De werkgroep ‘Parochievernieuwing’ verspreidt deze week een ‘gebedskaart’ in de Mariakapellen van de parochie en binnen de zorgcentra. Op deze manier blijven we ook tijdens de corona-crisis met elkaar verbonden. U kunt zich bij ons aansluiten door elke avond om 19.30uur mee te bidden.

De gebedskaart is hier ook digitaal te downloaden als PDF-bestand.