HET SACRAMENT VAN DE ZIEKEN

Zorg dragen voor ouderen en zieken heeft altijd tot de pastorale taken van de katholieke kerk behoord. Dat kan door hen te bezoeken, maar ook door voor hen te bidden. Iedereen die ziek is of een zwakke gezondheid heeft, kan het sacrament der zieken ontvangen.

Zoals bij alle sacramenten vieren we ook hier samen het geloof. Als iemand vraagt om het sacrament van de zieken, dan is het goed dat familie en vrienden aanwezig zijn. Het is mogelijk om dit sacrament thuis, in het ziekenhuis of ook tijdens een eucharistieviering in een van de kerken van de Johannes XXIII parochie te ontvangen, al naar gelang de mogelijkheden van de zieke.

In onze parochie wordt een aantal keren per jaar het sacrament van de zieken in Torentjeshoef gevierd: in het voorjaar en in het najaar. De data worden ruim van te voren bekent gemaakt.

Ook hier geldt dat we samen gemeenschap zijn en samen het geloof mogen vieren, of we nu een zwakke gezondheid hebben of juist niet. We willen samen het geloof vieren dat ons hoop geeft en ons kan bemoedigen. Voor meer informatie kunt u de priesters van het pastorale team bellen.