De Vastenactie van 2023 heeft als thema Mensen onderweg en staat daarmee in het teken van mensen die hun huis moesten verlaten. Zij ontvluchtten bijvoorbeeld geweld of grote natuurrampen. Anderen zijn van hun land gezet. Allemaal proberen ze elders een nieuw bestaan op te bouwen. De MOV besteedt aandacht aan de Vastenactie door middel van een meditatieviering met aansluitend een solidariteitsmaaltijd in de Willibrorduskerk in Berkel. Deze vinden plaats op donderdag 30 maart vanaf 17:30 u. Opgeven kan tot en met zondag 26 maart bij Joke de Berk 06-20378325 (joke.deberk@home.nl) of Tet Tjoa 06-53160129 (tet.tjoa@gmail.com).

Steun de Vastenactie met een gulle bijdrage op rekening Rabo NL30RABO0152085815 van de Stichting MOV Johannes XXIII.