De jaarlijkse collecte in natura voor de voedselbank gaat gewoon door en misschien wordt ze dit jaar wel meer dan andere jaren gewaardeerd. Vanaf Palmpasen (5 april) tot en met Witte Donderdag (9 april) zullen er manden of dozen in de kerkportalen staan in alle drie de kerken waarin mensen hun gaven kunnen achterlaten. De voedselbank vraagt met aandrang om lang houdbare producten: rijst, pasta, conserven, et cetera. Op Goede Vrijdag zal de voedselbank onze gaven komen ophalen.