Het is alweer bijna veertigdagentijd, een tijd van vasten, van inkeer en bezinning. Normaal gesproken voorafgegaan door een uitbundig Carnaval. Dit jaar zal dat heel wat minder zijn, maar wellicht daarom goed om eens extra de nadruk te leggen op deze veertigdaagse voorbereidingstijd op Pasen.

Onze parochie wil daarin helpen door het project 40 dagen 40 vragen. Elke dag van de week krijgen deelnemers een vraag toegemaild over de liefde, de liefde tot God, tot de naaste of tot onszelf. Meer informatie is te vinden op www.40dagen40vragen.nl of onder Welkom linksboven op deze site.

Ook bestaat er de traditie van het vastenboek. Dat wordt dan gedurende de veertigdagentijd intensief gelezen en gemediteerd. U kunt daarbij denken aan het boekje Houvast van Gerard de Korte en René de Reuver of aan Fratelli Tutti, de laatste encycliek van paus Franciscus. Welk boek u kiest is niet zo zeer van belang; als u het maar met aandacht leest en met de vraag Hoe kan ík mijn relatie met God verdiepen?

De Jezuïeten hebben traditioneel een digitale geleide retraite met dit keer als thema Het licht van uw gelaat.

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft een veertigdagenproject Niet van brood alleen. Dit bestaat uit een gratis boekje en podcasts (een soort radio-uitzendingen via internet) van onder anderen onze eigen pastoraal werker Frits Hendriks. Als u het boekje nu bestelt, krijgt u het voor aswoensdag in huis.

Denkt u er eens over na. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met een lid van het pastoraal team.