Begin 2020 werd Nederland getroffen door het coronavirus. Medisch, economisch en sociaal zijn de gevolgen groot. Ook onze parochie heeft te maken met de gevolgen van het virus. Veel parochianen lijden door deze pandemie, vooral als dierbaren ziek worden of aan het virus sterven. Maar ook neemt eenzaamheid toe. Veel ondernemers hebben het enorm zwaar en veel werknemers vrezen voor hun baan.

Ondanks alle gevolgen probeert onze parochie veilig en goed met de crisis om te gaan. Het betekent dat we onze vieringen op dit moment beperkt toegankelijk moeten houden, zowel de wekelijkse missen als in het persoonlijke pastoraat, zoals bij doopvieringen. Gelukkig hebben we in september, tussen de eerste en de tweede coronagolf toch de Eerste H. Communie kunnen vieren.

Sinds maart staan onze parochiële financiën erg onder druk. Collectes hebben minder opgebracht, en er waren juist extra kosten. Met de actie Kerkbalans “Geef vandaag voor de kerk van morgen” kunnen we in ieder geval op financieel vlak weer wat evenwicht aanbrengen, hopende en biddende dat de omstandigheden van het coronavirus weldra zullen keren.

Ja, ik wil een gift aan de parochie doen.