Marcel Dorssers werd in 1969 in Neer (bij Roermond) geboren als jongste in een gezin met vier kinderen. Hij doorliep de basisschool en de middelbare school. Daarna volgde hij in Sittard het meao en het heao, waarna hij begon als assistent-accountant bij Ernst & Young in Venlo en later in Roermond. Hij combineerde zijn werk met de opleiding aan de universiteit nivra-Nijenrode. In 1999 werd hij ingeschreven in het accountantsregister.

In diezelfde tijd zocht zijn parochiepastoor een nieuwe penningmeester voor zijn bestuur. Voor Marcel betekende dit een hernieuwde kennismaking met een zeer vertrouwde kerk, die op een aantal vlakken toch ook weer onbekend was. Het jaar 1999 werd voor hem het jaar waarin hij zijn baan opzegde en begon aan de priesteropleiding. Zijn vorming ontving hij aan het seminarie van ’s-Hertogenbosch en aan de Katholieke Theologische Universiteit (ktu) te Utrecht.

In 2005 werd hij diaken gewijd en kreeg zijn eerste benoeming in de pastorale eenheid Odiliapeel-Volkel-Zeeland. In 2006 werd hij priester gewijd. In deze parochies werkte hij als kapelaan mee aan de totstandkoming van de fusieparochie met Uden, Boekel en Venhorst.

Meteen na de fusie in 2011 vroeg zijn bisschop, mgr. Hurkmans, hem om pastoor te worden van de fusieparochie in Waalwijk en Waspik, waar hem een half jaar later ook gevraagd werd deken te worden.

In 2019 gaf zijn bisschop, mgr. De Korte, hem toestemming om zich te oriënteren op het kloosterleven bij de Dominicanen, de Predikheren. Vanaf medio juli 2019 tot eind februari 2020 verbleef hij in het klooster in Worms, waar hij zijn noviciaatstijd voor de Nederlandse provincie van de orde aanving. Na een mooie tijd aldaar werd hem duidelijk dat zijn weg toch in het parochiepastoraat zou liggen.

Vanaf maart 2020 verblijft hij tijdelijk bij een collega en goede vriend in de pastorie in Reusel ter afwachting van een nieuwe benoeming en verhuizing.

pastoor Marcel Dorssers