Jaarlijks voert de Adventsactie campagne tijdens de vier weken voor Kerstmis: de adventsperiode. In 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een derde ten opzicht van 1990. Het helpt dus enorm deze belangrijke, kwetsbare groep te steunen met concrete hulp en dat geeft hoop! Adventsactie steunt dit jaar vier projecten (zie onderstaand) die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna.

1             Opvanghuis voor zwangere vrouwen in Zimbabwe

2             Zorg tijdens de zwangerschap in de Gazastrook

3             Extra zorg voor kinderen in El Salvador

4             Verbeteren van de geboortezorg in Somalië

Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

Voor meer informatie: www.vastenactie.nl/adventsactie

Stichting MOV Johannes XXIII