Momumentje Udenhout

Zaterdag 7 mei, aan de vooravond van Moederdag, is op de begraafplaats van de St.-Lambertus in Udenhout een nieuw monument ingezegend. Het monument is een coproductie van twee Udenhoutse kunstenaars. José McVean zorgde voor het glaskunstwerk en Hans van Oene zorgde voor de metalen houder. U las er al eerder over in de Wegwijzer.

Tijdens een korte gebedsviering stonden wij stil bij het drama dat mensen kan overkomen als een kindje komt te overlijden. In vroeger dagen werd dat leed ooit versterkt door het gebruik dat alléén gedoopte in gewijde aarde mochten worden begraven. De pastorale omgang met situaties waar kinderen vóór hun gewenste doopsel komen te overlijden, is gelukkig in onze tijd anders.

Dit monument biedt nu een zichtbare gedenkplek, waar mensen kunnen stilstaan bij hun overleden kinderen of jonge familieleden, in het bijzonder wanneer kinderen anoniem werden begraven. Na de viering trof ik al enkele mensen die dit leed overkomen was en voor wie het nu een herinneringsplaats kan worden.

Dank aan allen die dit mooie monument mee mogelijk maakten.

Pastoor Marcel Dorssers