Het parochiecentrum is wegens vakantie gesloten van 8 t/m 29 september. Voor niet dringende zaken kunt u een email sturen naar info@johannesxxiiiparochie.nl. U dient er wel rekening mee te houden dat de mail in deze periode minder frequent zal worden gelezen.