De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen uit te breiden. Voorlopig worden er geen vieringen of andere kerkelijke bijeenkomsten gehouden tussen 17.00 en 05.00 uur. Dit geldt dus ook voor Kerstavond.

Voor de vieringen op Eerste en Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag vragen we u opnieuw om te reserveren. Dat kan telefonisch via 013-5111215 of per mail info@johannesxxiiiparochie.nl.

De verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen blijft gehandhaafd. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.