Op zondag 17 december 2023 heeft Peter Maas uit handen van pastoor Marcel Dorssers de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice ontvangen. De directe aanleiding was het vertrek van Peter als waarnemend penningmeester uit het parochiebestuur. Daarmee komt niet helemaal een einde aan zijn lange loopbaan binnen de parochie H. Johannes XXIII, want Peter blijft voorlopig nog actief in de Commissie Financiën. Maar het is voor Peter wel een afsluiting van een heel actieve periode, als eindverantwoordelijke voor het financiële reilen en zeilen van de parochie. Vanwege de lange staat van dienst van Peter maar vooral ook vanwege de zorgvuldigheid en de betrokkenheid waarmee hij zijn functie altijd heeft uitgeoefend, heeft het parochiebestuur aan Rome verzocht om Peter de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice toe te kennen. We zijn heel verheugd dat dit verzoek door Rome is gehonoreerd.