gedurende de periode van 2012-2017 bijna 5 jaar bouwkundig lid van het parochiebestuur van de H. Paus Johannes XXIII Parochie. En nu nog bouwkundig adviseur van het huidige parochiebestuur. Hij is ook gedurende de jaren 1993-1998 lid geweest van de commissie Restauratie Lloret-orgel van onze Lambertuskerk en heeft daarbij veel aan fondswerving gedaan. Daarnaast heeft hij als vrijwilliger vele kerkbesturen in het bisdom geholpen als bouwkundig adviseur om subsidie van het Rijk en andere overheden te verkrijgen in het kader van de Monumentenzorg. Voorwaar een grote schakering van taken, waarvoor onze dank!

Tiny van Kempen heeft ook veel gedaan voor de parochie. Hij heeft zich 43 jaar lang vanaf 1973 in allerlei functies als vrijwilliger ingezet voor de Udenhoutse parochie. Waaronder gedurende de periode 1987-1999 en 2007-2012, 17 jaar als penningmeester lid van het kerkbestuur van de parochie H. Lambertus. Gedurende de periode 2012-2017 bijna 5 jaar als penningmeester lid van het parochiebestuur van de H. Paus Johannes XXIII Parochie. Daarnaast is hij vele jaren voorzitter geweest van de liturgiegroep in de parochie H. Lambertus. Ook vanaf 1997 hoofdredacteur van het parochieblad De Torenhaan. Hij is enkele jaren voorzitter geweest van de werkgroep BEU, een initiatief om te komen tot een parochieel samenwerkingsverband tussen de parochies Berkel-Enschot en Udenhout. Kortom, een grote staat van dienst waarvoor wij hem als parochiegemeenschap zeer dankbaar zijn.

DOWNLOAD HIER DE LAATSTE UITGAVE VAN PAROCHIEBLAD VIERKLANK