WELKOM

De R.K. Parochie Heilige Johannes XXIII bestaat sinds 1 september 2012 en is ontstaan uit een samenvoeging van de voormalige parochies van Berkel (Sint Willibrordus), Enschot (Sint Caecilia), Biezenmortel (Sint Joseph) en Udenhout (Sint Lambertus). De eerste pastoor was Pieter Scheepers. In de parochie staan we samen voor ons geloof en dragen we op verschillende manieren en met diverse activiteiten de boodschap van Jezus Christus uit.

Onze website geeft actuele informatie over de vieringen in de vier Torens: kies hierboven voor één van de vier Torens voor een overzicht van de vieringen en wat korte informatie. Natuurlijk geeft deze website ook wat algemene informatie over de wijze waarop we actief zijn met ons geloof. Tevens treft u er foto’s en filmpjes van belangrijke gebeurtenissen binnen onze parochie.

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze website, dan horen we dat graag van u. U kunt dan contact met ons opnemen.

AGENDA

St. Willibrorduskerk:
Dinsdag 29 juli: secretariaatsoverleg.
St. Caeciliakerk:
Woensdag 17 juli 9.30 uur: Torengroep.
St. Lambertuskerk:

OPSTEKERTJE

Klik hier als u het Opstekertje wilt lezen

NIEUWS

VACATURE ST. WILLIBRORDUS
“De parochie Paus Johannes XXIII zoekt voor huishoudelijke werkzaamheden in het parochiecentrum in de St. Willibrordusstraat een hulp voor 3 uur in de week. Voor nadere informatie gelieve te bellen naar tel: 013 5331216.”

SECRETARIAAT GESLOTEN
Het secretariaat van Enschot is in verband met vakantie gesloten van 27 juni tot 15 juli. U kunt met uw vragen terecht bij het secretariaat van Berkel. Het secretariaat van Udenhout is gesloten van 8 juli tot 29 juli. U kunt met uw vragen terecht bij het secretariaat van Berkel of Enschot.

WIJZIGING VIERINGEN IN DE VAKANTIE
In de vakantieperiode van zondag 7 juli t/m zondag 25 augustus begint de eucharistieviering op zondag in de St. Lambertuskerk om 9.30 uur! In Berkel-Enschot is op zondag één eucharistieviering om 11.00 uur, afwisselend in de St. Willibrorduskerk en de St. Caeciliakerk.
Let op: ook de doordeweekse vieringen wijken af. Kijkt u daarom extra goed in het overzicht.

KOFIE ALPHA CURSUS
Ontmoeten, vragen en ontdekken, zijn een kernwoorden van de Alpha cursus. Andere mensen ontmoeten, die net als jij levensvragen hebben. Samen ontdekken wat de zin van het leven is. Vele miljoenen mensen hebben over de hele wereld de Alpha cursus gevolgd. Sommige beginnen aarzelend, anderen zijn enthousiast, weer andere zijn vele malen op de Alpha cursus geattendeerd.
De Alpha cursus begint met koffie, thee en iets lekker, Het is een gelegenheid om de ander ontmoeten, wat hij of zij doet in het leven. Eenvoudig kennis maken, weten dat je erbij hoort. Na de koffie luisteren we samen naar een thema over het geloof: Is er meer? Wie is Jezus? Waarom bidden?; Hoe relevant is de bijbel? En nog meer. De inleiding wordt door een gastspreker gegeven. Na geluisterd te hebben mogen we samen in de kleine groep delen wat ons geraakt heeft. Ieder krijgt ruimte om al dan niet iets te zeggen. De cursus wordt gegeven aan de st. Willibrordstraat 3 te Berkel-Enschot.
Voor meer informatie kunt kijken op de website: http://www.rk-alphacentrum.nl/alpha-cursus of email sturen aan pastoorvaneijk@johannesxxiiiparochie.nl
Locatie: parochiezaal St. Willibrorduskerk, St. Willibrordstraat 3, Berkel-Enschot.
Data: Donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur; 5-12-19-26 sept.; 10-17-24-31 okt.; 7 en 14 nov.
Vrijdag 4 okt. van 19.00 tot 21.00 uur; zaterdag 5 okt. 10.00-16.00 uur.
Kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie/thee.
Opgave en info: pastoorvaneijk@johannesxxiiiparochie.nl of tel: 013-5331216.

VRIJ WORDEN IN CHRISTUS
Ieder mens heeft een verlangen naar ‘vrijheid’. Daar zijn we voor geschapen. Het boek ‘Unbound’ van Neal Lozano wil ons stapsgewijs helpen vrij te worden.
In onze parochie organiseren we 8 bijeenkomsten naar het thema: Vrij worden in Christus. Na de inleiding gaan we in kleine groepen met elkaar in gesprek. En thuis kunnen we nog op weg gaan met het werkboek. Data van de bijeenkomsten zijn:
Woensdagen: 11 sept.-25 sept.-9 okt.-23 okt.-6 nov.-20 nov.-4 dec. van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Zaterdag 14 dec. van 10.00 tot 14.00 uur samen bidden om vrij te worden in Christus.
Locatie: parochiezaal St. Willibrorduskerk, St. Willibrordstraat 3, Berkel-Enschot.
Kosten: 80 euro inclusief Nederlands werkboek. Voor ingeschreven parochianen is de bijdrage 40 euro. Opgave: pastoorvaneijk@johannesxxiiiparochie.nl of 013-5331216.

VERLOPEN GRAFRECHTEN
Van onderstaande graven zijn de grafrechten verlopen. Voor verlenging van de grafrechten kunt u contact op nemen met P. Valk ( kerkhofbeheerder), tel. 06-28513304. Als er voor 31-12-2019 nog niet is gereageerd op dit schrijven zal tot verwijdering worden overgegaan.
E 026 P. Brekelmans en C. Brekelmans-Kuijpers
Fb053 Johanna Weijters, Johannes Weijters en Tineke Weijters
Fb071 T. Oerlemans-Pijnappels
Fb077 J.P.L. Jacobs-van Vught
Fb078 H. Peeters Weem
Ga080 A. van Laarhoven en M. van Laarhoven-Weijtmans
Gb168 Corn. Damen en J. Damen-van Hommelen
A139 H. de Veer en H. de Veer-v.d. Kamp
C036 P. van Biljouw en W. van Biljouw-van Drunen
C074 Mevr. Jo Dielen
D050 M. van Hulten en A. van Hulten-Jonkers
D064 Jos Vorstenbosch en M. Vorstenbosch-van Pinksteren
D092 G. van Drunen
D123 T. Weijtmans en G. Weijtmans-Schooten
D161 J. Brekelmans
E052 M. Goutziers
Fb080 Ad Kuijpers
Fd428 Erwin van Dijk
H043 Norb. C. van Laarhoven