WELKOM

De R.K. Parochie Heilige Johannes XXIII bestaat sinds 1 september 2012 en is ontstaan uit een samenvoeging van de voormalige parochies van Berkel (Sint Willibrordus), Enschot (Sint Caecilia), Biezenmortel (Sint Joseph) en Udenhout (Sint Lambertus). De eerste pastoor was Pieter Scheepers. In de parochie staan we samen voor ons geloof en dragen we op verschillende manieren en met diverse activiteiten de boodschap van Jezus Christus uit.

Onze website geeft actuele informatie over de vieringen in de vier Torens: kies hierboven voor één van de vier Torens voor een overzicht van de vieringen en wat korte informatie. Natuurlijk geeft deze website ook wat algemene informatie over de wijze waarop we actief zijn met ons geloof. Tevens treft u er foto’s en filmpjes van belangrijke gebeurtenissen binnen onze parochie.

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze website, dan horen we dat graag van u. U kunt dan contact met ons opnemen.

AGENDA

St. Willibrorduskerk:
Donderdag 19 september 10.00 uur: koffie Alpha.
Maandag 23 september 13.00 uur: secretariaatsoverleg.
Dinsdag 24 september 9.30 uur: torengroepoverleg.
Woensdag 25 september 19.30 uur: bijeenkomst Vrij worden in Christus.
St. Caeciliakerk:
Dinsdag 24 september 10.00 uur: kosteroverleg.
Woensdag 25 september 8.30 uur: kerkpoetsen.
Woensdag 25 september 10.00 uur: torengroepoverleg.
Donderdag 26 september 20.00 uur: kersttocht.
St. Lambertuskerk:
Dinsdag 17 september 20.00 uur: doopvoorbereiding.
Dinsdag 24 september 20.00 uur: doopvoorbereiding.

OPSTEKERTJE

Klik hier als u het Opstekertje wilt lezen

NIEUWS

INFORMATIEAVOND EERSTE COMMUNIEVIERING BERKEL-ENSCHOT
Wilt u uw kind de Eerste Communie laten doen of twijfelt u nog, kom dan naar onze gezamenlijke informatieavond. Deze wordt gehouden op maandag 30 september om 20.00 uur in de parochiezaal naast de Willibrorduskerk. U bent van harte welkom. U kunt zich aanmelden via communie.berkelenschot@gmail.com (onder vermelding van de naam en het adres en kerk van uw kind). Graag aanmelden vóór 27 september.
Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de stuurgroep via bovengenoemd mailadres.
Met vriendelijke groet, Werkgroep Eerste Communie
Toren St. Caecilia Enschot, Toren St. Willibrordus Berkel

EERSTE HEILIGE COMMUNIE IN UDENHOUT
Dit schooljaar is de voorbereiding gestart voor de Eerste H. Communie 2020. De Eerste H. Communie zal plaats vinden op zondag 17 mei 2020. Ouders van kinderen van groep 4 van de basisscholen in Udenhout hebben al een uitnodiging ontvangen voor deelname van hun kind aan de Eerste H. Communie. Ouders van kinderen van groep 4 van het speciaal onderwijs die hun kind in onze parochie willen laten deelnemen, worden gevraagd contact op te nemen met de parochiesecretaresse, ´s middags tussen 13.00 uur en 16.00 uur in het parochiecentrum (m.u.v. dinsdag). Wij willen uiterlijk 26 september 2019, beginnen met het verwerken van de aanmeldingen.
Werkgroep Eerste H. Communie.

VORMSEL 2020
Donderdagavond 24 oktober 2019 om 20.00 uur is er in de parochiezaal bij de St. Willibrorduskerk, een info/kennismakingsavond ter voorbereiding op het Vormsel voor alle kinderen van Johannes XXIII parochie die nu in groep 8 zitten. Dit is in onze parochie het moment dat je het Vormsel kunt ontvangen. Als je de communie nog niet gedaan hebt kun je deze gelijk met het Vormsel ontvangen. In je leven komen veel keuzes op je af en God wil je daarbij helpen. Om je voor te bereiden op het Vormsel komen we een aantal keren bij elkaar. Het zijn gezellige activiteiten die met het geloof en de kerk te maken hebben. Voel je je hierdoor aangesproken, kom dan samen met je ouders naar deze informatieavond. Je kunt je op deze avond aanmelden en de kosten voldoen die aan het vormsel verbonden zijn (40 euro).
Pastoor Juan van Eijk, Vormselwerkgroep Johannes XXIII-parochie

VRIJ WORDEN IN CHRISTUS
Ieder mens heeft een verlangen naar ‘vrijheid’. Daar zijn we voor geschapen. Het boek ‘Unbound’ van Neal Lozano wil ons stapsgewijs helpen vrij te worden.
In onze parochie organiseren we 8 bijeenkomsten naar het thema: Vrij worden in Christus. Na de inleiding gaan we in kleine groepen met elkaar in gesprek. En thuis kunnen we nog op weg gaan met het werkboek. Data van de bijeenkomsten zijn:
Woensdagen: 11 sept.-25 sept.-9 okt.-23 okt.-6 nov.-20 nov.-4 dec. van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Zaterdag 14 dec. van 10.00 tot 14.00 uur samen bidden om vrij te worden in Christus.
Locatie: parochiezaal St. Willibrorduskerk, St. Willibrordstraat 3, Berkel-Enschot.
Kosten: 80 euro inclusief Nederlands werkboek. Voor ingeschreven parochianen is de bijdrage 40 euro. Opgave: pastoorvaneijk@johannesxxiiiparochie.nl of 013-5331216.

LEZING HEILIGE PAUS JOHANNES XXIII
Voor de eerste keer willen we in onze parochie een lezing geven over de heilige paus Johannes XXIII, de patroonheilige van onze parochie. We hebben het grote voorrecht dat professor Hans Tercic, uit België deze lezing wil geven. Hij heeft een aantal boeken geschreven en is bekend om het geven van retraites. De titel die hij aan de lezing geeft is ‘Met alle aandrang wil ik bewaren de heilige intimiteit met God’. De lezing zal gegeven worden op donderdag 10 oktober om 19:30 in de parochiezaal van de St. Willibrorduskerk in Berkel. Opgave is gewenst zodat we iedereen gastvrij kunnen ontvangen. Dit kan via email: info@johannesxxiiiparochie.nl ofwel telefonisch 013 533 12 16.

VERLOPEN GRAFRECHTEN BEGRAAFPLAATS UDENHOUT
Van onderstaande graven zijn de grafrechten verlopen. Voor verlenging van de grafrechten kunt u contact op nemen met P. Valk ( kerkhofbeheerder), tel. 06-28513304. Als er voor 31-12-2019 nog niet is gereageerd op dit schrijven zal tot verwijdering worden overgegaan.
E 026 P. Brekelmans en C. Brekelmans-Kuijpers
Fb053 Johanna Weijters, Johannes Weijters en Tineke Weijters
Fb071 T. Oerlemans-Pijnappels
Fb077 J.P.L. Jacobs-van Vught
Fb078 H. Peeters Weem
Ga080 A. van Laarhoven en M. van Laarhoven-Weijtmans
Gb168 Corn. Damen en J. Damen-van Hommelen
A139 H. de Veer en H. de Veer-v.d. Kamp
C036 P. van Biljouw en W. van Biljouw-van Drunen
C074 Mevr. Jo Dielen
D050 M. van Hulten en A. van Hulten-Jonkers
D064 Jos Vorstenbosch en M. Vorstenbosch-van Pinksteren
D092 G. van Drunen
D123 T. Weijtmans en G. Weijtmans-Schooten
D161 J. Brekelmans
E052 M. Goutziers
Fb080 Ad Kuijpers
Fd428 Erwin van Dijk
H043 Norb. C. van Laarhoven